Zijn met Hart en Ziel


Wees Opgewekt, Zorg dat je Gelukkig bent

‘Zijn met Hart en Ziel’ bevat Osho’s commentaar bij de Desiderata, door hemzelf Guida Spirituale, Spirituele Gids, genoemd. Desiderata betekent: de fundamentele, de wezenlijke dingen.
Het boek vormt een minder bekend stukje van Osho’s werk, met een schat aan wijsheid en praktisch inzicht.
En ook in de historie zijn de Desiderata ooit bijna in het vergeetboek geraakt.
Het kleine geschrift is verschillende keren verschenen en ook vele malen weer verdwenen; niemand weet dan ook wie het geschreven heeft.
Zijn met Hart en ZielVerhalenderwijs en met veel reminders om bewust te worden geeft Osho commentaar bij de verschillende passages uit de Desiderata, bijvoorbeeld: Niet Doen, maar Zijn. De Desiderata zegt: “Zonder afstand te doen van jezelf, zonder een enkel compromis te sluiten – blijf bij jezelf.”
Dat betekent niet, dat je voortdurend moet blijven vechten.
Het betekent eenvoudigweg dat je, als je alert bent, bewust en waakzaam, je wezen veilig kunnen stellen zonder dat het bezoedeld wordt door anderen.

Het boek ‘Zijn met Hart en Ziel’ is schaars geworden. Het is wel tweedehands verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet.

Review van ‘Zijn met Hart en Ziel’

Het is zo geweldig, dat er nog altijd mensen met hart en ziel Osho’s woorden vertalen en dat blijven doen.
Ik merk in workshops, waar ik af en toe ondertitelde DVD’s van Osho vertoon, hoe belangrijk het is, dat de tekst ook in het Nederlands beschikbaar is.
De moedertaal is ons het meest vertrouwd en daarom spreekt die het meest direct tot ons hart.
En het is nooit teveel wat je van Osho’s woorden kunt drinken.
In de eerste plaats is het eigenlijk al nooit genoeg.
Een goede vriend van mij drukte het als volgt zo mooi en kernachtig uit:
“Osho is een oceaan van wijsheid en ik heb er nu, na al die jaren, nog maar net een theelepeltje van genomen.”
Prem Abhay heeft al veel boeken van Osho in het Nederlands toegankelijk gemaakt.
En ook deze vertaling van Osho over de Desiderata, is weer van zijn hand.
Een stukje vertalen uit Osho’s lezingen lukt vrij veel mensen nog wel.
Bij een paar bladzijden wordt het al wat moeilijker om zorgvuldig te blijven en zo goed mogelijk de bedoeling van Osho’s woorden te blijven weergeven.

Maar bij een heel boek met 8,10 of meer lezingen komt het er pas echt op aan.
Je moet wel zeer door Osho bevlogen zijn, heel veel van hem houden en over vertaalkunst beschikken om dat tot een mooi afgerond einde te brengen. Want Osho switcht in zijn talks gemakkelijk van het ene onderwerp naar het andere. En hij spreekt zichzelf voortdurend tegen.
Een en ander moet je in je vertaling goed recht weten te doen. Dat zijn tenslotte zijn devices om ons bij onszelf, in onze diepste kern, te brengen.

En nu ligt hier de inspirerende vertaling van Osho’s commentaar bij de Desiderata, door hemzelf Guida Spirituala (Spirituele Gids) genoemd. Desiderata betekent de fundamentele, de wezenlijke dingen.
Het boek vormt een minder bekend stukje van Osho’s werk, met een schat aan wijsheid en praktisch inzicht.
En ook in de historie zijn de Desiderata ooit bijna in het vergeetboek geraakt.
Het kleine geschrift is verschillende keren verschenen en ook vele malen weer verdwenen; niemand weet dan ook wie het geschreven heeft.
De Desiderata zijn uiteindelijk als inscriptie in een oude kapel in Baltimore, in de USA, teruggevonden.
Zo gaat dat met de waarheid: die heeft de kracht in zich om zich steeds weer opnieuw voor te doen.
En zo komt het, dat niemand precies weet wie de Desiderata geschreven heeft.
Die anonimiteit is kenmerkend voor mystici: als er iets aan de mysticus verschijnt, is hij zich erg volkomen bewust van dat het afkomstig is uit het onbekende en dat het niet van hemzelf komt.
Er is geen sprankje ego te bekennen en daardoor krijgen we een zeer zuivere boodschap tot ons.
Verhalenderwijs en met veel reminders om bewust te worden geeft Osho commentaar bij de verschillende passages uit de Desiderata, bijvoorbeeld:  Niet Doen, maar Zijn.

De Desiderata zegt: “Zonder afstand te doen van jezelf, zonder een enkel compromis te sluiten – blijf bij jezelf.”
Dat betekent niet, dat je voortdurend moet blijven vechten.
Het betekent eenvoudigweg dat je, als je alert bent, bewust en waakzaam, je wezen veilig kunnen stellen zonder dat het bezoedeld wordt door anderen.

Zijn andere mensen daar dan op uit om jouw wezen te besmeuren?
In de meeste gevallen niet, maar mensen verkeren in de staat van niet bewust zijn.
En daardoor zit vrijwel iedereen op de plek waar hij, gezien zijn of haar
bloei-mogelijkheden, niet behoort te zitten.

Als alles natuurlijk gaat in een mensenleven, volgen zij hun innerlijke drive en gaan daar in volledige intensiteit voor.
Maar je bent door mensen afgeleid en door weer anderen in verwarring gebracht.
En dat waren eveneens mensen die onbewust waren.
Door de tijd heen is het individu gewoon niet gerespecteerd.
Anderen (leraren, leiders en priesters) besluiten wat goed is voor de ander.
En zo zijn er ook op het menselijk vlak allerlei normen- en waardensystemen ontstaan.

Maar aangezien mensen individuen zijn, is er geen enkele wet en geen enkele
zedenleer die op iedereen van toepassing is.
Bij de wezenlijke dingen (=Desiderata) in het menselijk leven is stroomlijning nu eenmaal niet mogelijk.
In dit boek wordt door Osho ingegaan op de eenvoudige en daardoor zeer essentiële vragen van mensen.
Hij illustreert zijn antwoord met pakkende en leerzaam verhalen.
Zo is er onder meer het verhaal over de grote soefimeester Junaid aan wie zijn discipelen de vraag voorlegden wie toch wel zijn meester geweest was?
En dan komt Junaid met een volstrekt onverwachte reactie waarin hij een ongekend antwoord geeft over de drie meesters die hij gehad heeft.

Het boek Zijn met Hart en Ziel is erg prettig en gemakkelijk om te lezen, terwijl je tegelijkertijd zoveel aan essentie en voeding voor je leven krijgt aangereikt.

Er staan heel veel grappige opmerkingen en humoristische anekdotes in Zijn met Hart en Ziel.
Een vrouw informeert bij haar vriendin naar het volgende
“Heb ik het goed gehoord: is je zoon begonnen met meditatie?“
“Ach ja,”antwoordt de ander “Het is beter dan niets doen, ten slotte!”
En: wat is meditatie anders dan Niets Doen?