Yakusan straight to the point of enlightenment


In this series of talks, ‘Yakusan straight to the Point of Enlightenment’, Osho uses small anecdotes about the Zen masters to gently take us on the search for the inner buddha. “My concern is somehow to bring you to an awakening.”

“A tidal wave arises in the ocean – from where is it coming? And soon it disperses back in the ocean. The source of your coming and the source of your going are absolutely the same.”

Yakusan experienced his awakening with the master Sekito, and later, “When so many people became enlightened under Yakusan, the whole mountain where he was collecting all these seekers must have become a paradise. So many enlightened people…the whole mountain must have been rejoicing and dancing.”

Osho says: “My effort is so totally different and diametrically opposite to all the founders of religions, that there is no way to compare me with anybody. I am a majority of a single individual, and I want all of you to be a majority of single individuals.

“You are enough unto yourself. You don’t need anything. You need only a deep inner search.”

CHAPTER TITLES

1: Whatever the Cost Enlightenment Is Cheap
2: There Is No Way to Compare Me with Anybody
3: A Grand Approach to Reality
4: The Sutra Is Long, the Night Is Short
5: The Truth Is What Works

Yakusan straight to the point of enlightenment – Nederlands

In dit boek ‘Yakusan straight to the point of enlightenment’ benadrukt Osho Zen als een directe benadering van het Bestaan.
Het bevat de serie lezingen die Osho in januari 1989 heeft gehouden. Hij waarschuwt dat Verlichting niet alleen positieve gevolgen heeft.
YakusanIedereen zal tegen je zijn. Jouw Verlichting kwetst het ego van de mensen. Want je bent een mens net als zij zijn. Maar jij hebt het niveau van Verlichting bereikt en zij niet.
Nu zijn er maar twee manieren voor hen om daar een uitweg in te vinden Ze groeien op tot hetzelfde ontwikkelingsniveau als jij of ze proberen je te vernietigen. Tot hetzelfde niveau komen kost ongelofelijk veel moeite. Dus gaan ze voor de gemakkelijk manier en ze vergiftigen dus Socrates, ze kruisigen Jezus en ze vermoorden al-Hillaj Mansoor.
Heel interessant in dit boek is ook de repliek die Osho geeft aan iemand, zelf christen, die in een wetenschappelijke studie Osho heeft vergeleken met Jezus Christus.
Osho prijst de oprechtheid van deze wetenschapper, maar hij zegt ook:” You cannot compare me with Jesus Christ. There is no way to compare me with anybody.”

Hoe Osho dit uitwerkt, wordt absoluut aanbevolen om zelf te lezen.

Het boek ‘Yakusan straight to the point of enlightenment’ is zeldzaam geworden. Mogelijk is het wel tweedehands verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet. Er is een nieuwe uitgave van dit boek verschenen en zal t.z.t. via internet verkrijgbaar zijn.

Osho’s unieke benadering

“Een heftige golf komt op in de oceaan – waar komt die vandaan? En snel daarna valt hij terug in de oceaan. De bron van jouw komen en gaan is absoluut hetzelfde.”

Yakusan heeft zijn ontwaken met de meester Sekito ervaren en later “Toen zoveel mensen onder Yakusan verlicht raakten, moet de hele berg waar hij al deze zoekers verzamelde een paradijs geworden zijn. Zoveel verlichte mensen … de hele berg moet vol vreugde geweest zijn en vol dans.”
In deze serie talks gebruikt Osho korte anekdotes over de Zen meesters om ons zachtjes op de zoektocht naar de innerlijke boeddha mee te nemen. Hij geeft aan: ’Terwijl ik over de Zen Meesters spreek, doe ik dat op een absoluut moderne manier: jullie kunnen het begrijpen. Zij spreken de nog de taal van het verleden. “Je bent jezelf genoeg. Je hebt niets nodig. Je hebt alleen een diepgaande innerlijke zoektocht nodig. “

Osho zegt:”Mijn inspanning is zo totaal anders dan en staat lijnrecht tegenover de stichters van alle religies dat er geen manier is om mij met wie dan ook te vergelijken. Ik vorm een meerderheid van een enkel individu en ik wil dat jullie allemaal een meerderheid van een enkel individu zijn.”
“Je bent jezelf genoeg. Je hebt niets nodig. Je hebt alleen een diepgaande innerlijke zoektocht nodig. “

Ik heb 500 boeken, maar wat ik wilde zeggen, heb ik nog altijd niet gedaan. Ik doe heel erg mijn best, in de de hoop dat jullie op een of andere manier op enig moment, of ik het nu zeg of niet, 
het zullen horen. Misschien ben ik niet in staat om het te zeggen, maar mogelijk kan ik het tonen. Jullie horen het misschien niet, maar jullie zien het.
 
Aan het einde van iedere toespraak leidt Osho de lezer de ruimte van meditatie binnen. Vanuit een crescendo van lachen en gibberish (brabbeltaal) brengt Osho ons rechtstreeks naar de plek waar de 
Boeddha zetelt: ‘direct naar het punt van verlichting.’

Impression of  Yakusan straight to the point of enlightenment

“I have 500 books, but what I wanted to say I have not said yet. I am trying hard, hoping that in some way in some moment whether I say it or not you will hear it. Perhaps I may not be able to say it, but I may be able to show it. You may not hear it, you may see it.” Osho, Straight to the point of Enlightenment

Straight to the Point of EnlightenmentA collection of five talks given on stories of the Zen master, Yakusan. Osho uses these anecdotes and a diversity of subjects as a springboard into the reality of the Zen approach to truth, a book not so much “about” Zen, but instead a Zen look at the world around us.

These talks are an urgent and tantalizing call to “wake up” to the inner potential we each carry – our buddhahood ; as Osho points out, often lovingly and with humor.

At the end of each talk Osho guides the reader into this space of meditation. From a crescendo of laughter and gibberish, he guides us straight to the place where the inner buddha resides: straight to the point of enlightenment. A fantastic book for those wishing to go inside themselves.

Excerpt from: Yakusan Straight to the Point of Enlightenment

“While I am speaking on Zen masters, I am speaking in a way which is absolutely contemporary; you can understand it. They are still speaking the language of the past.

“It is a calamity that the so-called religious people get caught up in a certain moment in history. Then they don’t progress from that place. The Buddhists are caught up with Gautam Buddha, twenty-five centuries back. Everything has changed, but their ideology remains twenty-five centuries old. It does not ring bells in your heart, hence you cannot feel at home.

Yakusan Straight to the Point of Enlightenment“Never think for a moment that what I am saying about Zen has been said by the Zen masters themselves. I am constantly improving, improvising. With me religion is not something static. It is an evolutionary process. It grows like a tree, hundreds of feet high, it moves like a river, thousands of miles; not for a single moment does the movement stop. Since eternity rivers have been moving and moving and moving.

“I am not a pond; and when you go to Japan you will find ponds. I make every effort to make the ponds flow like a river. A pond knows nothing but death; it is dying every moment, the water is evaporating. Soon there will be just mud left.” Osho, Yakusan Straight to the Point of Enlightenment