Belief, Doubt and Fanaticism


Is it Essential to have Something to Believe in?

Belief Doubt Fanatism

Belief, Doubt and Fanaticism: Truth liberates, and nothing else. Everything else creates a bondage, a burden. And truth cannot be found by intellectual effort, because truth is not a theory, it is an experience. To know it you have to live it — and that is where millions of people go wrong. They think that if they can cling to a belief, clinging will help them to find the truth. By and by they settle with the belief, and belief is not truth. It is a theory about truth: as if somebody has settled just by words, scriptures, doctrines, dogmas; as if a blind man has started believing that light exists, or a hungry man reads a book on cooking, believes this way, that way, but all the time he remains hungry. That is not the way to satisfy hunger.

Truth is a Food

Truth is a food. One has to digest it, assimilate it; one has to allow it to circulate into one’s blood, beat into one’s heart. Truth has to be assimilated into your organic unity. Belief is never assimilated, it remains an unrelated phenomenon.
You may be a Hindu, but Hinduism remains just an intellectual concept. You may be a Christian, or a Mohammedan, but they are not organic parts of your being. Deep down, the doubt continues.

Is het Essentieel om Iets te hebben om in te Geloven?

In dit boek Belief, Doubt and Fanaticism geeft Osho zijn unieke visie weer op de religieuze, economische en politieke krachten die mensen antagonistisch ten opzichte van elkaar maken. Zo ontstaan er strijdende kampen, fanatieke groepen en Belief, Doubt and Fanaticismgeloofssystemen die gebaseerd zijn op het systematisch waarnemen van de ander als vijand. Zoals Osho altijd doet, wijst hij er ook bij dit verschijnsel op om eerst je eigen psyche en bewustzijn eens grondig onder de loep te nemen. Zo kunnen we de oorspronkelijke
oorzaken en de verborgen demonen van dit fenomeen bloot leggen, waarin de ‘noodzaak om ergens in te geloven’ een belangrijke rol spelen.
Het betreft hier een zeer actueel thema, gezien de trek die we zien bij jonge mensen naar extremistische groeperingen.Het boek Belief, Doubt and Fanaticism is gemakkelijk verkrijgbaar in de Boekhandel. Het boek is uit de serie “Life Essentials”

Osho daagt de lezers uit om op onderzoek uit te gaan en los te breken uit de geconditoneerde geloofssystemen en de vooroordelen die hen beperken het leven in al zijn rijkdom te leven.

DE WAARHEID BEVRIJDT

De waarheid bevrijdt en niets anders dan dat. Al het andere creëert slavernij, een last. En waarheid kan niet worden gevonden door intellectuele inspanning, omdat waarheid geen theorie is, het is een ervaring. Om haar te kennen moet je haar leven – en dat is waar miljoenen mensen in de fout gaan. Ze denken dat als ze zich aan een overtuiging kunnen vastklampen, dit vasthouden hen zal helpen de waarheid te vinden. Gaandeweg raken ze akkoord met het geloof, maar geloof is geen waarheid. Het is een theorie over de waarheid: alsof iemand gewoon akkoord gegaan is door woorden, geschriften, doctrines, dogma’s; alsof een blinde man is gaan geloven dat licht bestaat, of dat een hongerige man een boek over koken leest en er op een of andere manier in gelooft, maar altijd hongerig blijft. Dat is niet de manier om honger te stillen.

Waarheid is voedsel. Men moet het verteren, assimileren; men moet het in zijn bloed laten circuleren, in zijn hart laten kloppen. Waarheid moet worden geassimileerd in jou als organische eenheid. Geloof wordt nooit geassimileerd, het blijft een niet-gerelateerd fenomeen.
Je bent misschien een hindoe, maar het hindoeïsme blijft gewoon een intellectueel concept. Je bent misschien een christen of een Mohammedaan, maar ze zijn geen organische delen van je wezen. Diep van binnen blijft de twijfel bestaan.
 

Ga Dieper in je Wezen

Een echte zoeker is niet op zoek naar geloof om zichzelf te troosten. In plaats daarvan probeert hij een dieper centrum in zichzelf te vinden dat alle twijfel overschrijdt. Dit moet goed begrepen worden. Je moet diep in je eigen wezen gaan naar een punt van levendigheid waar twijfel in de periferie wordt achtergelaten. In plaats van dat te doen, blijven mensen vasthouden aan overtuigingen in de periferie en blijft de twijfel diep van binnen bestaan. Het tegenovergestelde moet het geval zijn.

Impressie van Blief, Doubt and Fanaticism

In Belief, Doubt, and Fanaticism, Osho brings his unique and often surprising perspective to the religious, political, social and economic forces that drive people into opposing camps, fanatical groups, and belief systems that depend on seeing every “other” as the “enemy.” As always, the focus is first and foremost on the individual psyche and consciousness, to identify the root causes and hidden demons of our human need to belong and have something to “believe in.”

The Osho Life Essentials series focuses on the most important questions in the life of the individual. Each volume contains timeless and always-contemporary investigations and discussions into questions vital to our personal search fo rmeaning and purpose. The Osho Life Essentials series focuses on questions specific to our inner life and quality of existence, for example: Is it possible to have an authentic spirituality without a belief in God? What is meditation and how does it work? What can I do as an individual to make the world a beter place?

Content of Belief, Doubt and Fanaticism:

Introduction
1 Belief is not the Answer
2 In Search of Salvation
3 Moving into the unknown
4 Doubt is the Door to Trust
5 From Darkness to Light
Epilogue: Peace has to dance, Silence has to sing

Belief, Doubt and Fanaticism: Truth liberates, and nothing else. Everything else creates a bondage, a burden. And truth cannot be found by intellectual effort, because truth is not a theory, it is an experience. To know it you have to live it — and that is where millions of people go wrong. They think that if they can cling to a belief, clinging will help them to find the truth. By and by they settle with the belief, and belief is not truth. It is a theory about truth: as if somebody has settled just by words, scriptures, doctrines, dogmas; as if a blind man has started believing that light exists, or a hungry man reads a book on cooking, believes this way, that way, but all the time he remains hungry. That is not the way to satisfy hunger.

Truth is a Food

Truth is a food. One has to digest it, assimilate it; one has to allow it to circulate into one’s blood, beat into one’s heart. Truth has to be assimilated into your organic unity. Belief is never assimilated, it remains an unrelated phenomenon.
You may be a Hindu, but Hinduism remains just an intellectual concept. You may be a Christian, or a Mohammedan, but they are not organic parts of your being. Deep down, the doubt continues.
I have heard one story:

Titov, the Russian cosmonaut, returned from space and was asked by Nikita Khrushchev privately whether he had seen anyone there. The story goes that he replied, “Yes, I really did see God,” to which Khrushchev answered: “I know that already, but you know our policy, so please don’t tell anybody.”
Later Titov was with the patriarch of the Russian Orthodox Church. The patriarch asked him whether he saw anyone in space. Titov, faithful to his instructions, replied, “No, there was no one.”
“I know that already,” replied the church leader, “but you know our policy, so please don’t tell anybody.”

Underneath your Beliefs Doubt Continues

Underneath your beliefs, whatsoever the belief, doubt continues. Doubt is at the center, and belief is on the periphery. So your life is basically determined by your doubt, not by your belief. You may be a communist, and still somewhere deep down the doubt continues. You may be a Catholic, a Christian, a theist, but deep down the doubt continues.
I have looked into so many people belonging to different beliefs, sects, but deep down — the same doubt. And the doubt is neither Hindu nor Christian nor Mohammedan. And the doubt is neither communist nor anti-communist. Doubt is pure — simply doubt. For this pure doubt you will need pure trust.
This pure doubt which has no adjective to it — Hindu, Christian, Mohammedan — cannot be destroyed by Hindu, Christian, Mohammedan concepts, beliefs, theories, philosophies. What to do about this doubt?
A real seeker is not searching for any belief to console himself. Rather, he is trying to find a deeper center in himself which goes beyond doubt. This has to be understood. You have to go deep in your own being to such a point of aliveness where doubt is left behind on the periphery. Rather than doing that, people go on clinging to beliefs on the periphery, and doubt remains deep down. Just the reverse has to be the case.

Go Deeper into your Being

Go deeper into your being. Don’t be worried about the doubt, bypass it. Let it be there! Don’t try to hide yourself in a belief. Don’t be an ostrich. Face the doubt — and go beyond it. Go deeper than the doubt. Then comes a moment in your being… because at the deepest core, at the very center, only life is. Once you have touched that deep core within yourself, the doubt is just a faraway peripheral thing. It can be dropped very easily.
And there is no need to cling to any belief in order to drop it. You simply see the stupidity of it. You simply see the ridiculousness of it. You simply see how the doubt has been destructive to your whole life, how the doubt is continuously eroding your being, how it has been poisonous. Just seeing the fact that doubt has been poisonous, and it has not allowed you to celebrate, a great opportunity is being missed. You simply drop it. It is not that instead of the doubt you cling to a belief.

A Real man of Trust has No Belief

A real man of trust has no belief — he simply trusts, because he has come to know how beautiful life is. And he has come to know how eternal, timeless, life is. He has come to know that just within himself is the kingdom of God. He becomes a king — and not a king in the ordinary sense of the word, because that kingdom which comes from without is a false kingdom, a dream kingdom, says Belief, Doubt and Fanaticism

I have heard about Shah Farouk, the king of Egypt: He was once asked how many kings there would be in the world after twenty-five years.
He replied without hesitation that there would be five, and then he explained: “The king of England, the king of hearts, the king of diamonds, the king of clubs and the king of spades.”

The Real Kingdom is Within

The kingdom that comes from the outside is just a kingdom of dreams. You can be a king, but you will be a king of playing cards or, at the most, the king of England. Nothing much of value, worthless; just a bogus symbol, meaning nothing.
The real kingdom is within. And the most amazing fact is this: that you go on carrying it within yourself completely unaware, not knowing what treasures you are having, and what treasures are yours just to claim.
Religion is not a search for any belief. Religion is an effort to know the very ground of your being, to touch the very rock bottom of your existence. That experience of the rock bottom of your existence is what we mean when we use the word truth. It is existential. It is an experience. From: Belief, Doubt and Fanaticism.