Finding Your Own Way


The Discipline of Transcendence

Dit boek is het eerste deel van de serie herdrukken van de Osho klassieker “The discipline of Transcendence”. Centraal staan de eerste 42 werken van Boeddha,
voor zover ze ons bekend zijn. Boeddha wordt door Osho afgeschilderd als springlevend, relevant, wetenschappelijk van inzicht en zeer menselijk. In “Finding your own
Finding Your Own Wayway” gebruikt Osho Boeddha’s wijsheid als springplank en hij brengt zijn woorden tot leven omdat zij de kracht hebben om mensen anders naar de wereld te laten kijken. Religie wordt aan de hand van de visie van Boeddha anders bekeken en ook de manier om onszelf te beschouwen.

Boeddha’s inzichten stijgen ver uit boven zomaar een decoratief beeld in huis of tuin te zijn. Hij is een heel bijzonder wezen die zijn tijd ver vooruit was. Zijn benadering wordt pas in onze tijd op grotere schaal begrepen.
Osho benadrukt het belang van een direct contact tussen het individu en het Bestaan, wat een kenmerk van ‘being religious’ is. En zijn werk is erop gericht, zo betoogt hij, om alle hindernissen die door conditionering ontstaan zijn te slechten.

Het boek Finding Your Own Way is verkrijgbaar in de Boekhandel en via internet.

Impressie van Finding Your Own Way

Excerpt from Finding Your Own Way
Chapter 1

You need not be a religious person to be convinced by Buddha, that’s his rarity. You need not believe at all. You need not believe in God, you need not believe in the soul, you need not believe in anything – still you can be with Buddha, and by and by you will come to know about the soul and about God also. But those are not hypotheses.

No belief is required to travel with Buddha. You can come with all skepticism possible. He accepts, he welcomes, and he says, “Come with me.” First he convinces your mind, and once your mind is convinced and you start traveling with him, by and by you start feeling that he has a message which is beyond mind, he has a message which no reason can confine. But first he convinces your reason.

Buddha’s religion is suprarational, but not against reason. This has to be understood in the very beginning. It has something to do with the beyond: suprarational, but that suprarational is not against the rational. It is in tune with it. The rational and the suprarational are a continuity, continuous. This is the rarity of Buddha.

Krishna says to Arjuna, “Surrender to me.” Buddha never says that. He convinces you to surrender. Krishna says, “Surrender to me, then you will be convinced.” Buddha says, “Be convinced first, then surrender comes like a shadow. You need not worry about it, don’t talk about it at all.”

Because of this rational approach he never brings any concept which cannot be proved. He never talks about God. H. G. Wells has said about Buddha, “He is the most godly and the most godless man in the whole history of man.” Yes, it is so – the most godly and the most godless.

You cannot find a more godly person than Buddha. Every other personality simply fades before him. His luminosity is superb, his being has no comparison, but he does not talk about God.

Because he has never talked about God, many think that he is an atheist – he is not. He has not talked about God because there is no way to talk about God. All talk about God is nonsense. Whatsoever you can say about God is going to be false. It is something that cannot be said.