The Rebellious Spirit


Over de Spirit die verborgen ligt onder onze Sociale Conditionering

Na jaren van afwezigheid is deze Osho klassieker ‘The Rebellious Spirit’ opnieuw herdrukt en dat is een gelukkig feit. Osho’s visie vindt zijn basis namelijk in rebellie. De rebel schopt niet tegen de gevestigde orde aan. Hij transformeert zichzelf en het gevolg is, dat de naaste omgeving mee verandert. The Rebellious SpiritEn dit kan vervolgens een steeds weidser
karakter krijgen.

De rebelse spirit bevindt zich in ieder van ons. We kunnen haar vinden door ons bewust te worden van onze sociale conditionering en deze steeds meer
op te geven. Dan trekken de stofwolken van opgelegde nonsens op en ontstaat er een kristalheldere wijze van zien. En die kan niet anders dan rebelse
elementen omvatten. De nodige humor kan bij het verschijnsel rebellie niet ontbreken.

Fragment uit The Rebellious Spirit # 8

Is de moderne technologie bezig om onze planeet te ruïneren of zijn wij het die haar verkeerd gebruiken? The Rebellious SpiritOsho spreekt over hoe er een meer verlichte technologie nodig is.

“Mahatma Gandhi had het idee dat we de technologie zouden moeten stopzetten op het punt dat het spinnewiel uitgevonden werd. Het spinnewiel werd ergens rond tienduizend jaar geleden of zelfs eerder uitgevonden. Er waren zo weinig mensen en de aarde was zo groot … de aarde gaf zoveel dat mensen het zelfs niet eens allemaal op konden; het meeste zou gewoon naar de afval gaan.
Dus dit is een oplossing, die tot Mahatma Gandhi kwam via Leo Tolstoi – want die was tegen moderne technologie. Maar ik kan die niet ondersteunen, want het betekent geen spoorwegen, geen ziekenhuizen, geen chirurgie, geen medicijnen, geen postkantoren, geen telegrafie, geen telegrammen, geen telex, geen elektriciteit; en al deze zaken zijn deel van je leven geworden. Je kunt je jezelf niet voorstellen zonder elektriciteit ….

…. Teruggaan is onmogelijk en idioot, de enige weg is vooruit. We hebben een betere technologie nodig – beter dan de moderne technologie, die plastic afval kan vermijden en het verstoren van de ecologie. De wetenschapper moet zeer alert zijn dat wat hij doet een intrinsiek deel van het organische geheel moet worden; technologie moet niet tegen het geheel zijn. En het is mogelijk, omdat de technologie je niet naar iets specifieks leidt; jij bent het die op een blinde manier doorgaat met dingen uit te vinden…” Osho, The Rebellious Spirit, # 8

The Rebellious Spirit is verkrijgbaar in de Boekhandel of via Internet.

Impressie van The Rebellious Spirit

“The rebel is one who lives according to his own light, moves according to his own intelligence. He creates his path by walking on it.” Osho

We have all heard of rebels, those freelancers that don’t give a care about anybody else but themselves… But what if we were all to spend a little more time doing exactly that? It might just be that we can begin to respond to what is happening in the world with a heartfelt need to change ourselves.

In The Rebellious Spirit, Osho speaks to the spirit that lies hidden underneath our social conditioning, fanning a flame strong enough to burn through layers of rubbish, so that we can see with the crystal-clear gaze of an enlightened being. This is a book that will entice you, tickle your being with laughter and give you the courage to be yourself in the world that is today.

Excerpt from The Rebellious Spirit: Chapter 14

Each time when I am answering you, I am never prepared for it. I don’t know myself what is going to be my next sentence. It is not ordinary speaking; it is a communion, not only communication. I have nothing to communicate. I am not trying to convince you about something, because if I am trying to convince you, then the only way is to repeat the same thing again and again and again so it becomes a conditioning in your mind.

My words are not important. What is important is your silent listening. What is important is that my words are not coming from the mind, but from my deepest silence. Although they cannot contain silence, when they come from the deepest silence something of that silence surrounds them. They cannot contain it, but something of the silence surrounds them. It is as if you have taken a bath in a lake. You cannot contain the lake, but when you come out of it, something of the lake – the freshness, the coolness – comes with you. The lake is left behind, but some quality of the lake is carried with you.

You are listening in silence. I am speaking in silence. My words reach to you with some freshness, with some fragrance and because you are silent, that fragrance, that silence, deepens your silence – makes it fragrant.