Emotions


Freedom from Anger, Jealousy and Fear

Strong emotions that we don’t know how to handle effectively lie at the core of so many difficulties in the life of the individual. They can affect our relationships with loved ones, and how we function in our work. They play a profound role in how we feel about ourselves, and can even affect our physical health. And we are too often trapped in the dilemma of “expression” versus “repression.”

Expressing our emotions can often hurt others, but by repressing them – even in the benevolent guise of “self-control” – we risk hurting ourselves. 
Osho offers a third alternative, which is to understand the roots of our emotions and to develop the knack of watching them and learning from them as they arise, rather than being “taken over” by them. 

Impression of Emotions

“I would suggest to be watchful, but if the time is not ripe, you cannot be. Before you can be totally one with watchfulness, you have to go through the hell of your negative emotions; otherwise they will be repressed and they will erupt at any moment, at any weak time. So it is better to get rid of them. But getting rid of them does not mean that first you have to be watchful.”

“First forget about watchfulness. Live each emotion that you feel; it is you. Hateful, ugly, unworthy–whatever it is, you be actually in it. First give them a chance to come up totally into the conscious.”

“Right now, by your effort of watchfulness you can repress them into the unconscious. And then you get involved in your day–to–day work and you force them back again. That is not the way to get rid of them. Let them come out–live them, suffer them.”

Emotions

“It will be difficult and tedious but immensely rewarding. Once you have lived them, suffered them, accepted them, that this is you, that you have not made yourself this way so you need not condemn yourself, that this is the way you have found yourself–once they are lived consciously, without any repression, you will be surprised that they are disappearing on their own. Their force on you is becoming less; their grip on your neck is no longer that tight. And when they are going away, there may be a time when you can start watching.”

Remember not to misunderstand.

I have said, “Express your negative emotions,” but I have not said, “Publicly.” That’s how things become distorted. 

“Now if you are feeling angry with someone and you start expressing your anger, the other person is not going to be a Gautam Buddha and sit silently. He is not a marble statue; he will also do something. You will express anger, he will express anger. It will create more anger in you–and anger or violence create, from the other side, the same, and with a vengeance. And then you will feel like being more into it, because you have been told to express.”

“Yes I have told you to express–but I don’t mean publicly. If you feel angry go to your room, close off the room, beat the pillow, stand before a mirror, shout at your own image, say things you have never said to anybody and always wanted to say. But it has to be a private phenomenon, otherwise there is no end.”

“Things go on moving in a circle, and we want to end them. So the moment you feel any negative emotion about anybody, that other person is not the question. There is no need to throw your anger on anybody. You can go to your bathroom, you can go on a long walk—it means that something is inside that needs some activity so that it released. Within a five–catharsis you will feel unburdened, and once you know this you will never throw your anger on anybody, because that is absolutely foolish.”

Freedom from Anger, Jealousy and Fear – Nederlands

In het nieuw bij Osho Media verschenen boek “Emotions” staan 3 emoties centraal. Het zijn: boosheid, jaloezie en angst.
Als we niet goed met deze emoties om weten te gaan, heeft dat een grote negatieve invloed op ons leven. EmotionsHet bepaalt hoe we onszelf ervaren en ook
hoe we in relatie tot anderen staan. En het is al lange tijd bekend, dat onze lichamelijk gezondheid eronder lijdt als onze emoties niet op een natuurlijke manier hun uitweg vinden.
Emoties betreffen pure energie en als die geblokkeerd wordt of alleen met ‘horten en stoten’ en met grote moeite naar buiten komt, doet dit ons lichamelijk welzijn geen goed. We spreken dan van psychosomatische klachten zoals  bijvoorbeeld een maagzweer, hartkwalen en ernstige hoofdpijnen als migraine. Mensen vormen een geheel, al hebben ze een lichamelijke, een psychische en een spirituele kant.
Deze drie aspecten van het mens-zijn staan voortdurend met elkaar in verbinding.
We zien bij het coverontwerp hoe emoties kunnen komen aanzwellen, wat voor ieder wel herkenbaar zal zijn. Ze kunnen onverwachts totaal bezit van ons nemen en dan is er meestal geen houden meer aan. Mensen in onze omgeving kunnen hier dan vreemd van opkijken en geschokt raken. Ze begrijpen niet waar deze onverwacht heftige reactie in het contact opeens vandaan komt. Op die manier kunnen zij zich zeer gekwetst voelen en het moeilijk vinden om
de omgang een beetje soepel voort te zetten.
Maar als we onze emoties inhouden, dan is dat schadelijk voor onszelf en kunnen we onszelf ernstig tekort doen.
Osho wijst op het belang van het begrijpen van de wortels van onze emoties. Daarvoor is het nodig, dat we de kunst te pakken krijgen om er zo naar te kijken dat we zien hoe ze ontstaan. We onderzoeken dan wat er met ons gebeurt als er zich een bepaalde heftige emotie aan ons voordoet. Daar kom je uiteindelijke
verder mee dan door je erdoor te laten overspoelen.
En ten slotte zul je, op deze manier, kunnen ervaren dat zelfs de meest pijnlijke ervaringen je niet meer totaal van je stuk doen raken of diepgaand kunnen kwetsen.

Het Boek Emotions Vrij Freedom from Anger, Jealousy and Fear is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet.

Review van Emotions

Emoties maken deel uit van ons dagelijks leven. In de benaming zit het werkwoord ‘movere, to move’ verpakt en in het Nederlands komen we dezelfde stam bijvoorbeeld tegen in ‘commotie’. Het betekent, dat we bewogen en dus geraakt worden.
Dat kan ook zeer heftige vormen aannemen, zodat we als het ware door onze emoties overspoeld worden.
In het nieuw bij Osho Media verschenen boek ‘Emotions’ staan 3 emoties centraal. Het zijn: boosheid, jaloezie en angst.
Als we niet goed met deze emoties om weten te gaan, heeft dat een grote negatieve invloed op ons leven. Het bepaalt hoe we onszelf ervaren en ook hoe we in relatie tot anderen staan. En het is al lange tijd bekend, dat onze lichamelijk gezondheid eronder lijdt als onze emoties niet op een natuurlijke manier hun uitweg vinden. Emoties betreffen pure energie en als die geblokkeerd wordt of alleen met ‘horten en stoten’ en met grote moeite naar buiten komt, doet dit ons lichamelijk welzijn geen goed. We spreken dan van psychosomatische klachten zoals bijvoorbeeld een maagzweer, hartkwalen en ernstige hoofdpijnen als migraine. Mensen vormen één geheel, al hebben ze een lichamelijke, een psychische en een spirituele kant. Deze drie aspecten van het mens-zijn staan voortdurend met elkaar in verbinding.

We zien bij het coverontwerp hoe emoties kunnen komen aanzwellen, wat voor ieder wel herkenbaar zal zijn. Ze kunnen onverwachts totaal bezit van ons nemen en dan is er meestal geen houden meer aan. Mensen in onze omgeving kunnen hier dan vreemd van opkijken en geschokt raken. Ze begrijpen niet waar deze onverwacht heftige reactie in het contact opeens vandaan komt.
Op die manier kunnen zij zich zeer gekwetst voelen en het moeilijk vinden om de omgang een beetje soepel voort te zetten.
Maar als we onze emoties inhouden, dan is dat schadelijk voor onszelf en kunnen we onszelf ernstig tekort doen.

In therapeutische stromingen, zoals bijvoorbeeld de Gestalt-therapie, is lange tijd gehamerd op het belang ervan om emoties te uiten. Gebeurde dit niet, dan zouden ze zich in ons gaan vastzetten. Dus was het devies: gooi het eruit, elk moment…wat ook de reactie van de omgeving moge zijn.

En dat is absoluut noodzakelijk geweest en een goed gebeuren, omdat het niet anders kon. Na zo’n lange tijd van het verdringen van emoties, was dit een modus van mensen geworden waarin niet gemakkelijk een ommekeer kon plaatsvinden.

Als de weg van de geleidelijkheid bewandeld werd, zou er, zeker op diep niveau, niets gebeuren bij mensen. Er was een vast patroon van zich naar behoren weten te gedragen en daarom emoties zo goed mogelijk eronder houden. Het was een deugd om je goed te kunnen beheersen.
Dit patroon verlaten, vereiste een doorbraak en zo ontstond de praktijk van de catharsis. Niet voor niets maakt deze deel uit van Osho’s dynamische meditatie. En het mooie daarvan is, dat je bij zo’n ontlading van emoties tijdens een meditatie wel diepgaande ontlading hebt, maar niemand pijn doet.
En op die manier komen we precies uit bij het derde alternatief dat Osho’s visie biedt.

Osho wijst op het belang van het begrijpen van de wortels van onze emoties. Daarvoor is het nodig, dat we de kunst te pakken krijgen om er zo naar te kijken dat we zien hoe ze ontstaan. We onderzoeken dan wat er met ons gebeurt als er zich een bepaalde heftige emotie aan ons voordoet. Daar kom je uiteindelijke verder mee dan door je erdoor te laten overspoelen. En ten slotte zul je, op deze manier, kunnen ervaren dat zelfs de meest pijnlijke ervaringen je niet meer totaal van je stuk doen raken of diepgaand kunnen kwetsen.

Osho geeft aan: “I don’t say anger is wrong, I say: anger is energy, pure energy, beautiful energy. When anger arises, be aware of it. And you will be surprised: as you become aware, anger disappears, anger is transformed.Dit boek bestond al in e book vorm en oogstte toen veel herkenning en lof op het punt van de belangrijke emoties: boosheid, jaloezie en angst.

En nu is deze handzame paperback uitgekomen, gemakkelijk om op reis mee te nemen of voor naast je bed. Het boek ‘Emotions’ leest eenvoudig weg, als een meditatie.
Het boek bevat ook een onderdeel waarin specifieke meditaties opgenomen staan die de bewustwording van de besproken emoties en de transformatie ervan bevorderen.

EMOTIONS, uitgebracht door Osho Media