Compassion and Revolution


Compassion is Revolution

Osho states that “Compassion IS Revolution. Because a Revolution from anger doesn’t penetrate deep enough to where the pain of humanity is.

Compassion and Revolution is a beautiful, compact little book, full of true generosity of spirit. These talks, given to the participants of a meditation intensive, will be valuable companions for anyone already exploring themselves through the path of meditation, or interested in starting on that journey.

What are the hurdles we face in being happy in our lives? Where did those difficulties come from? How can we rediscover the powerful play of our own energy, and trust it to guide us in day-to-day living?
Also included is a guided three-step visualization, which gives a taste of the actual feel of meditation, followed by a short, practical experience of meditation through relaxation, let-go and witnessing. 

Seven Keys for Transformation

Deze splinternieuwe uitgave trekt onmiddellijk de aandacht. Het betreft een nog niet eerder in het Engels verschenen boek. De lezingenserie is in Osho’s vroege jaren in het Hindi gegeven. Pas in 2014 was er de tijd om zijn woorden in het Engels te vertalen. Het krachtige motto van het boek is: “Life itself is moving toward the ultimate source and if we do not prevent it, then life takes us to the ultimate source on its own.”
Op verzoek spreekt Osho over “Compassion and Revolution”. Maar hij geeft meteen aan, dat deze combinatie hem niet echt aanspreekt. Wat hem betreft is het namelijk zo: Compassie is Revolutie. Revoluties die op basis van boosheid plaatsvinden, kunnen niet diep genoeg doordringen tot waar de pijn van de mensheid zit. Ze werken een beetje aan de oppervlakte en ze kunnen een paar dode takken verwijderen, maar ze bereiken de wortels niet.
Osho geeft verderop in het boek een mooie beschrijving van hoe je wat gemakkelijker tot meditatie kunt komen als je hier op een gegeven moment weerstand voor voelt. Het is een absolute aanrader, het proberen meer dan waard.
“Compasion and Revolution” bevat veel bijzondere inzichten die door Osho op sprankelende wijze uiteengezet worden. “Het ontstaan van compassie” en
“Moments of Emptines” door meditatie, zijn twee van de 7 sleutels voor transformatie die gepresenteerd worden. Verdere sleutels zijn onder andere nog: “The waterfall of Life” en “Moving onto the Path of Bliss”.

Het Boek Compassion and Revolution is verkrijgbaar in de Boekhandel of via internet.

Impressie van Compassion and Revolution

Compassion and Revolution is a beautiful, compact little book, full of true generosity of spirit. These talks, given to the participants of a meditation intensive, will be valuable companions for anyone already exploring themselves through the path of meditation, or interested in starting on that journey. What are the hurdles we face in being happy in our lives? Where did those difficulties come from? How can we rediscover the powerful play of our own energy, and trust it to guide us in day-to-day living?
Also included is a guided three-step visualization, which gives a taste of the actual feel of meditation, followed by a short, practical experience of meditation through relaxation, let-go and witnessing.

Review van Compassion and Revolution

COMPASSION AND REVOLUTION, seven keys of transformation.

Dit boek van Osho stamt uit 1969… wonderbaarlijk dat dit nu uitkomt! Ik begin terug te rekenen hoe jong ik toen was en wat ik in die tijd deed. En ik weet het nog maar al te goed en ook, dat ik toen absoluut niet met deze dingen bezig was.
Daarnaast is het zo oneindig bijzonder, dat er nog steeds nieuwe boeken uitkomen van Osho. Dat er herdrukken verschijnen, oké, dat is voorstelbaar, omdat zijn boeken inmiddels immens populair geworden zijn. Voor bepaalde titels die uitverkocht zijn, worden via de tweedehands markt hoge prijzen betaald.
Maar er verschijnen nu nog steeds nieuwe teksten van hem in het Engels, terwijl het al meer dan 20 jaar geleden is dat Osho zijn lichaam verliet.
De reden hiervoor is de volgende. Osho heeft in zijn beginjaren als spiritueel meester
veel lezingen in het Hindi gegeven, omdat hij in eerste instantie voornamelijk tot de bevolking van India sprak. In een later stadium, toen er ook talloze westerlingen onder zijn gehoor kwamen, sprak hij afwisselend in het Hindi en in het Engels.
De oorspronkelijke lezingen van zijn beginjaren in het Hindi zijn pas de laatste tijd, geleidelijk aan, in het Engels vertaald. Voor die tijd was daar eenvoudig de tijd niet voor, omdat toen de uitgave van de actueleCompassion and Revolution lezingen van Osho in boekvorm diende plaats te vinden.
Aan het jaartal 1969 zien we dan ook heel duidelijk, dat het hier om het vroege werk van Osho gaat. In die tijd was hij nog niet in Poona gevestigd, met een grote commune om zich heen, maar gaf hij overal in India meditatiekampen.
Het krachtige motto van het boek is: “Life itself is moving toward the ultimate source and if we do not prevent it, then life takes us to the ultimate source on its own.”
Compassie is een wezenlijk onderdeel van het therapeutische proces, want alles wat de mens als ziekte ondervindt komt oorspronkelijk voort uit een gebrek aan liefde. Mensen zijn niet in staat geweest om lief te hebben en ook niet om liefde te ontvangen. Zij hebben niets wezenlijks kunnen delen in hun leven. En net zoals we voedsel nodig hebben voor het lichaam, kan de ziel niet overleven zonder liefde. En het kan nog sterker gesteld worden: zonder liefde wordt de ziel niet eens geboren, aan overleven komt hij niet eens toe.
Je kunt wel denken dat je over een ziel beschikt, maar dat is niet het geval tenzij je hebt liefgehad.
Op verzoek spreekt Osho over “Compassion and Revolution”.
Maar hij geeft meteen aan, dat deze combinatie hem niet echt aanspreekt. Wat hem betreft is het namelijk zo: Compassie is Revolutie.

“In de geschiedenis is geen enkele revolutie ooit geslaagd”, geeft Osho aan. Mensen hebben erg hun best gedaan om een betere wereld te scheppen, maar al die pogingen zijn vergeefs geweest. De reden is, dat al deze revoluties uit woede ontstaan zijn en daardoor niet kunnen creëren, want zij brengen de mens eerder tot destructie. Revoluties die op basis van boosheid plaatsvinden, kunnen niet diep genoeg doordringen tot waar de pijn van de mensheid zit. Ze werken een beetje aan de oppervlakte en ze kunnen een paar dode takken verwijderen, maar ze bereiken de wortels niet. En in feite is er al weer een weelde aan bladeren ontstaan voordat de basis aangepakt is. Zeer beeldend is Osho’s beschrijving hiervan, want je ziet het proces duidelijk voor je.
Compassie kan wel diep genoeg en tot de wortels van ongeluk doordringen. Bij compassie is men voorbij het ego gegaan. Er is een medegevoel met de armen, maar ook met de rijken.

Want in feite gaat het hierbij om twee kanten van dezelfde medaille. Vanuit compassie heb je een totaalbeeld en kun je diep in de verschijnselen die onheil veroorzaken doordringen.
Daarom is Osho’s conclusie: “Compassie is revolutie”. En het is zelfs zo, dat als er compassie ontstaat, de revolutie als vanzelf zal volgen.
Door cultivering is de mens onnatuurlijk geworden. Maar het mens-zijn brengt rozen voort en ook doornen. Als we de doornen negeren of proberen om ze te vernietigen, zullen er alleen maar meer bij komen, omdat ze aan de oppervlakte afgebroken worden. Het gaat erom de doornen te aanvaarden en ze op diep niveau te begrijpen.
Veel van onze problemen creëren we zelf zonder dat we dit ons bewust zijn.

Op zekere dag kwam er een man bij een mysticus en hij zei tegen hem: “U bent zo vredig en ik ben een en al onrust.” De mysticus antwoordde: “Dat is helemaal oké. Dan zijn we daar klaar mee, dat jij rusteloos bent en ik in vrede verkeer. Wat moet er verder nog gedaan worden?”
“We zijn helemaal niet klaar. Ik wil me ook vredig voelen”, zei de man. De mysticus antwoordde: “Dat wordt dan heel erg moeilijk. Want hoe kan iemand die rusteloos is, in vrede gaan verkeren? Accepteer dat je onrustig bent.
Je zou bij jezelf moeten zeggen: “Ik ben rusteloos en dat is oké.” Je zou eens op moeten houden met je tegen je rusteloosheid te verzetten. De man zei: “Maar ik moet vredig worden.”
De mysticus zei: “Ga dan alsjeblieft weg, want ik wil je zeggen dat je door vreedzaam te willen worden, je je eigen rusteloosheid creëert. Accepteer die eerst en laten we dan eens kijken wat er gebeurt. Vrede zal vanzelf volgen.”‘Compassion and Revolution’

Osho geeft verderop in het boek een mooie beschrijving van hoe je tot meditatie kunt komen als je op een gegeven moment weerstand hiervoor voelt.

“Now, I will ask you to imagine something inside, so that you can have a feel for what is meant by meditation. Picture inside that a huge river is flowing, flowing between two mountains. The river flows quickly, the current is strong; it is a mountainous river. Visualize inside that a big river is flowing fast between two mountains. The current is rapid, thundering; there are waves and the river is flowing… See it – see it clearly. The river is flowing very fast… You will see it clearly. Now get into the river, but you are not to swim: just float and flow with it. Climb down into the river and start to flow with it. Don’t move your legs and hands, just float, just float, just float… Don’t move your hands and legs; no swimming, just floating. You have let go of yourself in the river. The river is flowing quickly and you are flowing with it; you are flowing with it. Just go on flowing. You have nowhere to reach; you don’t have to reach the shore. There is no destination, so there is no question of swimming – you have only to flow. Let go and flow.
This experience of flowing with the river will be helpful for you in understanding meditation. For five minutes, let go of yourself and go on flowing. There is no end to the river and it goes on flowing. You have started flowing with it. You do not have to do anything; you do not even have to move your hands and legs, you have only to go on flowing, go on flowing. Just picture that the river is flowing and you have started flowing with it. You are not swimming at all, but simply flowing… 
For five minutes I will not speak, just experience the floating and flowing…”

Deze methode kun je heel gemakkelijk meteen toepassen.
“Compasion and Revolution” bevat veel bijzondere inzichten die door Osho op sprankelende wijze uiteengezet worden. “Het ontstaan van compassie” en “Moments of Emptines”, door meditatie, zijn twee van de 7 sleutels voor transformatie die gepresenteerd worden. Verder zijn er onder andere nog: “The waterfall of Life” en “Moving onto the Path of Bliss”,’Compassion and Revolution’

Fragment uit Compassion and Revolution

Extract from Chapter 2 of ‘Compassion and Revolution’

Meditation is not an activity which you have to do; it is letting go of all activity. Meditation is not a practice that you can do; it is letting go of all practices. Meditation is just remaining yourself, as you are, what you are, and doing nothing.

We are going to do two or three small experiments, so that you can understand this state of meditation and feel from the inside what meditation is. Then afterwards we will sit in meditation.

It is difficult to explain meditation in words. Had it been an activity, a practice, then it could have been explained through words. But it is easy to experience the feel of meditation, so we will do these three small experiments to give you the feel of it, and afterwards we will sit in meditation.

So, first you have to understand about the first experiment, and then we will then do it for five minutes. Then the second experiment will follow, then the third, and then we will do the fourth experiment – that of meditation.

The first experiment will be done so that you can understand meditation from within, by doing it. First, listen while I give the instructions, and then you will do it. One thing: you should sit at a distance from one another; no one should touch anyone else. No one should touch anyone else: you should move forward a little bit on the grass, or move back a bit, but no one should be touching anyone else. Then gently close your eyes. They are not to be held shut with any strain; it is as if the eyes are shut by the eyelids just falling closed. There should be no strain on the eyes. And allow yourself to be completely relaxed. Close your eyes and allow yourself to relax; there should be no strain on the body.

Now, I will ask you to imagine something inside, so that you can have a feel for what is meant by meditation. Picture inside that a huge river is flowing, flowing between two mountains. The river flows quickly, the current is strong; it is a mountainous river. Visualize inside that a big river is flowing fast between two mountains. The current is rapid, thundering; there are waves and the river is flowing… See it – see it clearly. The river is flowing very fast… You will see it clearly. Now get into the river, but you are not to swim: just float and flow with it. Climb down into the river and start to flow with it. Don’t move your legs and hands, just float, just float, just float… Don’t move your hands and legs; no swimming, just floating. You have let go of yourself in the river. The river is flowing quickly and you are flowing with it; you are flowing with it. Just go on flowing. You have nowhere to reach; you don’t have to reach the shore. There is no destination, so there is no question of swimming – you have only to flow. Let go and flow.

This experience of flowing with the river will be helpful for you in understanding meditation. For five minutes, let go of yourself and go on flowing. There is no end to the river and it goes on flowing. You have started flowing with it. You do not have to do anything; you do not even have to move your hands and legs, you have only to go on flowing, go on flowing. Just picture that the river is flowing and you have started flowing with it. You are not swimming at all, but simply flowing…

For five minutes I will not speak, just experience the floating and flowing… Compassion and Revolution