Hidden Mysteries


The real significance of temples, holy places and statues and the original purpose of mantras, astrology and incense has all been lost over the years. As we no longer know how to use them as jumping boards into the ultimate truth, they have either been debased into the mythical trappings of religions and “new age” beliefs or mocked by skeptics. 

But, explains Osho, once we understand that a higher consciousness is still flowing in these ancient places, all we have to do is turn in and stand in the middle of this stream “with the sails of our consciousness” open. Then, in such places, the inner journey is easier and faster than anywhere else.

Akshardham temple in New Delhi

TODAY’S HIDDEN MYSTERIES

“Today visiting a place of pilgrimage is just a dead ritual for us…What can be seen on the surface is not everything; there are hidden meanings with are not visible from the outside.” Osho. New beautiful Reprint of an extraordinary Osho book.
“Certainly Hindus know many things … having been on a religious quest for twenty thousand years.” In this revealing book, Osho gives new life to the ancient wisdom that was lost when modern India broke its links with the past. The religious rituals still practiced in India are vital keys to past knowledge: “living tempels” were constructed with sophisticated acoustics and an awareness that “sound is absolute being,” and the sacred places of pilgrimage arose as places of contact, energy fields where anyone could easily begin their inner journey.

Het Verborgen Mysterie van Tempels en Heiligdommen

Dit boek van Osho, Hidden Mysteries, laat ons stil staan bij het oorspronkelijke levende religieuze besef van mensen. We komen het nauwelijks nog tegen, maar we kunnen het bij onszelf wakker roepen.
Hidden MysteriesEr worden verder onderwerpen besproken als: astrologie, het derde oog, de transformerende werking van beelden. Ieder die verborgen mysteries ontsluierd wil zien, kan zijn hart ophalen.
Het boek is een echte aanrader, voor wie de tijd wil nemen om dieper te gaan dan het zichtbare.

Het boek Hidden Mysteries is te bestellen via Amazon.

IMPRESSION of HIDDEN MYSTERIES

“There are many such keys in life which can open the doors of treasures even today, but unfortunately we neither know anything about these treasures nor about the locks which may be opened. And if we do not know either about the treasures or the locks, then what is left in our hands cannot even be called a key. It can only be a key if it opens a lock. This same key may have revealed treasures some time in the past, but because today nothing can be unlocked, the key has become a burden; and yet, somehow we still do not feel like throwing it away.

“The key has left a sort of lingering fragrance in the unconscious mind of man. Maybe thousands of years ago this key did open locks, and treasures were found: the memory of that in the unconscious mind makes us carry the burden of the key to this day. However much we may be persuaded about the uselessness of the key, we cannot gather the courage to throw it away. In some unknown corner of the heart the hope still lingers that some day, some lock might be opened by it.

About Temples

“Take for example, temples… There is no race on earth which has not built something like a temple – it does not matter whether it is called a masjid or a church or a gurudwara. Today it is possible for us to learn something from other races, but there was a time when we did not even know about the existence of other races, so there was no way to learn from them. The temple is not the fanciful result of the imagination of some eccentric people, its roots lie somewhere deep in the inner consciousness of man.

“He may have lived far away in the forest, or on a mountain, or in a cave, or on the bank of a river – he may have lived anywhere for that matter – but wherever he has lived man has built something resembling a temple; something has come out of his consciousness. There is no blind imitation in it; they were not constructed by looking at other temples. So all temples have been of different shapes and types, but they have always existed.” Osho

Review van Hidden Mysteries

Het verborgen mysterie van tempels en heiligdommen.
In de herfst en winter breekt de tijd weer aan, dat de mensen kerken gaan bezoeken.
Vaak doen zij dit nu, als enige keer in het jaar, en dan uit gewoonte, omdat het er bij hoort, bij Advent en Kerstmis.
Ze doen het meestal niet vanuit een levende spirituele belangstelling.

Er was een tijd, dat de mensen wel leefden vanuit een spiritueel bewustzijn, dat leefde en dat niet verdroogd en verdord was.

Over die tijd heeft Osho het, als hij spreekt over de “verborgen mysteries”, een vroege lezingenserie die in 1997 uit het Hindi is vertaald.

Zo onthult hij de verborgen functie van de vorm van, vooral Oosterse tempels. De vorm van de Oosterse tempels is rond en er zit meestal maar een deur in.
Westerlingen vonden een dergelijke bouwstijl tamelijk ongezond.
Ventilatie was immers nauwelijks mogelijk.
Maar deze vorm getuigt van een diep religieus besef, van het besef, dat het goddelijke er ALTIJD IS. Het is overal, maar de mensen zijn niet altijd afgestemd op het goddelijke.
En daarom moet dit goddelijke een plaats kunnen vinden.

Er staan dus overal tempels om de god (het goddelijke) te ontvangen en de ronde vorm zorgt er voor, dat er Hidden Mysteriesgeen energie verloren gaat.

Koepel-Vorm

Als de devotee in de tempel is en mediteert of mantra’s zingt, kaatsen de energie en de klanken door de koepelvorm terug en vallen ze weer op de devote.
Er is sprake van een cirkel. En als die cirkel er is, komt de energie in balans. Dit gebeurt ook binnenin de devotee.

Niemand denkt bij het zien van een kerk aan deze betekenis van de ronde vorm. We vinden een kerk sierlijk of pompeus of we hebben een gevoel van geborgenheid of kilte, maar verder zoeken we niet.
Bij de ingang van de tempel hangen grote bellen of een gong. Deze hebben dezelfde functie, namelijk het vasthouden van de goddelijke energie.
Als de toegewijde ‘AUM’ laat horen, zacht en met de aandacht ergens anders, dan brengt de klank van de gong de aandacht terug naar de cirkel van geluid die er is, ontstaan door de vibraties van de gong.

In Tibetaanse tempels gebruikt men een komvormige schaal, gemaakt van vier verschillende metalen. De bijbehorende stok wordt zeven maal in de schaal rond gedraaid en dan geeft men een harde slag tegen de schaal aan.

OM MANI PADME HUM

De vibratie die uit dit geheel ontstaat, is een geluid als OM MANI PADME HUM…….. hoe mysterieus!

Je hoort de hele mantra zeven maal weerklinken als een echo.
Dit boek van Osho, Hidden Mysteries, laat ons stil staan bij het oorspronkelijke levende religieuze besef van mensen. We komen het nauwelijks nog tegen, maar we kunnen het bij onszelf wakker roepen.

Er worden verder onderwerpen besproken als: astrologie, het derde oog, de transformerende werking van beelden. Ieder die verborgen mysteries ontsluierd wil zien, kan zijn hart ophalen.
Het boek is een echte aanrader, voor wie de tijd wil nemen om dieper te gaan dan het zichtbare.
En kijk ook naar de leuke illustraties die er aan het begin van elk hoofdstuk van HIDDEN MYSTERIES staan.