I Am That


Osho Talks over de Isha Upanishad

Ik hoorde het Osho vele malen zeggen: “De wereld heeft Boeddha’s nodig, geen Boeddhisten”

Osho geeft in I Am That een mooie impressie van het wezen van de Upanishads. 25 eeuwen voor Boeddha ‘werkten’ zij eraan om het bewustzijn van de mensen aan te wakkeren.”Maar”, zegt Osho, “ze waren erg zacht”. Er zit revolutie in hun boodschap, ze verzetten zich tegen de gangbare vastgeroeste boodschap van I am Thatgeschriften als de Veda’s.
Door hun milde aanpak gebeurde er echter weinig.Toen Boeddha kwam, zoveel tijd later, ging hij op een hardere manier te werk.
De methode van de Upanishads had te weinig opgeleverd voor het bewustzijn van de mensen.
In onze tijd is Osho er en die hanteert nog meer scherpte. Ik hoorde het Osho vele malen zeggen: “De wereld heeft Boeddha’s nodig, geen Boeddhisten.”

Het boek I AM THAT is absoluut het lezen en onderzoeken waard en is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet.

Review van het boek I am That

Osho geeft in I Am That een mooie impressie van het wezen van de Upanishads. 25 eeuwen voor Boeddha ‘werkten’ zij eraan om het bewustzijn van de mensen aan te wakkeren.
“Maar”, zegt Osho, “ze waren erg zacht” .
Er zit revolutie in hun boodschap, ze verzetten zich tegen de gangbare vastgeroeste boodschap van geschriften als de Veda’s.

Door hun milde aanpak gebeurde er echter weinig.
Toen Boeddha kwam, zoveel tijd later, ging hij op een hardere manier te werk.
De methode van de Upanishads had te weinig opgeleverd voor het bewustzijn van de mensen.

In onze tijd is Osho er en die hanteert nog meer scherpte.
Ik hoorde het hem vele malen zeggen: “De wereld heeft boeddha’s nodig, geen Boeddhisten.”
We duiken nu iets dieper in de visie die door de Upanishads wordt gegeven.
De Upanishads leggen de nadruk op totaliteit, niet op perfectie.

En DAT heeft implicaties.
Als het om perfectie gaat, komt het ego om de hoek kijken.
Het ego wil graag perfect zijn.
Via het ego is men in feite in de toekomst bezig.
En het hele gebeuren van perfectie maakt de mensheid gek.

Bij totaliteit gaat het om een plotselinge openbaring.
Het is een explosie.

En die kan plaatsvinden in de nabijheid van een Ontwaakte.
Het woord Upanishads betekent: in de nabijheid van een Meester zitten.

En dan is er een diepgaand contact mogelijk. Het gebeurt in stilte: we spreken niet van communicatie, maar van communie.
De Meester leeft in totaliteit, hij geeft daar “hier en nu” blijk van, hij straalt het uit.I Am That

Zijn aanwezigheid is overweldigend, er gaat een appel van hem uit.
Er is sprake van een magnetische aantrekkingskracht.
Als door een magneet kun je uit de modder van verleden en toekomst getrokken worden.

Zo kom je direct in het heden.
In het Westen kennen we in dit opzicht het begrip synchroniciteit.
Carl Gustav Jung heeft het ingebracht.
Tussen Meester en discipel vindt er een contact plaats op het niveau van transformatie.

De Meester zelf is getransformeerd. En niet dat hij jou kan transformeren, maar hij kan het proces op gang brengen.
En dit kan alleen maar als jij dat toestaat.
Het kan absoluut niet tegen je zin in plaats vinden. Het kan je gebeuren als je helemaal open bent en er een klimaat van liefde heerst. Tussen Meester en Discipel is er sprake van een grootse Love Affair.

Dat is dus wezenlijk anders dan het contact tussen leraar en leerling.
Want daarin vindt informatie overdracht plaats en is het geen kwestie van transformatie.
Er wordt in het boek gesproken over de waarde van de Meester.

Maar dan moet het wel om een echte Meester gaan en om die te vinden, blijkt moeilijk zoeken te zijn.
“Er zijn zoveel meesters die zich als zodanig uitgeven, maar die niet meer dan leraren zijn.” geeft Osho aan.
Kijk of je diepe liefde voelt voor je degene die je kiest.

Die liefde is vele malen grootser dan die voor een man of een vrouw.
Bij de ontmoeting met een ware Meester, moet je een crescendo in je leven ervaren.

Osho heeft het over Meesters als Jezus en Krishnamurti.
Zijn ze echt meesters of zijn ze daartoe gebombardeerd ondanks zichzelf?
Er worden in I AM THAT veel vaststaande opzichten in dit opzicht aan het wankelen gebracht.

Ook wordt er een onderscheid aangebracht tussen: alleen verlicht zijn en verlicht zijn met het vermogen om in die staat van Zijn verlichting bij anderen te trigeren.
Het eerste vind je bij de arhatta’s en het tweede bij de bodhisatva’s.

Echte Meesters kloppen niet op wat zij doen, ze zijn niet bezig om zichzelf te ‘verkopen’.
Aan de Zen Meester Rinzai werd eens gevraagd wat hij op spiritueel gebied zoal deed.
Hij zei: “Niet veel, niets om gewichtig over te doen. Ik eet gewoon wanneer ik honger heb en als ik slaap krijg, ga ik naar bed.”
De vragensteller zei: “Dat doen we toch allemaal.!”

Rinzai antwoordde: “Dat klopt niet – neem je woorden terug- ik heb ooit net zoals jij geleefd. Dus, ik heb ervaring met beide manieren van leven.
Eens heb ik ook als een robot geleefd, zoals jij nu doet.”
“Want jij eet namelijk ook, als je helemaal geen honger hebt. Je eet omdat het etenstijd is, omdat het voedsel aantrekkelijk is of omdat je wordt uitgenodigd”

De sleutelvraag is:”Ben je bewust?”
En kijk hoe snel niet-bewustzijn erin sluipt.
Een professor in de filosofie wilde met zijn vrouw uit eten gaan.

“Ik vind de das die je nu draagt niet mooi. Ik wil graag, dat je naar boven gaat en een andere omdoet.” zei ze De professor voldeed aan het verzoek en ging naar boven.

Het duurde nogal even voordat hij terugkwam.
De echtgenote werd ongeduldig en besloot om poolshoogte te gaan nemen.
Toen ze boven gekomen was, zag ze, dat haar man juist op het punt stond om in bed te stappen.
De professor was met automatisch gedrag bezig.
Hij ging ervan uit, dat hij naar bed moest op het moment, dat hij zijn stropdas afdeed.
Zo doen we veel dingen volkomen onbewust. Een Verlichte doet dat niet.

Zo is het boek “I Am That” een voortdurende opwekking naar meer bewustzijn, meer in het HIER en NU zijn.
In schijnbaar kleine dingen kun je meer ‘awareness’ leggen.
Loop ik zoals ik dat van binnenuit voel, dat ik wil lopen?
Of loop ik snel omdat ik het zo gewend ben?

De talloze grappen in dit boek houden je goed bij de les en maken dit alles zo heerlijk verteerbaar.

Twee mannen waren heftig aan het kissebissen over iets. De een zei tegen de ander: “Weet je wat het met jou is, Bill: jij bent het nooit over wat dan ook eens met iemand.
Ik durf te wedden, dat je niet eens akkoord gaat met de 10 Geboden.”
“Dat is niet waar” wierp Bill tegen “Als je een klein dingetje aanpast, onderschrijf ik ze alle 10.”
” Dat verbaast me absoluut” gaf de ander te kennen “Welk klein dingetje wil je veranderen?”
” Streep gewoon overal het woordje ‘niet’ door.”

I AM THAT, uitgegeven bij JAICO BOOKS, INDIA, ISBN-13: 978-81-7992-747-2