Voorbij Mars en Venus


Genieten van de Verschillen tussen Vrouw en Man

Voorbij Mars en Venus: “In het samenkomen van meditatie en liefde ligt de ontmoeting van man en vrouw besloten.” Terwijl het debat over gelijkstelling van vrouwen en mannen voortduurt, presenteren wij hier een verzameling Voorbij Mars en VenusOsho teksten die dieper ingaan op de ogenschijnlijke verschillen tussen vrouwen en mannen, alsook op de complementariteit daarvan. Want die verschillen zijn nodig om tot een creatieve samenleving te komen, die van gelijkberechtiging uitgaat.

Osho zegt dat echte levensvreugde, geluk en gezondheid vanzelf ontstaan als vrouwelijke en manlijke eigenschappen elkaar aanvullen en elkaar gelijkwaardig ondersteunen. En hij biedt toegankelijke methoden hoe we daar kunnen komen.

‘Blijf elkaar grondig onderzoeken en opzoeken, nieuwe wegen
vinden om elkaar lief te hebben, nieuwe wegen vinden om elkaar te begrijpen. Dan is liefde een voortdurend avontuur.’

Het boek Voorbij Mars en Venus is gemakkelijk verkrijgbaar via de Boekhandel.

Impressie van Voorbij Mars en Venus

In dit in 2015 uitgekomen boek Voorbij Mars en Venus wordt het mysterie van het contact tussen de 2 seksen nader uiteengezet. Het begrijpen ervan zit ‘m erin om de uniciteit van beide kwaliteiten waar het hier om gaat te onderkennen en ervan te genieten. Gelijkstelling najagen is wat overal in de wereld onverminderd voortduurt, maar wat tot nu toe geen wezenlijk geluk heeft opgeleverd.
Dit boek Voorbij Venus en Mars gaat over het verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke mind. Osho definieert positieve mannelijkheid als initiatief, creativiteit en avontuur. Positieve vrouwelijkheid vergelijkt hij met een enorme poel aan energie, die naarmate de energie toeneemt, vele kwalitatieve veranderingen ondergaat. Ze zijn tegenpolen die op verschillende manieren functioneren. Als de man op een positieve manier mannelijk is en een vrouw op een positieve manier vrouwelijk, dan kan het leven tussen beide polariteiten een dans worden waarbij ze elkaar ondersteunen en voeden. Ook wordt het belang van ‘heel worden’ van de mens benadrukt. Dat kan volgens Osho door het terugwinnen van alles dat door de maatschappij ontkend is en ook door uit alle ideologieën, opvattingen en vooroordelen te treden. Het is een handzaam klein boek geschreven in de typische Osho-stijl: helder, kort en bondig met inzichten vol wijsheid zoals we dit van Osho gewend zijn, maar vooral ook valt hier weer zijn sprankelende humor op.
Osho zegt dat echte levensvreugde, geluk en gezondheid vanzelf ontstaan als vrouwelijke en manlijke eigenschappen elkaar aanvullen en elkaar gelijkwaardig ondersteunen. En hij biedt toegankelijke methoden hoe we op dat niveau kunnen komen. Een en ander bevordert een meer in harmonie komen met je innerlijke man en je innerlijke vrouw. Als dit proces zich in je voortzet, ontstaat er vanzelf ook harmonie met andere mensen om je heen.
‘Blijf elkaar grondig onderzoeken en opzoeken, nieuwe wegen vinden om elkaar lief te hebben, nieuwe wegen vinden om elkaar te begrijpen. Dan is liefde een voortdurend avontuur.’

Fragment uit Hoofdstuk 5 van Voorbij Mars en Venus

Twee sinds: zon en maan

De vraag is: “Ik zit doorgaans in twee minds…” De mind bestaat altijd in twee minds, zo functioneert, gedijt en leeft de mind.

Zon en maan, dat moet je ook begrijpen, geeft Osho in Voorbij Mars en Venus aan, want iedere man is ook een vrouw en iedere vrouw is ook een man.

Hoe dit mogelijk is? Je kunt van binnen verdeeld blijven – de man gescheiden van de vrouw, de innerlijke vrouw gescheiden van de innerlijke man. Dan is er altijd conflict, een bepaald getouwtrek. Dit is de gebruikelijke toestand van elkaar krenken. Als je innerlijke man en vrouw in een intense omhelzing, kunnen samenkomen, in elkaar opgaan, dan word je voor het eerst één – noch man noch vrouw. Dan ben je verheven.

Laat me je een verhaal vertellen, één van de zeer gewaagde en moedige verhalen. Een dergelijk moedig verhaal is enkel in India mogelijk. Niet het huidige India, want het hedendaagse India is heel lafhartig geworden.

Je hebt vast en zeker wel een lingam gezien, zegt Osho in Voorbij Mars en Venus, de symbolische voorstelling van Shiva als fallus. Er zijn miljoenen tempels gewijd aan de fallus van Shiva. Je zult in feite nooit een beeld van hem aantreffen. Beelden van hem zijn volledig verdwenen, alleen het symbool is gebleven. En het symbool is niet enkel lingam, het is ook yoni. Het is zowel man als vrouw. Het is de man in de vrouw, het is de zon in de maan. Het is het mannelijke dat het vrouwelijke ontmoet. Het is yin en yang in een intense seksuele omhelzing. Dit is het teken van hoe de innerlijke man samenkomt met de innerlijke vrouw, want het innerlijke heeft geen gezicht. Daarom zijn de beelden van Shiva verdwenen. Het innerlijke is enkel energie, dus heeft de lingam geen vorm, het is alleen maar energie.

Het verhaal gaat dat Shiva aan het vrijen was met Devi, zijn partner. En natuurlijk is het zo dat wanneer Shiva vrijt met zijn partner, het geen gewone liefde is. En hij vrijde niet met gesloten deuren; de deuren stonden open. Er heerste een zekere noodsituatie in de wereld van de goden, en Brahma en Vishnu en de hele club goden waren gekomen om Shiva de oplossing te vragen voor een urgent probleem. Daarom kwamen ze de kamer binnen – de privésfeer van Shiva werd tot een openbare plek – maar hij ging zo intens op in de liefde dat hij er zich niet van bewust was dat een hele groep hen gadesloeg. Alle goden werden voyeurs. Ze konden niet weggaan, want er gebeurde iets geweldigs. De energie liep zo hoog op, ze voelden het. Ze konden niet weggaan en ze konden het ook niet verstoren want het was zo heilig.

En Shiva ging door met vrijen, en steeds verder en verder. De goden maakten zich zorgen of hij er ooit een eind aan zou maken. En ze verkeerden in een zodanige probleemsituatie dat een oplossing dringend nodig was. Maar Shiva was volledig van de kaart. Hij was er niet en Devi was er niet – de man en de vrouw waren totaal in elkaar opgegaan. Een bepaalde eenheid had plaatsgevonden, een belangrijke synthese, een geweldig orkest van energieën.

Ze wilden blijven, maar toen werden ze bang voor de andere goden. Zo werkt de puriteinse mind. Ze wilden het heel graag zien en gadeslaan, maar omdat anderen zagen dat ze het gadesloegen en ernaar keken en ervan genoten, waren ze bang dat hun prestige op het spel stond. Daarom vervloekten allen Shiva: ‘Vanaf vandaag verdwijnt je verschijningsvorm uit de wereld en je zult altijd als fallisch symbool in herinnering blijven’: lingam in yoni, zon in maan, het juweel in de lotus. “Nu blijf je altijd als een seksueel organisme in herinnering.’ Dit was een vloek.

Zodra je in harmonie bent met je innerlijke vrouw en man, ben je plotseling ook in harmonie met anderen. Je innerlijke conflict verdwijnt, je uiterlijke conflict verdwijnt. Het uiterlijke is alleen maar een schaduw van het innerlijke. Dan kun je een relatie aangaan, of misschien ga je geen relatie aan; je bent totaal onafhankelijk. Wat je dan ook kiest, is een kwestie van zijn. Als je een relatie wilt, kun je dat doen, maar dan is er geen conflict. Als je geen relatie wilt, als je alleen wilt zijn, kun je gewoon alleen zijn, en dan is er geen sprake van eenzaamheid. Wanneer je vanbinnen tot een organische eenheid komt, is dit het mooie.

Daar is de hele inspanning van Patanjali op gericht: hoe je de zonne-energie kunt transformeren in maanenergie. En dan hoe van beide een getuige te zijn, terwijl ze elkaar ontmoeten, in elkaar opgaan, één worden. Hoe ze beide te overstijgen, zoals in dit boek Voorbij Mars en Venus aangegeven wordt.

De mind laat het je nooit toe, tenzij je de mind laat vallen, zegt Osho in Voorbij Venus en Mars. De mind is altijd verdeeld, want dat is zijn hele aard; hij is afhankelijk van verdeeldheid. Je bent dus een man of je bent een vrouw – dit is verdeeldheid, dit is de mind. Wie is een boeddha – een man of een vrouw? Er bestaat een symbolische voorstelling van Shiva als Ardhanarishwar: half-man/half-vrouw. Dit is het precies. En dat moet zo wel zijn, want je bent geboren uit een vader en een moeder – de helft van je is afkomstig van je vader en de helft van je is afkomstig van je moeder. Het verschil tussen een man en een vrouw is dus hoogstens een verschil in accent, het is geen verschil in kwaliteit. De vrouw is bewust vrouw en onbewust man, en de man is bewust man en onbewust vrouw. Dat is het hele verschil, zegt Osho in Voorbij Mars en Venus.

Het is heel moeilijk, want je mind is erop geconditioneerd een man te zijn of een vrouw te zijn, en de maatschappij legt te veel nadruk op die rollen, zegt Osho in Voorbij Mars en Venus. Die laat geen vloeiend wezen toe, die maakt je een vaste eenheid. Zodra de jongen en het meisje het kunnen begrijpen, gaan de ouders er de nadruk op leggen: ‘Je bent een jongen, speel niet met meisjes, dat is niet goed voor een jongen. Je gaat een man worden. Dit is voor meisjes.’ Meisjes zijn bij mannen helemaal niet in tel. ‘Mietje, meisjesachtig. Doe dat niet; wees een man.’ En het jongetje, niet wetend waar hij heen geleid wordt, gaat zich meer en meer focussen op het worden van een man. Hij raakt ver verwijderd van zijn originele eenheid, de pure eenheid van zijn wezen. Hij wordt man, en dat is de helft van zijn wezen. En een meisje wordt vrouw, dat is de helft van haar wezen. Zij krijgt te horen niet in bomen te klimmen, dat is wat voor jongens. Wat een onzin. Bomen zijn voor iedereen. ‘Ga niet in de rivier zwemmen, dat is voor de jongens’ Maar ook rivieren zijn er voor iedereen, geeft Osho in Voorbij Mars en Venus aan.