I Am That


I am That

Talks on the Isha Upanishad

“This Upanishad…is the smallest – it can be written on a postcard – and yet it is the greatest document in existence,” Osho declares. “There is no document of such luminosity, of such profoundness anywhere in the whole history of humanity.” These sutras are amongst the most ancient wisdom available to mankind – transmitted from masters to their disciplesI am That twenty-five centuries before even Buddha. With clear metaphors, stories and jokes, we are introduced to the perspective of an enlightened master – a world view so total that it embraces the cosmic, a rebirth of the spirit of the Upanishads.

Osho goes into the depths of these eternal questions while speaking on the sutras of the Isha Upanishad – the most ancient words of wisdom available to mankind. 
For over 35 years, Osho spoke to international audiences of seekers, addressing their essential questions and concerns. The international press calls him “A 21st Century Prophet” and “an oracle of modern times.” His books and audio lectures are international bestsellers.
Osho himself says that he is neither a prophet nor a philosopher; he is simply sharing his own experience. The Sunday Times of London described him as “one of the 1000 makers of the 20th century” and American author Tom Robbins has called him “the most dangerous man since Jesus Christ” – both comments reflecting the profound influence of his revolutionary approach to the science of inner transformation.

Spoken with authority, clarity, sharpness and humor, his insights address both the timeless and timely concerns that tend to escape our notice in the clamor and overload of daily life. 
Osho is an Indian mystic and philosopher. He has spoken on major spiritual traditions including Jainism, Hinduism, Hassidism, Tantrism, Christianity, Buddhism, on a variety of Eastern and Western mystics and on sacred scriptures such as the Upanishads.

 Osho Talks about de Isha Upanishad

Ik hoorde het Osho vele malen zeggen: “De wereld heeft Boeddha’s nodig, geen Boeddhisten.”
I Am That is een klassiek Osho boek dat lange tijd geen herdruk door Osho Media. beleefd heeft. Het is echter door de Indiase uitgever Jaico, die verschillende Osho boeken herdrukt heeft, wel enkele keren opnieuw uitgegeven. 

I am ThatLetterlijk betekent Upanishad ‘Zitten aan de voeten van de Meester’.  Gewoon stil zitten bij een Meester is genoeg, want de aanwezigheid van de meester werkt aanstekelijk, de aanwezigheid van de Meester is overweldigend. Zijn stilte gaat diep in je hart doordringen. Zijn aanwezigheid krijgt een magnetische aantrekkingskracht op je: die trekt je uit de modder van verleden en toekomst.
Bij Upanishad, het zitten aan de voeten van de Meester, is er sprake van ‘communion’, niet van communicatie, want bij communicatie gaat het om woorden en is er een beweging ‘van hoofd naar hoofd’. Bij ‘communion’ gaat het om een gebeuren van hart tot hart. Dit is, aldus Osho, een van meest grootse geheimen van het spirituele leven. En dit proces is nergens en nooit zo goed begrepen als in de dagen van de Upanishads. 
Belangrijk is dat de Upanishads niet tegen het leven gericht zijn. Integendeel: ze vinden dat je het leven in zijn totaliteit moet leven. Ze wijzen je niet op escapisme. Nee, hun devies is: IN de wereld zijn, maar niet VAN de wereld zijn. Je blijft dan in zekere zin boven de wereld staan, in een transcendente relatie tot de wereld.
Het gaat er daarbij geenszins om, om van dingen af te zien, maar van het leven te genieten: het is een goddelijk geschenk.
De Upanishads spreken over Het Geheel. Dàt is Het Geheel en dan gaat het over het ultieme, hetI am That absolute aspect van het Geheel. Het is verborgen, onzichtbaar, het is het niet-manifeste: Je kunt het God noemen, waarheid, nirvana, Tao, Dhamma of Logos. 
En verder: Dìt is ook het Geheel. ‘Dit’ betreft de wereld van de verschijnselen, de manifeste wereld, de wereld die je omringt. ‘Dat’ is je centrum en ‘Dit’ is je omgeving.
Beide zijn heel, in feite zijn beide een Geheel. 
‘Uit het Geheet ontstaat het Geheel’ zeggen de Upanishads. Uit ‘dat’ ontstaat ‘dit’ en uit het geheel kan alleen het geheel geboren worden. Maar hoewel uit het Geheel het Geheel voortkomt, betekent dat niet dat het Geheel iets verliest. Het verliest niets, het blijft het geheel. Deze uitspraak acht Osho als geweldig belangrijk en hij licht het aan de hand van een ervaring toe. 
Osho geeft aan: Je houdt van iemand; dat betekent Niet dat je omdat je liefde gegeven hebt, minder overhoudt. Integendeel, het kan zelfs meer zijn. Het gaat hier niet om gewone economie. Daarin geldt: als je iets weggeeft, houd je natuurlijk minder over.
Maar de innerlijke wereld functioneert totaal anders. Je geeft liefde en je hebt nog steeds evenveel liefde of zelfs meer. Het kan namelijk het geval zijn dat door te geven, je liefde gaat stromen. Mogelijk was je liefde slapend of stagneerde zij; door te delen, komt je liefde op gang.
Helaas gebruiken mensen voor hun innerlijk leven ook de economie van de buitenwereld en daarom gedragen ze zich nog altijd op een kinderlijke en domme manier.  

Het boek I AM THAT is absoluut het lezen en onderzoeken waard en is te bestellen via internet.

Review van het boek I am That

Osho geeft in I Am That een mooie impressie van het wezen van de Upanishads. 25 eeuwen voor Boeddha ‘werkten’ zij eraan om het bewustzijn van de mensen aan te wakkeren.
“Maar”, zegt Osho, “ze waren erg zacht” .
Er zit revolutie in hun boodschap, ze verzetten zich tegen de gangbare vastgeroeste boodschap van geschriften als de Veda’s.
Door hun milde aanpak gebeurde er echter weinig.
Toen Boeddha kwam, zoveel tijd later, ging hij op een hardere manier te werk.I am That
De methode van de Upanishads had te weinig opgeleverd voor het bewustzijn van de mensen.
In onze tijd is Osho er en die hanteert nog meer scherpte.
Ik hoorde het hem vele malen zeggen: “De wereld heeft boeddha’s nodig, geen Boeddhisten.”
We duiken nu iets dieper in de visie die door de Upanishads wordt gegeven.
De Upanishads leggen de nadruk op totaliteit, niet op perfectie.
En DAT heeft implicaties.
Als het om perfectie gaat, komt het ego om de hoek kijken.
Het ego wil graag perfect zijn.
Via het ego is men in feite in de toekomst bezig.
En het hele gebeuren van perfectie maakt de mensheid gek.
Bij totaliteit gaat het om een plotselinge openbaring.
Het is een explosie.
En die kan plaatsvinden in de nabijheid van een Ontwaakte.
Het woord Upanishads betekent: in de nabijheid van een Meester zitten. En dan is er een diepgaand contact mogelijk. Het gebeurt in stilte: we spreken niet van communicatie, maar van communie.
De Meester leeft in totaliteit, hij geeft daar “hier en nu” blijk van, hij straalt het uit.
Zijn aanwezigheid is overweldigend, er gaat een appel van hem uit.
Er is sprake van een magnetische aantrekkingskracht.
Als door een magneet kun je uit de modder van verleden en toekomst getrokken worden.
Zo kom je direct in het heden.
In het Westen kennen we in dit opzicht het begrip synchroniciteit.
Carl Gustav Jung heeft het ingebracht.
Tussen Meester en discipel vindt er een contact plaats op het niveau van transformatie.
De Meester zelf is getransformeerd. En niet dat hij jou kan transformeren, maar hij kan het proces op gang brengen.
En dit kan alleen maar als jij dat toestaat.
Het kan absoluut niet tegen je zin in plaats vinden. Het kan je gebeuren als je helemaal open bent en er een klimaat van liefde heerst. Tussen Meester en Discipel is er sprake van een grootse Love Affair.
Dat is dus wezenlijk anders dan het contact tussen leraar en leerling.
Want daarin vindt informatie overdracht plaats en is het geen kwestie van transformatie.
Er wordt in het boek gesproken over de waarde van de Meester.
Maar dan moet het wel om een echte Meester gaan en om die te vinden, blijkt moeilijk zoeken te zijn.
“Er zijn zoveel meesters die zich als zodanig uitgeven, maar die niet meer dan leraren zijn.” geeft Osho aan.
Kijk of je diepe liefde voelt voor je degene die je kiest.
Die liefde is vele malen grootser dan die voor een man of een vrouw.
Bij de ontmoeting met een ware Meester, moet je een crescendo in je leven ervaren.
Osho heeft het over Meesters als Jezus en Krishnamurti.
Zijn ze echt meesters of zijn ze daartoe gebombardeerd ondanks zichzelf?
Er worden in I AM THAT veel vaststaande opzichten in dit opzicht aan het wankelen gebracht.
Ook wordt er een onderscheid aangebracht tussen: alleen verlicht zijn en verlicht zijn met het vermogen om in die staat van Zijn verlichting bij anderen te trigeren.
Het eerste vind je bij de arhatta’s en het tweede bij de bodhisatva’s.
Echte Meesters kloppen niet op wat zij doen, ze zijn niet bezig om zichzelf te ‘verkopen’.
Aan de Zen Meester Rinzai werd eens gevraagd wat hij op spiritueel gebied zoal deed.
Hij zei: “Niet veel, niets om gewichtig over te doen. Ik eet gewoon wanneer ik honger heb en als ik slaap krijg, ga ik naar bed.”
De vragensteller zei: “Dat doen we toch allemaal!”
Rinzai antwoordde: “Dat klopt niet – neem je woorden terug- ik heb ooit net zoals jij geleefd. Dus, ik heb ervaring met beide manieren van leven.
Eens heb ik ook als een robot geleefd, zoals jij nu doet.”
“Want jij eet namelijk ook, als je helemaal geen honger hebt. Je eet omdat het etenstijd is, omdat het voedsel aantrekkelijk is of omdat je wordt uitgenodigd.”
De sleutelvraag is:”Ben je bewust?”
En kijk hoe snel niet-bewustzijn erin sluipt.
Een professor in de filosofie wilde met zijn vrouw uit eten gaan.
“Ik vind de das die je nu draagt niet mooi. Ik wil graag, dat je naar boven gaat en een andere omdoet.” zei ze De professor voldeed aan het verzoek en ging naar boven.
Het duurde nogal even voordat hij terugkwam.
De echtgenote werd ongeduldig en besloot om poolshoogte te gaan nemen.
Toen ze boven gekomen was, zag ze, dat haar man juist op het punt stond om in bed te stappen.
De professor was met automatisch gedrag bezig.
Hij ging ervan uit, dat hij naar bed moest op het moment, dat hij zijn stropdas afdeed.
Zo doen we veel dingen volkomen onbewust. Een Verlichte doet dat niet.
Zo is het boek “I Am That” een voortdurende opwekking naar meer bewustzijn, meer in het HIER en NU zijn.
In schijnbaar kleine dingen kun je meer ‘awareness’ leggen.
Loop ik zoals ik dat van binnenuit voel, dat ik wil lopen?
Of loop ik snel omdat ik het zo gewend ben?
De talloze grappen in dit boek houden je goed bij de les en maken dit alles zo heerlijk verteerbaar.
Twee mannen waren heftig aan het kissebissen over iets. De een zei tegen de ander: “Weet je wat het met jou is, Bill: jij bent het nooit over wat dan ook eens met iemand.
Ik durf te wedden, dat je niet eens akkoord gaat met de 10 Geboden.”
“Dat is niet waar” wierp Bill tegen “Als je een klein dingetje aanpast, onderschrijf ik ze alle 10.”
” Dat verbaast me absoluut” gaf de ander te kennen “Welk klein dingetje wil je veranderen?”
” Streep gewoon overal het woordje ‘niet’ door.”
I AM THAT, uitgegeven bij JAICO BOOKS, INDIA, ISBN-13: 978-81-7992-747-2