Leven, Liefde, Lachen


Het Kleine Abc van Levenslust

Deze geheel nieuwe uitgave van Leven, Liefde, Lachen doet met haar sprankelend uiterlijk opnieuw een appel op onze levenslust. En zoals Osho ons hierbij weet te prikkelen! ‘Verveling is een prima uitgangspunt’ geeft Leven, Liefde, Lachenhij aan. Verveling betekent gewoon, dat je iets moet veranderen aan je leven.
Het past niet meer bij je. Gooi de oude patronen weg en begin voor jezelf te leven.’Mag ik roken tijdens het mediteren?’ vraagt een discipel aan de Meester.

‘Natuurlijk niet!’ antwoordt hij. ‘Mag ik mediteren terwijl ik rook?’vraagt een ander. ‘Natuurlijk’ zegt de Meester ‘jij mediteert tenminste.’ Hoe je leven is, hangt helemaal van jou af.
Een dot van een boek, onweerstaanbaar ook als cadeautje. Leven, Liefde, Lachen is verkrijgbaar in de Boekhandel.

De Betekenis van Eigenliefde in Leven, liefde, lachen

In Leven, Liefde, Lachen wordt door Osho het volgende over Eigenliefde aangereikt.

Vraag: U leert mensen voor zichzelf te zorgen, voordat ze proberen voor anderen te zorgen. Dit druist kennelijk in tegen veel godsdiensten in de wereld, die dienstbaarheid aan de mensheid leren; in hun ogen moet dit een zeer egoïstische houding lijken. Kunt U hierover iets zeggen?
“Het druist niet alleen tegen veel godsdiensten in, het druist in tegen alle godsdiensten ter wereld. Ze leren allemaal dienstbaarheid aan anderen, onbaatzuchtigheid. Maar in mijn ogen is egoïsme een natuurlijk verschijnsel.
Onbaatzuchtigheid is iets opgelegds.
Egoïsme is deel van je natuur.
Alleen als je een punt bereikt waar je zelf opgaat in het universum, kun je echt onbaatzuchtig zijn. Je kunt doen alsof. Dan ben je gewoon een huichelaar, en ik wil niet dat mijn mensen huichelaars zijn. Daarom is het een beetje ingewikkeld, maar het is te begrijpen.
Ten eerste: egoïsme is deel van je natuur. Je moet dat accepteren. En als het deel van je natuur is, moet het een wezenlijk doel dienen, anders zou het er niet zijn.
Alleen dankzij je egoïsme heb je overleefd, heb je voor jezelf gezorgd. Anders zou de mensheid al lang geleden verdwenen zijn.
Eerst wil ik dat je zelf tot bloei komt. Ja, dat lijkt misschien egoïstisch; ik heb geen bezwaar tegen die schijn van egoïsme. Die is oké.
Maar is de roos egoïstisch als ze bloeit? Is de lotus egoïstisch als ze bloeit? Is de zon egoïstisch als ze schijnt? Waarom zou jij je dan zorgen maken over egoïsme?
Je bent geboren. De geboorte is slechts een mogelijkheid, een begin, niet het eind. Je moet tot bloei komen. Vergooi dat niet in een domme vorm van dienstbaarheid.
Jij bent er allereerst verantwoordelijk voor dat je tot bloei komt, dat je volledig bewust, gewaar, waakzaam wordt, en in dat bewustzijn zul je in staat zijn te zien wat je kunt delen, hoe je problemen kunt oplossen.
Negenennegentig procent van de problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Misschien kan één procent van de problemen niet worden opgelost. Dan kun je met die mensen delen wat je te delen hebt, maar eerst moet je iets hebben om te delen.” Osho