Engelse Osho Boeken 2


In Alfabetische VolgordeOsho-Handtekening17

korte informatie met ‘lees meer’ mogelijkheid

Beyond Enlightenment

Engelse Osho BoekenIn deze lijvige Paperback staan 32 lezingen die indertijd gehouden zijn in Mumbay, toen Osho aan het einde van zijn World Tour was. En wordt door Osho onder andere gesproken over alchemie van Verlichting. Door een sannyasin die vanaf zijn kindertijd bij Osho was, wordt de vraag gesteld of Osho niet altijd al een Verlicht wezen is geweest. Als hij terugkijkt op zijn jaren met Osho dan ziet hij bij deze altijd al de kenmerken van een Verlicht persoon. lees meer

 

Beyond Psychology

Engelse Osho BoekenOsho heeft het in dit boek, naast vele vele andere onderwerpen, over het uiten van dankbaarheid. Discipelen weten meestal niet hoe ze hun dank ten opzichte van de Meester moeten uitdrukken.
Hoe kun je iemand bedanken, die je hoofd heeft vrijgemaakt en die je bij je eigen wortels heeft gebracht? We denken, dat het natuurlijk is, maar het zit er van jongs af aan in geheid, die uitdrukking “dank je”. lees meer

The Beloved I en II

Engelse Osho BoekenEngelse Osho BoekenThe Beloved handelt over de Bauls en de Bauls zijn de zogenaamde wilde mystici; het zijn zangers en dansers. De visie van de Bauls gaat verder dan Tantra en verder dan Zen. De Bauls realiseren echt datgene waar Osho vaak over spreekt: in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn. lees meer

 

 

Bliss

Living Beyond Happiness and Misery.

Engelse Osho BoekenBliss wil niet zeggen dat we het over ‘happiness’ hebben. Happiness is wat iedereen zoekt en wat tamelijk oppervlakkig van aard is. Daarom is het ook geenszins vervullend en gaan mensen maar door met naar happiness te zoeken. Want het ene moment is het er en het volgende moment is het weer
verdwenen. Mensen snaaien dingen voor de neus van een ander weg en dat geeft ze een kick. lees meer

 

Bodhidharma, the Greatest Zenmeester

Engelse Osho BoekenDe Zenmeester Bodhidharma staat bekend als degene door wie thee als bewustmakende drank ontstaan is. Ook is hij de meester die zeer hoge eisen aan het toelaten van discipelen stelde.
Ze moesten vaak tot het uiterste gaan om hem hun bereidheid tot overgave te tonen. Hierbij ging een discipel zover, dat hij zijn hand afhakte en die voor de meester neergooide. lees meer

 

Body Mind Balancing

Engelse Osho BoekenHeel veel dagelijkse probleempjes en spanningen komen voort uit het feit dat we niet meer vertrouwd zijn met ons lichaam. Met behulp van Body Mind Balancing kunnen we dit contact herstellen en weer tegen ons lichaam leren praten. In korte tijd gaan we inzien, wat het lichaam allemaal voor ons doet en vanuit dit inzicht vinden we een nieuwe manier van omgaan met het lichaam. lees meer

The Book of Children

Engelse Osho BoekenDit nieuw uitgekomen boek heeft als ondertitel ‘supporting the freedom and intelligence of a new generation’. Kinderen zijn nog relatief onbelast door maatschappelijke inperkingen. Daardoor stralen ze authentieke vrijheid uit. Ze beginnen sprankelend en vreugdevol, maar tegen de tijd dat ze volwassen zijn, staan ze geheel in dienst van de productie en het vertonen van goed gedrag. En dan vindt er veelal een herhaling plaats van wat de vorige generatie heeft laten zien. lees meer

 

The Book of Man

Engelse Osho Boeken 2Osho ziet de man als iemand die steeds meer vervreemd raakt van zijn innerlijk, terwijl hij geleidelijk aan al zijn natuurlijke onschuld en creativiteit aan het kwijtraken is. In plaats daarvan raakt hij verstrikt in de onzalige zucht naar wereldse macht en succes. Om stoer te lijken onderdrukt de man zijn aangeboren kwaliteiten van liefde en compassie zodat er steeds meer een innerlijke kloof ontstaat. lees meer

 

The Book of Secrets

bookofsecrets NEWDe nieuwe mens, de totale mens, Zorba the Buddha wil meer, wil totaliteit. Osho heeft daar gedurende zijn hele periode op aarde aan gewerkt om de mensen ook “a taste” van het innerlijke te geven, a “taste” van meditatie. Hiervan vinden we talloze voorbeelden in The Book of Secrets. Er staan de 112 meditatietechnieken uit de Vigyan Bhairav Tantra in. Het zijn klassieke meditaties, maar Osho heeft ze toegankelijk gemaakt voor de moderne mens. lees meer

 

The Book of Understanding

Engelse Osho Boeken 2In the Book of Understanding wordt door Osho aangegeven dat het ‘pad naar de vrijheid’ vol is met vragen en onzekerheid. Hij daagt ons daarom uit om onze wereld en onszelf op een nieuwe en radicale manier te begrijpen. De eerste stap naar begrijpen, zegt hij, is dat we alles wat ons geleerd is om in te geloven, gaan betwijfelen. Pas dan komen we bij onze eigen unieke stem en kunnen we de verdeeldheid in ons en buiten ons opheffen. lees meer

 

The Book of Wisdom

Engelse Osho BoekenThe Book of Wisdom is in telkens andere in een werkelijk schitterende uitgaven opnieuw verschenen. Osho becommentarieert Atisha die als grote bijdrage aan de spirituele ontwikkeling van de mensheid de zeven punten van mind training heeft gegeven. Het inademen van de zorgen en ellende van de wereld en deze laten transformeren in je hart, is het zesde punt van deze mind training. Deze hartmeditatie kennen we ook van kaart 38 van de Osho Transformatie Tarot. lees meer

 

The Book of Woman

Engelse Osho BoekenDit boek gaat over het mysterie van het Vrouw Zijn. Osho heeft meer gedaan voor de positie van vrouwen dan wie ook. Hij benadrukt de specifieke kwaliteiten van vrouwen waardoor zij bijvoorbeeld op een andere manier leiding geven dan mannen. En hij heeft vrouwen dit ook daadwerkelijk laten uitvoeren. In het Westen is de uiting van het puur vrouwelijke nauwelijks aanwezig, zoals hij aangeeft. lees meer

 

Books I have Loved

Engelse Osho BoekenIn de tandartsstoel heeft Osho aanstekelijke verhalen verteld over zijn meest geliefde boeken.
Heel veel bekende en ook onbekendere boeken passeren de revue waar Osho zijn heel speciale licht op werpt. Het is een ware stimulans om je (nogmaals) in deze boeken te verdiepen. lees meer

Born with a Question mark in your Heart

Engelse Osho boekenHet is mooi dat mensen vragen kunnen stellen, het maakt hen tot een absoluut unieke soort op deze aarde. De dieren, zoals bijvoorbeeld buffels of vogels, hebben de situatie te accepteren zoals hij is, ze kunnen er geen enkele vraag over stellen. Maar de mens is geboren met dit vermogen en daarom zegt Osho in dit boek over de mens: “Born with a question mark in his Heart”, De mens wordt met vraagtekens in zijn hart geboren. lees meer

 

Hsin Hsin Ming, The Book of Nothing

Engelse Osho BoekenOnszelf begrijpen, dat wil zeggen: onze mind en ons bewustzijn, staat hoog op ons verlanglijstje. Juist op het gebied van hersenen en de mind ontwikkelt de wetenschap zich tegenwoordig razendsnel. Er dienen zich nieuwe vragen aan: laten we ons door het denken en logica leiden die ons de huidige crisis gebracht heeft, de van oorsprong mannelijke oriëntatie? Of is er plaats voor creativiteit, waarbij we ons veel meer door bewustzijn laten leiden? lees meer

 

Breaking All Boundaries

Engelse Osho Boeken 2Acquiring a healthy mind. Dit boek is nog maar recentelijk vanuit het Hindi in het Engels vertaald. Op de cover is te lezen dat Osho’s bewoordingen over dit thema niet eerder zo duidelijk te ontvangen waren. Osho nodigt ons uit om onze conditioneringen laag voor laag te onderzoeken en die op te geven. Het gaat om het loslaten van vaak eeuwenoude patronen die dikke lagen over ons wezen gevormd hebben. lees meer

 

Buddha Discovery Deck, Discover the Buddha

Engelse Osho BoekenJe hoeft geen speciaal legpatroon uit te voeren met deze kaarten. Het is simpel elke dag of elke week een kaart selecteren. Dan laat je de afbeelding diep tot je doordringen. Want het gaat hier niet om zomaar een mooi kunstwerk. Deze Buddha’s behoren tot de ‘objective art’. DE teksten zijn fragmenten uit The Dhammapada, commentaar van Osho. lees meer

 

The Buddha Said

The Buddha SaidBoeddha heeft een wetenschappelijke benadering en drukt zich zeer zorgvuldig uit.Wat hij niet wetenschappelijk kan aantonen, laat hij bewust achterwege.Daarom heeft hij het in zijn werken ook nooit over God. Het Bestaan van God is immers niet te bewijzen. Boeddha heeft het over transformatie.Het is een van de grootste vermogens in het leven om jezelf los te maken van oude mechanismen en tot meer authentiek gedrag over te gaan. lees meer

The Buddha the Emptiness of the Heart

The Buddha the Emptiness of the heartIn “the Buddha the Emptiness of the Heart” daagt Osho de lezer uit om het “lege hart” te leren kennen, voorbij gedachten, gevoelens en sentiment, de deur naar de Existentie die zich in iedereen bevindt. En hij doet dat met behulp van deze bijzondere krachtige dosis Zen in dit boek. Terwijl hij verhalen en haiku’s van Zen Meesters uit het verleden gebruikt, ontvouwt Osho de relevantie van Zen voor de huidige wereld. lees meer

The Chakra Book

Engelse Osho Boeken 2Energy and Healing Power of the Subtle Body. De Nederlandse versie van ’t Chakraboek is al lange tijd uitverkocht. Osho geeft een overzicht van de Oosterse wetenschap achter de energiecentra in het menselijk lichaam die ook bekend staan onder de naam ‘chakras’. Het is een wetenschap die als basis de traditionele Chinese geneeskunde, de Indiase Ayurveda en de praktijk van de Kundalini yoga heeft, tezamen met andere disciplines die de diepe connectie tussen lichaam en geest onderkennen. lees meer

It ’s All about Change

de grootste uitdaging om een gouden toekomst voor de mensheid te scheppen

Engelse Osho BoekenDeze nieuw uitgekomen herdruk Van The Greatest Challenge, the Golden Future staat in het teken van een duidelijk motto van Osho: “We have to teach the new generation not to live the same way we have lived.” De crisis die we de laatste jaren hebben ervaren, hangt al veel langer in de lucht. En dat geldt in principe voor iedere mens, onafhankelijk van de nationaliteit, religie of politieke inzichten die men heeft. lees meer

 

Christianity & Zen

Engelse oho Boeken 2The Deadliest Poison & The Antidote to All Poisons. De weg van Bijgeloof naar Bewustzijn. Osho draagt het boek op aan Friedrich Nietzsche, die als hij in het Oosten geboren was, volgens Osho, tot verlichting gekomen zou zijn. Maar in het Westen eindigde zijn leven in een psychiatrische kliniek. Nietzsche beweerde: ”God is dood…..” En Osho maakt het af: “Daarom is de mens van nu af aan volkomen vrij.” lees meer

 

The Colors of Your Live

Dit boThe Colours of your Lifeek bevat 77 mystieke afbeeldingen die oorspronkelijk gecreëerd zijn door Deva Padma. Zij deed dit voor de Osho Zen Tarot – Het Transcendente Zen Spel. Dit tarot spel werd een bestseller in de tarot-wereld en de afbeeldingen zijn beroemd in de wereld van meditatie. Het is een kleurboek dat je, al kleurend, bij overwegingen omtrent de kleuren van je eigen leven brengt. De afbeeldingen zijn voorzien van Osho’s inzichten die aan het desbetreffende thema refereren. lees meer

Come Come yet again Come

Engelse Osho BoekenDe relatie tussen Meester en Discipel heeft niets met verering te maken; het is een liefdesverhouding die volkomen vrij is. De Meester is Liefde en de discipel voelt zich door deze liefde voor de eerste maal gezien in het totaal van al zijn of haar groeimogelijkheden Er is niet sprake van een echte relatie; als er al iemand een connectie legt, dan is dat de discipel, niet de Meester. lees meer