Hsin Hsin Ming, Book of Nothing


The Zen Understanding of Mind and Consciousness

Een nieuwe druk door Osho Media van dit veel verkochte Zen Boek Hsin Hsin Ming van Osho. Onszelf begrijpen, dat wil zeggen: onze mind en ons bewustzijn, staat hoog op ons verlanglijstje. Juist op het gebied van hersenen en de mind ontwikkelt de wetenschap zich tegenwoordig razendsnel. Er dienen zich nieuwe vragen aan: laten we ons door het denken en logica leiden die ons de huidige crisis gebracht heeft, de van oorsprong mannelijke oriëntatie? Of is er plaats voor creativiteit, waarbij we ons veel meer door bewustzijn laten leiden? Osho maakt in dit boek glashelder wat het verschil is tussen mind en bewustzijn en welke rol de hersenen in beide spelen. De Westerse wetenschap is hier al tientallen jaren mee aan het worHsin Hsin Mingstelen. Maar Zen ‘weet’ dit al eeuwenlang, op basis van directe ervaring en niet door erover na te denken.

De geschriften in dit boek, waarbij Osho commentaar geeft, zijn van de Zen patriarch Sosan. Nu is er over deze Sosan niet veel bekend, maar dat is zeer kenmerkend voor Zen. Zen heeft heel veel stilte in zich en dat is niet iets wat de geschiedenis vermeldt. De geschiedenis gaat alleen maar over dat wat beroering heeft gebracht.
Wat men wel over Sosan weet, is, dat hij zijn hele leven een rondtrekkende monnik is gebleven. Ook nadat hij tot Verlichting was gekomen, bleHein Hsin Mingef hij onderweg, hij was voortdurend in beweging, hij werd niet statisch. Hij bewoog zich als een rivier door het leven.
Dit rondtrekken heeft een diepere betekenis dan je zo op het eerste gezicht zou denken.
Het rondtrekken wil in de eerste plaats zeggen, dat je onthecht raakt van een vaste plek, dat je letterlijk niet vastroest op de fysieke plaats waar je leeft.
Echter het heeft verder als reminder, dat je ook niet in je innerlijke wereld vast moet komen te zitten. Maar al te vaak denken we, dat we het gevonden hebben. Het kan inderdaad zo zijn, dat we tot een belangrijk inzicht zijn gekomen. En dat is fijn, dat brengt ons verder en op dieper niveau. We kunnen veel oude dingen daardoor laten vallen. Zo gaan we van VEEL naar IETS, maar dat is nog lang geen NIETS, waartoe dit boek uitnodigt.
Boeddha had als vaste aanmoediging voor zijn discipelen: “chaireveti, chaireveti.” ” move on, move on”.

Het boek Hsin Hsin Ming is verkrijgbaar via de Boekhandel of via internet

Fragment uit het boek Hsin Hsin Ming

Excerpt from Hsin Hsin Ming
Chapter 9

All positive emotions and positive attitudes are dynamos of energy; they create more energy, they never drain you. If you are happy, suddenly the whole world flows towards you with energy, the whole world laughs with you. And people are right in their proverbs if they say: “When you laugh, the whole world laughs with you. When you weep, you weep alone.” It is true, it is absolutely true.

When you are positive the whole existence goes on giving you more, because when you are happy the whole existence is happy with you. You are not a burden, you are a flower; you are not a rock, you are a bird. The whole existence feels happy about you.

When you are like a rock, sitting dead with your sadness, nursing your sadness, nobody is with you. Nobody can be with you. There simply comes a gap between you and the life. Then whatsoever you are doing, you have to depend on your energy source. It will be dissipated, you are wasting your energy, you are being drained by your own nonsense.

But one thing is there, that when you are sad and negative you will feel more ego. When you are happy, blissful, ecstatic, you will not feel the ego. When you are happy and ecstatic there is no I, and the other disappears. You are bridged with existence, not broken apart – you are together.