Leven op je eigen Voorwaarden


De volgende Stap in Vrijheid

N.B. ook verkrijgbaar als ebook (Kobo) en als ebook (ePub)

“Leven op je eigen Voorwaarden” houdt de volgende stap naar Vrijheid in. Leven op je eigen voorwaarden behoort tot de serie ‘Life Essentials’. Met deze serie is er een reeks gestart die zich richt op de belangrijkste aspecten in het leven van een individu. Elk deel bevat tijdloze en altijd actuele onderzoeken en discussies over vragen die essentieel zijn voor onze persoonlijke zoektocht naar de betekenis en bedoeling van ons leven, gericht op Leven op je eigen Voorwaardenvragen specifiek voor ons innerlijke leven en de kwaliteit van ons bestaan.

Tientallen jaren na de roerige jaren ’60 staat er opnieuw een generatie op die de politieke en economische structuren en hun tekortkomingen uitdaagt en bekritiseert. Maar deze generatie heeft de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling van de menselijke vrijheid naar een hoger niveau te brengen. “Leven op je eigen voorwaarden” steunt deze nieuwe generatie in het uitbreiden van het begrip vrijheid en de zoektocht naar nieuwe systemen voor de mensheid.

Het boek Leven op je eigen Voorwaarden is verkrijgbaar bij de Boekhandel.

Review over Leven op je eigen voorwaarden

Er verschijnen nog altijd nieuwe Oshoboeken. Wonderbaarlijk is dat, aangezien Osho’s lijfelijke aanwezigheid al enkele decennia lang niet meer het geval is.
In de eerste plaats zijn er natuurlijk de herdrukken van Osho’s boeken. Ze hebben een veel meer moderne uitstraling gekregen en kunnen daarom ook een veel breder publiek aanspreken. Osho is een groot voorstander van vernieuwing omdat dit getuigt van de evolutie waartoe de mens in staat is.
Verder komen er nog steeds boeken van Osho in het Engels uit die eerst in het Hindi verschenen zijn. Er is pas de laatste jaren tijd om ze te vertalen en ze zijn daarom gewoon nieuw. Want voor een Engels lezend publiek waren deze woorden van Osho voorheen niet toegankelijk. En daarom zijn ze er nu dus voor ‘t eerst.
Dan hebben we, last but not least, de compilaties die er van Osho’s werk gemaakt zijn. Bij een actueel thema wordt vanuit de verschillende delen van Osho’s werk, meer dan 700 in totaal, zijn visie weergegeven. En die hebben vaak eigentijdse titels. Het is inspirerend en heerlijk om te lezen, als een actueel issue op Osho’s originele wijze wordt uitgediept.
Je neemt er altijd zoveel van mee, is mijn ervaring. De verfrissende kijk die eruit Osho’s woorden spreekt, geeft je een stimulans om je weg op basis van zelf-verworven inzichten te vervolgen. Niet wat er van buiten komt, is je richtsnoer, maar wat meditatie voor jou als waarheid openbaart.
Een dergelijke compilatie is er kort geleden in het Nederlands uitgebracht. Het is het boek met de titel: “Leven op je eigen voorwaarden, de volgende stap in vrijheid.” En het maakt onderdeel uit van de serie: Life Essentials. In deze serie gaat Osho in op de belangrijkste vragen die er voor het individu spelen in zijn/haar leven. Het innerlijk leven en de kwaliteit van het bestaan krijgen hierbij accent.

De cover van het boekt drukt de uniekheid van het individu-zijn uit. De moed om als (kwetsbare) mens op jezelf te staan en je eigen vrijheid te leven, wordt weergegeven. Het kan alleen jouw vrijheid zijn en daardoor onderscheid je je van anderen.

Het is veiliger om in de massa te blijven en niet je eigen zijn te leven. Je loopt minder kans om bezeerd of zelfs vertrapt te worden. Maar je mist dan de immense ervaring van te leven wie jij wezenlijk bent.
Terwijl je dit leeft, onderzoek je verder: want wat voor een ander echt en waar is, hoeft dat niet voor jou te zijn. Als je op je eigen voorwaarden leeft, gedraag je je rebels.

Osho gaat in het boek Leven op je eigen voorwaarden eerst in op de vraag wanneer je van rebellie kunt spreken.
Veel mensen verwarren de betekenis van ‘rebel’ met die van revolutionair of van oproerkraaier. Een rebel is niet gewelddadig, terwijl een revolutionair of een oproerkraaier dat zeker wel kan zijn. Een revolutionair is tegen iets, maar hij is niet duidelijk voor iets.
Osho zegt in alle stelligheid: “Een rebel is iemand die leeft vanuit grote onschuld, hij/zij is totaal niet egoïstisch.” Hij/zij wil nergens bijhoren, niet bij enige religieuze stroming, omdat hij/zij een onderzoeker is. Hij/zij wil zijn eigen waarheid vinden en van daaruit leeft hij/zij dan. De rebel wil puur blijven en zich niet laten bederven, zodat hij/zij vrij is van allerlei vooropgezette ideeën en meningen. En de rebel wil zeker niet imiteren: daar is hij/zij wars van.

Een volgend kenmerk van de rebel is, dat hij/zij in het NU leeft. En dat gebeurt met zoveel alertheid en bewustzijn als maar mogelijk is. Hij/zij laat zich niet verleiden om naar het verleden terug getrokken te worden en gaat ook niet alvast de toekomst invullen, want die is er nog niet.
Verder is de rebel ook vrij van enige lust om te overheersen. “Macht” zo geeft Osho aan “heeft zoveel vernielingen bij de mensheid aangebracht en heeft tot geen enkele vorm van creativiteit geleid.”
En dan haalt hij een van Aesopus’ fabels aan, over een schaapje en een machtige leeuw. Daarin wordt prachtig verteld hoe een klein schaap zo’n sterke leeuw kan confronteren en ‘te kijk’ kan zetten. Zeer de moeite waard om te lezen en om tot je door te laten dringen.
Kernachtig stelt Osho: “Revolution is fighting with the past. Rebellion is meditating for the future.”
Rebellie vindt plaats vanuit liefde, stilte, begrijpen, compassie, kortom: vanuit al die kwaliteiten die mensen goddelijk maken. En een gevecht is niet nodig, want een rebel leeft en is bezig vanuit individualiteit. De maatschappij maalt niet om een enkele rebel die zich onderscheidt van anderen. Maar veel afzonderlijke individuen bij elkaar, die mediteren, een liefdevolle houding hebben en hoop hebben voor een nieuwe dageraad kunnen de mogelijkheid voor een nieuwe samenleving creëren.
Alleen al door zijn/haar aanwezigheid kan een rebel veranderingen bij een ander op gang brengen. De liefde van een rebel zal altijd succes hebben, want liefde heeft, vroeg of laat, altijd succes.
Rebellie is een spiritueel verschijnsel, het is niet iets dat tegen de maatschappij als zodanig is. Maar het is het inzicht dat in de maatschappij zoals die nu georganiseerd is, eenvoudig niet de geboorte van de Nieuwe Mens kan plaatsvinden. De samenleving is verworden, versleten en is bezig zichzelf te ondergraven.
De rebel gaat zich niet organiseren, want dan ga je dezelfde structuur en regels hanteren als de maatschappij doet.

Wat de rebel WEL doet is, dat hij zichzelf gaat transformeren in de Nieuwe Mens.
Hij wordt zijn eigen nieuwe visie. Op die manier wordt aangetoond dat die nieuwe visie geen utopie is, maar een
realiteitskarakter heeft. De rebel begint zijn visie in realiteit om te zetten.

Er staat een schat aan informatie in dit boek Leven op je eigen Voorwaarden over hoe je het leven volgens je eigen voorwaarden kunt realiseren. Zo komen onder meer de volgende thema’s aan bod:
– Inzicht leidt tot vrijheid
– Moed is er vanaf onze geboorte
– Je weg creëren door hem te gaan
– Als alle stemmen in je stil worden

En deze puur menselijke onderwerpen worden door Osho behandeld aan de hand van vragen die we allemaal herkennen. Het is een zeer lezenswaardig boek voor wie zijn/haar eigen weg wil zoeken in het leven.
Twee kleine jongens hadden het er samen over om van huis weg te lopen. “Maar” zei de ene jongen “Als onze vaders dat merken, zullen ze ons grijpen en ons klappen geven”.
“Nou” zei de andere jongen “Als dat gebeurt, dan slaan we gewoon terug.”
“Dat kan echt niet” zei de eerste weer “In de bijbel staat duidelijk, dat je je vader en moeder moet eren.”
“Okay” zei de tweede jongen “Dan weet ik het goed gemaakt. Jij slaat mijn vader en ik de jouwe.”