Engelse Osho Boeken 8


In Alfabetische VolgordeOsho-Handtekening17

korte informatie met ‘lees meer’ mogelijkheid

The Path of the Mystic

Engelse Osho Boeken 8In dit boek wordt uiteengezet wat je altijd al graag hebt willen weten. Vrijheid is het Grootste Goed, maar hoeveel ervan weten we ervan te realiseren? Opnieuw legt Osho uit welke keuzemogelijkheden we hebben.
Zijn we bereid om die mate van verantwoordelijkheid te accepteren die nu eenmaal aan vrijheid kleeft?
De stappen naar een ontwikkeling tot Zorba de Boeddha worden ons uiteengezet. lees meer

The Path of Yoga

Engelse Osho Boeken 8Het boek gaat over de essentie en de oorsprong van Yoga. Het heeft een zeer eigentijdse design dat suggereert dat Yoga ons helpt om onze natuurlijke vermogens te ontrollen. In onze tijd is Yoga een internationaal algemeen erkende methode in de range van manieren om op een bewuste manier aan gezondheid te werken. Het accent ligt in eerste instantie op de lichamelijke kant en de oefeningen die gedaan moeten worden. lees meer

The Path of Meditation

Engelse Osho Boeken 8Osho spreekt de deelnemers aan zijn Meditatie camp in de vroege jaren ’70 in Mahabaleshwar toe als”My Beloved Ones”. Hij verwelkomt hen op die manier, omdat zij blijk geven van hun verlangen naar het goddelijke, naar de Waarheid. Ondanks alle wereldse begeertes hebben zij ook die speciale spirituele dorst. Alleen al die dorst te ervaren is een grote zegen. lees meer

Peace, the Search for

Engelse Osho Boeken 8Actueel: Nieuw Boek over VREDE, uitgebracht in 2015. Het is recent uit het Hindi vertaald in het Engels. Voor ’t eerst werd het gepubliceerd in 1998, getiteld: Trisha Gai Ek Bund Se. In deze serie lezingen spreekt Osho over hoe vrede alleen realiteit wordt als rigide politieke praktijken opgegeven worden en bestaande ideologieën losgelaten worden. Dan is er ruimte voor het ontstaan van een ontwaakt bewustzijn. lees meer

The Perfect Master

Engelse Osho Boeken 8 Osho geeft over het verschil tussen een Meester en een psychotherapeut een aantal belangwekkende inzichten. Een psychotherapeut is een echte doener, in het bezit van kennis. Hij heeft methodes en toch kan er niet veel door hem gebeuren.Een beetje polijsten, schoonmaken en aanpassen, is wat zo iemand doet. Het is triviaal werk, zoals elk mensenwerk gedoemd is te zijn. lees meer

The Perfect Way

Engelse Osho Boeken 8De cover vertoont een oase van stilte en de spiegeling van peilloos diep water. Beide zijn symbolisch voor wat meditatie kan brengen. Dit boek is een van de vroege werken waarin de beschrijving staat van een meditatie camp dat Osho houdt in de bergen van Rajasthan. Bij het lezen van het boek komt de speciale en intieme sfeer over die door hem geschapen wordt als hij de deelnemers uitnodigt om zich helemaal te geven in de meditatie. lees meer

Pharmacy of the Soul

Engelse Osho Boeken 8Een fris boek, met een verrassend uitgangspunt. Wat biedt Osho ons allemaal om onszelf te genezen?Er worden middelen en meditaties aangereikt om tot stress vermindering te komen, aan je zelfvertrouwen te werken, verandering in stemmingen aan te pakken en zaken op het gebied van seks en voeding anders te benaderen. lees meer

Philosophia Perennis I

Engelse Osho Boeken 8Pythagoras was wetenschapper en mysticus. Hij was de eerste westerling die een synthese tot stand probeerde te brengen tussen de wetenschap en de mystiek. Het is niet mogelijk om in algemene termen over Pythagoras te spreken, geeft hij aan, want hij was een categorie op zichzelf. Als je je met hem verbond, kon je eenvoudig niet in het oppervlakkige blijven steken. lees meer

Philosophia Perennis II

Engelse Osho Boeken 8Het tweede deel van de serie over de filosoof en mysticus Pythagoras is een zeer fraaie herdruk. Pythagoras kennen we als mathematicus. Het lijkt tegenstrijdig dat de combinatie met mystiek mogelijk is, maar er was sprake van een opmerkelijke synthese. En die uitte zich in de mysterie-school van Pythagoras waar het geen saaie gang van zaken was, maar waar muziek, dans en vieringen een wezenlijk onderdeel vormden. lees meer 

Philosophia Ultima

In dit boek geeft Osho aan welke dwaling filosofen eeuwenlang te prooi zijn gevallen. En de mensen die door deze denkwijze beïnvloed werden, hebben hier ongelofelijk onder geleden. Speciaal in het Oosten kun je de schrijnende gevolgen hiervan zien. Men ging er, aldus Osho, ten onrechte vanuit dat “essence precedes existence”, de essentie gaat vooraf aan het bestaan, het programma gaat vooraf aan het leven zelf. Dit impliceert dat alles bij de mens vanaf de geboorte vastligt. lees meer

The Power of Love

Uit de serie Life Essentials, waarin de focus is op specifieke vragen m.b.t. ons innerlijk leven en de kwaliteit van ons bestaan.
Engelse Osho Boeken 8Een van de belangrijkste levensgebeurtenissen is verliefd worden, toch leren we er op school niets over. Maatschappijen en religies persen ons in modellen en denkvormen die vaak lijnrecht tegenover een organisch model van liefde staan zoals die bijvoorbeeld geïnstitutionaliseerd worden door het huwelijk, religieuze binding en nationalisme. Dit resulteert in liefde die, voor de meeste mensen, in de ene vorm of de andere een pijnlijke uitdaging is gedurende het leven. Osho’s visie biedt hulp via dit boek. lees meer

Power, Politics and Change

What can I do to help Make the World a Better Place?

Engelse Osho Boeken 8Osho behandelt dit thema in de compilatie, getiteld “Power, Politics and Change”. Bij het boek zit een Dvd bijgesloten met een van Osho’s lezingen uit de lezingenserie “From Bondage To Freedom”. Osho geeft in het boek als antwoord op deze vraag het volgende aan. De conclusie is, dat de ontwikkelingen een machteloos gevoel geven en dat er toch een adequate response op mogelijk is. lees meer 

Psychology of the Esoteric

Engelse Osho Boeken 8Het boek behoort tot de vroege werken van Osho. En het is daarna verschillende malen in een geheel gereviseerde versie opnieuw uitgekomen. Osho wijst op het mysterie van meditatie. Het is van belang om de juiste openheid hiervoor te hebben, zodat het wonder zich kan manifesteren.
Alles over de verschillende zeven lichamen vertelt hij, zoals: het fysieke lichaam, het etherische en het astrale. lees meer

Priest and Politicians the Mafia of the Soul

Priesters and Politici the Mafia of the Soul“For five thousand years the politician and the priest have been in the same business.”
“Hoe kun je een president door middel van verkiezingen aanwijzen? Hoe kun je een bestuurder door middel van verkiezingen aanwijzen? Je geeft zoveel macht aan machtsbeluste mensen; met je eigen handen zeg je hen jou te vernietigen! Dit is geen democratie. In de naam van democratie hebben deze mensen de massa uitgebuit.” Osho lees meer

Your Answers Questioned

Your answers questionedAntwoorden op vragen over onszelf kosten meestal veel energie. Daar zijn we groepen, sessies en meditaties lang mee bezig om er enige duidelijkheid over te krijgen. En opeens valt dan alles op zijn plek. Wat een heerlijk iets is dat, rust van binnen, een opgeruimd gevoel. Maar die comfortabele positie duurt over het algemeen niet lang. lees meer

Random Thoughts

Random Thoughts does not contain thoughts, but impromptu self-expressions of truth, arising in a consciousness steeped in utter silence. So that they are not lost to the seekers of truth, Osho wrote them down as they happened, and now those short pieces make up this exquisite collection. lees meer

The Razor’s Edge

Engelse Osho Boeken 8Alles in je is vals. Het valse en het echte kunnen niet samen, als een mix, bestaan. Er is geen compromis mogelijk: of je bent vals, of je bent echt. Je persoonlijkheid is je gegeven, het is geen kwestie van dat die uit jezelf gegroeid is. Ze is zoiets als plastic bloemen. Plastic bloemen zijn permanent, maar het echte is stromend, er is een continue verandering. Lentes komen en zij gaan weer, niets blijft hetzelfde. lees meer

Rebellion Revolution and Religiousness

Engelse Osho Boeken 8In dit boek wordt een van de kernthema’s Van Osho’s visie behandeld. “I teach religiousness, not religion.” Het gaat in zijn visie niet om traditionele starre dogma’s, maar om onze ervaring van de verbondenheid van het Al. Dit impliceert een rebelse visie, omdat verder iedereen religie in de traditionele betekenis opvat. lees meer

The Rebel

Engelse Osho Boeken 8Het boek ‘The Rebel’ is een handboek voor de mens van de toekomst. Osho maakt zich hier kenbaar als de wijze die een totaal-visie heeft, een die de hele planeet aarde betreft. In de antwoorden op de gestelde vragen die hij geeft ontleedt hij werkelijk elke institutie en elk traditionele geloof in de maatschappij. Op basis daarvan presenteert hij een radicaal nieuwe visie waarbij het oude beëindigd wordt om plaats te maken voor de toekomst. lees meer

The Rebellious Spirit

Engelse Osho Boeken 8Deze Osho klassieker is na jaren weer herdrukt en dat is een gelukkig feit. Osho’s visie vindt zijn basis namelijk in rebellie. De rebel schopt niet tegen de gevestigde orde aan. Hij transformeert zichzelf en het gevolg is, dat de naaste omgeving mee verandert. En dit kan vervolgens een steeds weidser karakter krijgen. lees meer

Religion’s Expiration Date

“The world today is pulled apart by religious strife: people massacre one another, societies fight bitterly over dissenting belief systems and nations are at war. Yet in direct contrast to this, people have for centuries believed that religious faith is the moral guiding light by which they can strive to live their lives. How can man reconcile these two? Or is it simply that religion – and its purpose in our lives – has reached its expiration date? lees meer

Returning to the Source

Engelse Osho Boeken 8Het boek bevat bekende en minder bekende Zen-verhalen. Enigszins bekend is waarschijnlijk het verhaal over de Chinese Zenmeester Nansen. Deze had een zekere faam en daarom kwamen ver weg wonende zen monniken naar hem toe. De Zenmeester was echter ondanks zijn beroemde naam uiterst eenvoudig. Dit is natuurlijk geheel overeenkomstig Zen. lees meer

The Revolution

Engelse Osho Boeken 8Osho heeft het in dit boek over de mysticus Kabir. Kabir wijst er telkens op, dat het goddelijke niet is in waar wij het denken te vinden, namelijk in de heilige boeken of in beelden. Nee, het goddelijk zit in ons en is vlak bij ons. Kabir zegt zo treffend: ik heb geschreeuwd tegen de houten en ivoren beelden: ze kunnen niets zeggen. Ik heb de heilige boeken geheel doorgenomen en ik vind niets dan woorden, ik heb in de heilige wateren gezwommen en het is alleen maar water. lees meer

Rinzai Master of the Irrational

RinzaiMIDeze serie gaat over de Zen Master Rinzai, Master of the Irrational oftewel Rinzai, Meester van het Irrationele. Een Zenmeester gaat immers niet via de ratio te werk, hij probeert de ander niet met woorden te overtuigen. Hij gebruikt iets dat veel indringender en subtieler is. Hij wil door een kreet te slaken diep in het bewustzijn van de discipel doordringen. lees meer

Sat Chit Anand

Engelse Osho Boeken 8Truth Consciousness Bliss, Waarheid Bewustzijn Geluk. Deze mantra staat bij Boeddha, Socrates en Lao Tzu  voor het allerhoogst bereikbare, het ultieme, voor hen die eerder beschouwend dan poëtisch van aard zijn. Osho verklaart dat meditatie de ‘master key’ is die de deur opent voor onze innerlijke rijkdom. Op die manier wordt de reuzensprong mogelijk van mind naar no-mind, van mind naar being, die urgent is in de wereld. lees meer

Satyam Shivam Sunderam

Engelse Osho Boeken 8Ik ben absoluut voor het individu, geeft Osho in dit boek aan. Ik kan iedere maatschappij, iedere religie, iedere beschaving, de hele geschiedenis van de mensheid, opofferen voor een enkel individu. Het individu is het meest waardevolle gebeuren, omdat het individu deel is van het bestaan.
Je zult je angst moeten laten vallen. lees meer