Hidden Mysteries


Het Verborgen Mysterie van Tempels en Heiligdommen

Dit boek van Osho, Hidden Mysteries, laat ons stil staan bij het oorspronkelijke levende religieuze besef van mensen. We komen het nauwelijks nog tegen, maar we kunnen het bij onszelf wakker roepen.
Hidden MysteriesEr worden verder onderwerpen besproken als: astrologie, het derde oog, de transformerende werking van beelden. Ieder die verborgen mysteries ontsluierd wil zien, kan zijn hart ophalen.
Het boek is een echte aanrader, voor wie de tijd wil nemen om dieper te gaan dan het zichtbare.

Het boek Hidden Mysteries is verkrijgbaar in de Boekhandel.

Review van Hidden Mysteries

Het verborgen mysterie van tempels en heiligdommen.
In de herfst en winter breekt de tijd weer aan, dat de mensen kerken gaan bezoeken.
Vaak doen zij dit nu, als enige keer in het jaar, en dan uit gewoonte, omdat het er bij hoort, bij Advent en Kerstmis.
Ze doen het meestal niet vanuit een levende spirituele belangstelling.

Er was een tijd, dat de mensen wel leefden vanuit een spiritueel bewustzijn, dat leefde en dat niet verdroogd en verdord was.

Over die tijd heeft Osho het, als hij spreekt over de “verborgen mysteries”, een vroege lezingenserie die in 1997 uit het Hindi is vertaald.

Zo onthult hij de verborgen functie van de vorm van, vooral Oosterse tempels. De vorm van de Oosterse tempels is rond en er zit meestal maar een deur in.
Westerlingen vonden een dergelijke bouwstijl tamelijk ongezond.
Ventilatie was immers nauwelijks mogelijk.
Maar deze vorm getuigt van een diep religieus besef, van het besef, dat het goddelijke er ALTIJD IS. Het is overal, maar de mensen zijn niet altijd afgestemd op het goddelijke.
En daarom moet dit goddelijke een plaats kunnen vinden.

Er staan dus overal tempels om de god (het goddelijke) te ontvangen en de ronde vorm zorgt er voor, dat er Hidden Mysteriesgeen energie verloren gaat.
Als de devotee in de tempel is en mediteert of mantra’s zingt, kaatsen de energie en de klanken door de koepelvorm terug en vallen ze weer op de devote.
Er is sprake van een cirkel. En als die cirkel er is, komt de energie in balans. Dit gebeurt ook binnenin de devotee.

Niemand denkt bij het zien van een kerk aan deze betekenis van de ronde vorm. We vinden een kerk sierlijk of pompeus of we hebben een gevoel van geborgenheid of kilte, maar verder zoeken we niet.
Bij de ingang van de tempel hangen grote bellen of een gong. Deze hebben dezelfde functie, namelijk het vasthouden van de goddelijke energie.
Als de toegewijde ‘AUM’ laat horen, zacht en met de aandacht ergens anders, dan brengt de klank van de gong de aandacht terug naar de cirkel van geluid die er is, ontstaan door de vibraties van de gong.

In Tibetaanse tempels gebruikt men een komvormige schaal, gemaakt van vier verschillende metalen. De bijbehorende stok wordt zeven maal in de schaal rond gedraaid en dan geeft men een harde slag tegen de schaal aan.
De vibratie die uit dit geheel ontstaat, is een geluid als OM MANI PADME HUM…….. hoe mysterieus!

Je hoort de hele mantra zeven maal weerklinken als een echo.
Dit boek van Osho, Hidden Mysteries, laat ons stil staan bij het oorspronkelijke levende religieuze besef van mensen. We komen het nauwelijks nog tegen, maar we kunnen het bij onszelf wakker roepen.

Er worden verder onderwerpen besproken als: astrologie, het derde oog, de transformerende werking van beelden. Ieder die verborgen mysteries ontsluierd wil zien, kan zijn hart ophalen.
Het boek is een echte aanrader, voor wie de tijd wil nemen om dieper te gaan dan het zichtbare.
En kijk ook naar de leuke illustraties die er aan het begin van elk hoofdstuk van HIDDEN MYSTERIES staan.