Nederlandse Osho Boeken 1


Osho-Handtekening17In Alfabetische Volgorde

korte informatie met ‘lees meer’ mogelijkheid

 

Allereerst Zijn en dan Verliefd Samenzijn

Allereerst Zijn en dan Verliefd SameNederlandse Osho Boekennzijn is een boek over liefde en (samen)zijn. Osho zegt daarover o.a.: eerst moet je zelf zijn, en dan kun je je de buitenwereld en de anderen toewenden. Want samen te zijn betekent te ontdekken, en als het eigen wezen niet bekend is, waar is er dan plaats om de ander in haar/zijn eigenheid te zien en te begrijpen, en ja, zelfs te waarderen? lees meer

 

Als de schoen past

Het boek ‘gaat over Tswang Tse die de stroming Tao vertegenwoordigt. “Tswang Tse’ iNederlandse Osho Boekens een zeldzame bloem”, zegt Osho. Tswang Tse is er voor om geen inspanning te doen.
Veel kan tot stand gebracht worden door inspanning, maar nog meer zonder inspanning. En veel kan bereikt worden door de wil, maar er kan nog meer bereikt worden zonder wil. lees meer

Apotheek voor de Ziel

Nederlandse Osho BoekenIn het boek APOTHEEK VOOR DE ZIEL kom je veel tips tegen, om je het spiritueel reizen gemakkelijker te maken. Het is een soort van spiritueel medisch handboekje, waarmee je aan bewustwording kunt werken, waardoor de pijn langzaam kan oplossen. lees meer

 

Autobiografie

Nederlandse Osho Boeken “Alleen als je een geboren lastpak bent, kan de Boeddha in je groeien.”
Het is een van de ‘bliksem inslag veroorzakende’ zinnen in de nieuwe vertaling van de Autobiography van Osho. Osho’s uitspraken zijn altijd indringend; er is niemand die ze onberoerd laten. Het is zo, dat mensen er ongelooflijk veel herkenning in vinden of dat mensen zich er intens tegen afzetten.lees meer

 

Body Mind Balancing

In dit boek vertelt Osho over de verschijnselen die wij psychosomatische klachten noemenNederlandse Osho Boeken. De pijn die we in een bepaald lichaamsdeel hebben, is datgene wat voelbaar wordt van de algehele conditie die we hebben. Dit ene lichaamsdeel geeft een afspiegeling van hoe wij er in wezen voorstaan. De meditatie op de bijgeleverde CD sluit hier prachtig bij aan. lees meer

 

Het Boek der Geheimen deel 1 en 2, in een band

Nederlandse Osho Boeken Dit lijvige boek bevat soetra’s uit de Vigyan Bhairava Tantra van Shiva. En op deze soetra’s die vijfduizend jaar oud zijn, geeft Osho zijn aanstekelijk commentaar. Shiva beantwoordt vragen van Devi, zijn echtgenote, terwijl deze bij hem op schoot zit. Behalve als de verhouding tussen twee geliefden, kun je dit zien als een situatie van Meester en discipel. lees meer

Het Boek van Niets

Nederlandse Osho BoekenDit boek werd, toen het als eerste versie in de boekhandels lag, ook al snel door
een breed publiek gekocht. Immers: de titel van het Boek doet een appel op je. Als je
in het leven iets verder kijkt dan je neus lang is, heb je al snel in de gaten, dat veel dingen weliswaar trendy zijn, maar dat ze niet echt voeden. Je voelt regelmatig leegte en hoewel je je daar misschien niet altijd van bewust bent, probeer je die snel weer met iets te vullen. lees meer

 

Het Boek van Wijsheid

1001004006442224Het was een unicum, dat het Boek van Wijsheid nu in de Nederlandse taal beschikbaar is. Het werd heel vertrouwd om de tijdsloze boodschap van de wijze Atisha uit dit boek tot ons nemen. Atisha is op zoek naar de lotus in zich, zijn wezen, en krijgt daartoe onderricht van drie verschillende Meesters. Zo wordt hij zelf onder andere de Meester van Compassie. En hij reikt ons een techniek aan om met onze compassie de wereld te verrijken. lees meer

 

Het Boek van Zijn

Nederlandse Osho BoekenWe willen ons gelukkig voelen. Daarnaar zijn we al vele levens op zoek. Waarom ervaren we dat dan soms wel en de andere keer niet? Osho geeft de volgende uiteenzetting: “Geluk is de functie van je bewustzijn als het wakker is. Niet-gelukkig zijn is de functie van je bewustzijn als het slaapt. Als je niet bewust bent, is het of je spiegel doorbuigt onder enorm veel stof, bagage en verleden.” lees meer

 

Brieven van de Overkant

Nederlandse Osho BoekenDit boek bevat een reeks brieven die Osho in vroegere tijd aan zijn discipel ma Anandmayee heeft geschreven. Hij maakte toen reizen door heel India om meditatiekampen te leiden en zijn mensen te vinden. In het Engels zijn deze brieven verschenen onder de titel: “Seeds of Wisdom”. En in het Nederlands is daar de welluidende titel: Brieven van de Overkant. De Nederlandse titel staat daarmee dus dichter bij de feitelijke inhoud. lees meer

 

Compassie

Compassie is een kernbegrip in de visie van Boeddha. Osho maakt een duidelijk onderscheid Nederlandse Osho Boekentussen passie en compassie, maar wel is het een door het ander te begrijpen. Passie is ons bekend; het is lust. Compassie is liefde. Passie houdt verlangen in en Compassie is zonder verlangen, Compassie is delen. Bij Compassie is er ook niet sprake van een motief. lees meer

 

Creativiteit

Als het massa-denken uitgeroeid wordt en dat is een van de belangrijksteNederlandse Osho Boeken aspecten van het werk van Osho, dan kan iedereen creatief zijn in de zin van: iets oorspronkelijks scheppen.
Osho ziet creativiteit als een van de drie kenmerken van de nieuwe mens die hij voorstaat, ook wel Zorba de Boeddha genoemd. lees meer

 

De Laatste Illusie, een andere kijk op sterven

IllusieIn dit boek staan korte teksten en meditaties die op de thema’s leven en dood slaan. Maar een en ander wordt behandeld vanuit een volstrekt andere visie. Zo wordt de dood neergezet als iets dat onlosmakelijk met het leven is verbonden. Er staat te lezen over de mythe van onze onsterfelijkheid en over de realiteit die niet sterft. Verder komt het Tibetaanse Dodenboek komt aan de orde. lees meer

 

Emoties, vrij van angst woede en jaloezie

Nederlandse Osho BoekenIn onze Emoties zet de basispolariteit – van man en vrouw, van yin en yang – zich voort. Woede is mannelijk en verdriet is vrouwelijk. Het is belangrijk om de emotie naar buiten toe uit te leven en die niet alleen maar in jezelf te laten exploderen. Want dan ben je weer op het passieve gericht en als je teveel op het passieve Emotiesgericht bent, komt er dus eerder verdriet dan kwaadheid boven. lees meer

 

Het Geheim der Geheimen I

Nederlandse Osho BoekenYin en Yang, man en vrouw, voorbij de dualiteit. De maatschappij laat ons voornamelijk door het lichaam leven; zij doet ons geloven dat ons lichaam enorm belangrijk is en dat wij door dit lichaam gelukkig worden. Dat kunnen wij niet zelf; daar helpt de maatschappij van harte bij, door ons allerlei dingen aan te smeren waaraan we niet wezenlijk behoefte hebben. Mensen met een ziel zijn niet afhankelijk van de maatschappij. lees meer

 

Het Geheim der Geheimen II

Nederlandse Osho boekenDit is de vertaling van het tweede deel van het bekende Oshoboek The Secret of the Secrets. Hierin wordt de meditatie van de Gouden Bloem uitgelegd. Deze Gouden bloem ligt daar al eeuwenlang te wachten om door ons herontdekt te worden. Door middel van de meditatie die aangereikt wordt, komt de weg vrij voor een leven vanuit het hart. lees meer