The Path of Yoga


The Yoga Sutra’s of Patanjali

The Path of Yoga

Discovering the Essence and Origin of Yoga

Yoga is now internationally an integral part of our health-conscious cultural landscape. It is practiced by millions for health and fitness reasons. While Yoga is seen and practiced mostly as a body exercise program, the interest in the philosophical and spiritual dimension of Yoga is growing. 

Introduction to Patanjali, Founder of YOGA in India

This book introduces us to Patanjali, the founder of ancient Yoga in India. It takes us step by step into a deeper understanding of the essence and origins of Yoga. Osho introduces and unlocks Patanjali’s ancient sutras, revealing how contemporary this ancient message truly is. It quickly becomes clear that we are just on the cusp of a gaining a much deeper understanding of Yoga and its place in our evolving world.

On the Yoga Sutra’s of Patanjali

discovering the Essence and The Origin of Yoga

Het boek The Path of Yoga gaat over de essentie en de oorsprong van Yoga. Het heeft een zeer eigentijdse design dat suggereert dat Yoga ons helpt om onze natuurlijke vermogens te ontrollen.
The Path of YogaIn onze tijd is Yoga een internationaal algemeen erkende methode in de range van manieren om op een bewuste manier aan gezondheid te werken. Het accent ligt in eerste instantie op de lichamelijke kant en de oefeningen die gedaan moeten worden. Maar de interesse in de filosofische en de spirituele dimensie neemt de laatste tijd ook toe.

In dit boek worden de klassieke en basale yoga sutra’s van Patanjali door Osho becommentarieerd en hierin komen de filosofische en de spirituele kant specifiek aan bod. Het is een verhelderend boek voor, in ieder geval, ieder die aan yoga doet.

The Path of Yoga is als ebook verkrijgbaar bij de Nederlandse Boekhandel.

Impression of The Path of Yoga

Cessation of the Mind

Surprisingly, the mind even more than the body is the focus of Patanjali’s teaching. He says: “Yoga is the cessation of mind.” As Osho says: “This is the definition of Yoga, the best definition. Yoga has been defined in many ways; there are many definitions. Some say Yoga is the meeting of the mind with the divine; hence, it is called yoga yoga means meeting, joining together.

Dropping the Ego

Some say that Yoga means dropping the ego, ego is the barrier: the moment you drop the ego you are joined to the divine. You were already joined; it only appeared that you were not joined because of the ego. There are many definitions, but Patanjali’s is the most scientific. He says: Yoga is the cessation of mind.

What is the Mind?

What is the mind? What is the mind doing there? What is it? Ordinarily we think that mind is something substantial there, inside the head. Patanjali doesn’t agree, and no one who has ever known the inside of the mind will agree. Modern science also doesn’t agree. Mind is not something substantial inside the head. Mind is just a function, just an activity.”