Moving Into The Unknown


The Discipline of Transcendence 2, on Buddha’s Sutra of 42 Chapter’s

Moving Into The Unknown is een zeer eigentijdse, splinternieuwe uitgave van Osho’s commentaar op de visie van Boeddha. The Discipline of Transcendence is een Osho klassieker van weleer die indertijd in 4 delen verschenen is. Dit boek, Moving into the Unknown, is het 2e deel uit de serie. Het ervaren van extase staat centraal, als een natuurlijk gebeuren. Je bent er een mee: het is je dans, je song, je leven. Als we dieper in onszelf gaan,
kan het niet anders of de bewustwording van het extatische wordt ons deel en dat gebeurt helemaal vanzelf. Het is een zichzelf voltrekkend proces.
Moving into the UnknownHoewel Osho een grenzeloze optimist is, a man of hope against all hopes, wijst hij hier op de moeilijke aspecten van het leven. En om de inhoud
van het begrip ‘leven’ gaat het nu juist. Want mensen denken dat ze leven, maar ze doen dat in de meeste gevallen (nog) niet echt.
Je wordt geboren en dat is een biologisch feit, maar volkomen leven is dat nog altijd niet. Dat treedt pas op als er sprake is van de spirituele dimensie.
“Maar om je van het biologische gebied naar het spirituele terrein te begeven, is niet eenvoudig, maar moeizaam.” betoogt Osho. Het is een reuzensprong om van het lichaam naar de ziel, van de materie naar de niet-materie te gaan, van het zichtbare naar het onzichtbare, van tijd naar tijdsloosheid. De 20 moeilijke stappen die Boeddha aangeeft, zijn niet om ons te ontmoedigen, maar ze vormen een uitnodiging en een uitdaging.

Moving Into The Unknown is verkrijgbaar in de Boekhandel.

Review van Moving Into the Unknown

Het boek Moving Into The Unknown gaat over Boeddha’s soetra betreffende de tweeënveertig hoofdstukken.
Dit is deel 2 van de 4-delige Osho klassieker ‘The Discipline of Transcendence’. Deze vier waren indertijd verkrijgbaar als gebonden boek, met het hele dikke papier en een stoffen kaft.
Wat prachtig eigentijds zijn de nieuwe designs dan geworden. Zowel op het eerst deel als op dit tweede is de zwaan-in-haar-vlucht afgebeeld die zich uit een ‘vertrouwd wolkenpak’ begeeft. En de zwaan staat symbool voor de volwassen zoeker die zich op eigen kracht het onbekende in begeeft. Hij/zij kan op het eigen innerlijk kompas vertrouwen en hoeft zich niet aan iets/iemand buiten zichzelf vast te klampen.’Moving Into The Unknown’

Een saillant detail is, maar mogelijk is dat ook mijn eigen invulling, dat de afgebeelde wolken voor ‘de mind’ staan.

De wolken hangen over het bewustzijn heen zodat zij een helder (in)zicht versluieren. Zo wordt vanuit de Osho Zen Tarot althans het ‘verschijnsel wolken’ geïnterpreteerd. Op de cover staat een zeer ranke en elegante zwaan weergegeven die verlangend het onbekende invliegt. Want er is altijd zoveel meer te ontdekken. ‘Life is a bridge’, een uitspraak die o.a. bedoeld is om het ongekende verder te verkennen.

Het boek begint tamelijk pittig, namelijk met een opsomming van de 20 ‘beren op de weg’ die door Boeddha zijn weergegeven. Ze vormen de 20 uitdagingen om binnen de context van deze wereld tot realisatie te komen.
Hoewel Osho een grenzeloze optimist is, a man of hope against all hopes, wijst hij hier op de moeilijke aspecten van het leven. En om de inhoud van het begrip ‘leven’ gaat het nu juist. Want mensen denken dat ze leven, maar ze doen dat in de meeste gevallen (nog) niet echt.
Je wordt geboren en dat is een biologisch feit, maar volkomen leven is dat nog altijd niet. Dat treedt pas op als er sprake is van de spirituele dimensie. “Maar om je van het biologische gebied naar het spirituele terrein te begeven, is niet eenvoudig, maar moeizaam.” betoogt Osho. En hij voegt eraan toe, dat het in feite de grootste uitdaging biedt die er is, waar wel Courage/Moed voor nodig is. Het is een reuzensprong om van vanMoving into the Unknown het lichaam naar de ziel, van het materiële naar het immateriële te gaan, van het zichtbare naar het onzichtbare, van tijd naar tijdsloosheid. De 20 moeilijke stappen die Boeddha aangeeft, zijn niet om ons te ontmoedigen, maar ze vormen een uitnodiging en een uitdaging.
De eerste moeilijkheid die op tafel komt, is: het probleem dat een bedelaar niet vrijgevig kan zijn. Osho koppelt dit aan de gegevenheid dat mensen het idee hebben dat ze ‘liefde’ kennen, dat ze deze kwaliteit in huis hebben. Maar het klopt niet en in die zin zijn ze dus arm. Iedereen denkt dat hij/zij over liefde beschikt en dat ze dit reservoir alleen nog maar op de juiste persoon hoeven aan te sluiten. Op die manier gaan ze er dus vanuit dat ze kunnen delen met een partner en dit is niet de realiteit en bij de partner is dezelfde misvatting het geval.
Hierbij doet Osho meteen een tip aan de hand. Zorg eerst voor je eigen liefde en voor het simpelweg ‘liefde zijn’, zoals dit door de Osho Zen Tarot kaart The Lovers/De Geliefden uitgedrukt wordt. Als je alleen in je kamer zit, doe dan niets anders dan liefde uitstralen: vibreer liefde en vul de gehele ruimte met je liefde. Je zult, als je opmerkzaam bent, ervaren dat er iets in je aura verandert, dat er een zekere warmte ontstaat, dat je meer tot leven komt.’Moving Into The Unknown’

En het inzicht doet zich voor, dat je er altijd vanuit ging dat liefde van iemand anders moest komen. Maar dat is een armzalig soort liefde. Want essentieel is de liefde die zich in jezelf ontwikkelt, dat is echte energie.

Een volgende moeilijkheid die Boeddha opgesomd heeft, is: “Het is moeilijk voor hen die sterk en rijk zijn om de juiste weg in het oog te houden”. Ja, waarom zouden ze ook? Ze hebben hun leven en het succes in handen, ze hebben het gemaakt, dus: waarom zoeken naar iets dat hier bovenuit stijgt en je overgeven aan het goddelijke? Ze stellen dit voortdurend uit, naar een tijdstip waarop ze oud zijn. Het is de klassieke opvatting, dat spiritualiteit iets voor mensen op leeftijd is. Het goddelijke komt pas aan de beurt als al het andere geweest is. Boeddha heeft die stellingname omver geworpen. Sannyas, je overgeven aan het Geheel, is voor jonge mensen en voor hen die jong van hart zijn.
Boeddha zegt, dat het moeilijk is om tot overgave aan het goddelijke te komen als je jong en sterk bent. “Dat is de uitdaging” legt Osho uit. Als je vol energie bent, bereid om elk avontuur aan te gaan, als het uitzicht op de dood je nog niet verzwakt heeft, dan is het moment daar: ‘take the challenge and move into the unknown”….en hier komen we dus de titel van het boek weer tegen.
Het kost enorm veel energie, inspanning en volharding om bij je innerlijke kern te komen. Gebruik die als je de kracht ervoor het meest in huis hebt, tijdens je jeugd….dan zul je hier op een later tijdstip de vruchten van plukken.
Zo worden, stuk voor stuk, de 20 door Boeddha opgestelde moeilijkheden besproken en van Osho’s frisse commentaar voorzien. Het is een genot om te lezen hoe je iets van een probleem naar een uitdaging kunt ombuigen. Niet voor niets maakt dit boek deel uit van de serie: The Discipline of Transcendence.
Na elk hoofdstuk waarin de transformatie-inzichten behandeld worden, staat een passage met vragen van zoekers die Osho beantwoordt en die tevens bij velen van ons leven.
Heel interessant is ook de passage in het boek waarin Osho antwoord geeft op de vraag waarom hij zichzelf ‘Bhagwan’ heeft genoemd, oftewel ‘God’. Hij legt uit wat precies de uitdaging is die deze term bevat, voor mensen die bij hem komen,.
Ik word heel blij als ik in dit boek lees, want het reikt mogelijkheden aan. In vastgelopen situaties ontdek je op welke punten je in slaap bent en dat je wakker kunt worden en aspecten kunt transformeren: het is een kunst, een discipline.
In slaap zijn we of misschien: we zijn onbewust, dronken, vergelijkbaar met de volgende situatie.
Een dronkenman waggelde naar huis na een stevig en intens bezoek aan de kroeg. Onderweg stuitte hij op een groep werknemers die bezig was met graafwerkzaamheden en hij dacht even niet verder te kunnen. “Wawaar zzzzijn jullie zzzzooo drudruk mee bezzziggg?“
Een van hen antwoordde: ”We zijn de weg voor een nieuwe metrolijn aan het aanleggen.”
“Waawanneer zzzzijn jullie dddaaarmee klaar?” vroeg de dronkaard.
“Over ongeveer acht jaar, meneer.”
“Nnnou, lllaaat mmaarr zzzitten…. dddan nnneemmm ik tttoch maar een taxi.” Moving Into The Unknown,ISBN 978-81-7261-278-0