Tantra The Supreme Understanding


The Song of Mahamudra

Tantra the Supreme Understanding: Veel mystici hebben na hun ervaring van het allerhoogste alleen maar gedanst, ze konden niet anders. Ze zeiden niets, maar drukten het geluk, de extase, de gelukzaligheid met hun hele wezen uit. Iets van het onbekende was doorgedrongen in hun aardse leven. Je kunt het niet uitspreken, maar je kunt het alleen maar Tantra the Supreme Understandingzingen of dansen. Het is het lied van Mahamudra. Een glimp opvangen van het Allerhoogste is zo’n overweldigende ervaring, dat degene die het ervaart, verdwijnt, die is niet meer en die kan het dus niet zingen. De ervaring zelf vibreert als het ware. Je kunt zeggen: het orgastische gevoel zelf is aan het zingen. En daarom wordt er gesproken over het lied van Mahamudra en niet over het lied van een of andere mysticus.
In dit boek zingt de mysticus Tilopa het lied van Mahamudra voor zijn discipel Naropa. Hij wachtte, tot hij de juiste persoon gevonden had en totdat Naropa er klaar voor was en toen pas gaf Tilopa hem het geschenk van dit lied.

Het boek ‘Tantra the Supreme Understanding’ is verkrijgbaar in de Boekhandel.

Impressie van Tantra the Supreme Understanding

The tradition of Tantra or Tantric Buddhism is known to have existed in India as early as the fifth century AD. In this all-time bestseller, using contemporary idiom and his unique blend of wisdom and humor, Osho talks about the mystical insight of Tantra that is to be found in these ancient writings and the many significant meditation techniques which are as relevant to the modern-day seeker as they were to the ancients. No matter how complex, obscure or mystical the subject, Osho always brings his uniquely refreshing perspective to it– presenting complex concepts to the widest possible audience with irreverent wit and thought-provoking inspiration.

Excerpt from: Tantra The Supreme Understanding, Chapter 1

“Mahamudra means a total orgasm with the universe. If you have loved somebody, and sometimes you have felt a melting and merging – the two are no more two; the bodies remain separate, but something between the bodies makes a bridge, a golden bridge, and the twoness inside disappears; one life energy vibrates on both the poles – if it has happened to you, then only you can understand what Mahamudra is. Millions and millions times deep, millions and millions of times high, is Mahamudra. It is a total orgasm with the whole, with the universe. It is melting into the source of being.” Osho