Creativity


Unleashing the forces within

Creativity

Creative Respons to the Present Situation

As Osho points out in the forward to this book, historically, the creative person has been all but forced to rebel against the society.

Creativity

But nowadays, the situation has dramatically changed. In today’s world, the ability to respond creatively to new challenges is demanded of everybody, from corporate CEOs to “soccer moms”.

Those whose toolbox for dealing with life includes only what they have learned in the past from their parents and their teachers are at a distinct disadvantage both in their relationships and in their careers. Making a switch from imitative and rule-bound behaviour to creative innovation and flexibility requires a profound change in our attitudes about ourselves and our capabilities.

Creative Innovation

Creativity is a handbook for those who understand the need to bring more creativity, playfulness, and flexibility to their lives. It’s a manual for thinking “outside the box” -and learning to live there as well.

Creativity Nederlandse impressie

Osho vindt, dat je door creativiteit destructieneigingen transformeert. Daarnaast is het zo, zo zegt hij in ‘Creativity’ , dat als je eenmaal gezond bent, je creativiteit een steeds hogere vlucht neemt.
Osho heeft het erover, dat de mensheid op een kruispunt, een beslissend punt van ontwikkeling is gekomen. Tot nu toe was het meestal zo dat creativiteit slechts bedreven werd door een klein aantal Creativitymensen die een aparte plaats in de samenleving innamen.
De rest van de mensheid leefde meer op eendimensionaal niveau. Van creativiteit was bij hen geen sprake.
Maar dat eendimensionale hebben we volledig uitgeput. We zijn toe aan een nieuw type mens. Namelijk, een die gekenmerkt wordt door drie dimensies. De eendimensionale mens dient zich verder te ontwikkelen volgens wat Osho noemt: de drie C’s.

Het Boek Creativity is verkrijgbaar in de Boekhandel of via internet.

Review van het boek: Creativity

In de videolezing Hari Om Tat Sat # 2 , dat wil zeggen: The Divine Sound, that is the Truth, spreekt Osho over de destructieve neigingen die een ieder van ons heeft.
Een manier om hier aan te werken is, om je agressie te ontladen, bijvoorbeeld in reinigende meditaties als de dynamische meditatie. Op die manier zul je zeker een deel van je opgepotte hang naar destructie kwijt raken. En ook zul je je bewust worden van wanneer die neiging optreedt en er op die manier beter mee om leren gaan.

Destructie kun je ook aanpakken door te proberen deze te transformeren. En dat kan door jezelf creatief te ontplooien en creatief bezig te zijn. Dezelfde energie die boven komt en die gebCreativityruikt werd om agressie te uiten en om dingen en mensen te beschadigen, wordt nu positief gebruikt.
Om te zorgen, dat die energie als zij boven komt de richting van creativiteit op gaat, is het dus nodig dat je dat vermogen tot creativiteit in je ontwikkeld hebt. Je moet een paar vaardigheden in huis hebben om die energie te gebruiken. Osho noemt: het maken van muziek, schilderen en ook het tuinieren, planten van bloemen.
En de positiviteit werkt dan nog eens dubbel op ook, want na de creatieve inspanning voel je heel veel voldoening over het geleverde resultaat, een prachtige melodie die je kunt zingen of spelen, een mooi schilderstuk dat je gemaakt hebt, een leuk tuintje of balkon vol kleurige bloemen.
Dit proces heb ik ook meegemaakt bij de psychiatrische mensen met wie ik veel contact heb en met wie ik probeer te mediteren en met wie ik ook vaak gewoon celebreer, heerlijk is dat!
Vaak hebben ze last van stemmen, van wanen, van angsten.
Als het zo is, dat ze regelmatig creatief bezig zijn, dan hebben die stemmen, angsten en wanen veel minder greep op hen. De aanvallen zijn eerder voorbij. De negatieve energie heeft een positieve uitweg gevonden. Bovendien hebben ze eigenwaarde en kracht uit de creativiteit opgebouwd. Hierdoor kunnen ze de waanzinsverschijnselen beter hanteren. Dat dit een zaak van lange termijn is, behoeft geen nadere uitleg.
Iets dat zich in jaren heeft kunnen ontwikkelen en heeft kunnen vast zetten in iemand, kan niet in twee of drie weken hanteerbaar gemaakt worden.
Er is kort geleden een boekje verschenen bij ST. Martin’s Griffin in New York, waarin fragmenten uit Osho’s werk staan die allemaal het onderwerp creativiteit betreffen. Het boek is duidelijk voor een breder publiek bestemd dan alleen sannyasins en Osho-lovers. Dat blijkt ook uit de hele opzet.
De bekende dialoogvorm die we gewend zijn als aanhef: de discipel stelt de vraag aan de Meester en Osho antwoordt, wordt niet gehanteerd. Er worden thema’s besproken, maar natuurlijke steeds vanuit Osho’s unieke visie.
Erg overzichtelijk zijn de grijze velden waarin kernpunten weergegeven worden en die bijna op elke bladzijde te vinden zijn.

Osho vindt dus, dat je door creativiteit destructieneigingen transformeert. Daarnaast is het zo, zo zegt hij in ‘Creativity’ , dat als je eenmaal gezond bent, je creativiteit een steeds hogere vlucht neemt.
Osho heeft het erover, dat de mensheid op een kruispunt, een beslissend punt van ontwikkeling is gekomen. Tot nu toe was het meestal zo dat creativiteit slechts bedreven werd door een klein aantal mensen die een aparte plaats in de samenleving innamen.
De rest van de mensheid leefde meer op eendimensionaal niveau. Van creativiteit was bij hen geen sprake.
Maar dat eendimensionale hebben we volledig uitgeput. We zijn toe aan een nieuw type mens. Namelijk, een die gekenmerkt wordt door drie dimensies. De eendimensionale mens dient zich verder te ontwikkelen volgens wat Osho noemt: de drie C’s. De eerste C staat voor consciousness (bewustzijn), de tweede C straat voor compassion (medegevoel) en de derde C staat voor creativity (creativiteit).
Consciousness betreft het ZIJN, compassion betreft het VOELEN en creativity betreft het DOEN.
De mens moet alle drie tegelijk in zich hebben en van daaruit kunnen leven. Je dient zo meditatief te zijn als Buddha, zo liefdevol te zijn als Krishna en zo creatief te zijn als Michelangelo of Leonardo da Vinci.Creativity
Alleen als je je op alle drie niveaus hebt ontwikkeld, zul je volledig mens zijn. Heb je dat niet, dan blijft er iets in je ontbreken.
En creativiteit betekent niet, dat we allemaal moeten gaan schilderen, zegt Osho. Dan zou de wereld er zeer vervelend uit zien. Nee creativiteit is de kwaliteit die jij aan je handeling geef, de kwaliteit aan dat wat je tot stand brengt. Het is een houding, een innerlijke benadering van hoe je naar de dingen kijkt.
Als je iets doet uit pure vreugde en alleen daarom, niet uit economische overwegingen, dan is dat creatief. Als er iets groeit uit dat wat binnen in je zit, als dat jou laat groeien, dan is dat spiritueel, het is creatief, het is goddelijk.
Alle religies in de wereld hebben gezegd, dat God de Schepper is. Ik weet niet of hij de schepper is of niet, zegt Osho. Maar een ding weet ik wel, hoe creatiever je bent, des te goddelijker word je. Als je creativiteit tot een climax komt, als je hele leven creatief wordt, dan leef je in God. Dus hij moet de schepper wel zijn, omdat mensen die creatief zijn geweest hem het dichtst benaderen.
Een groot Zenmeester was timmerman en als hij tafels maakte, stoelen, hadden die een hele speciale kwaliteit, een geweldige aantrekkingskracht. Hem werd gevraagd, “Hoe maak je die toch?”
Hij zei: “Ik maak ze niet. Ik ga gewoon naar het bos….het belangrijkste isCreativity om het bos in te gaan en te gaan informeren bij het bos, bij de bomen welke boom er bereid is om een stoel te worden.”
Dit lijkt ons absurd, omdat we dit niet kennen, we kennen de taal niet. Hij bleef altijd drie dagen in het bos. Hij ging dan onder de ene boom zitten, onder een andere boom en hij was gewoon om te praten tegen de bomen — hij was een dwaas! Maar kijk naar zijn stoelen, er zullen er nog steeds in China zijn — ze hebben nog steeds aantrekkingskracht. Zo geweldig mooi zijn ze, dat ze nog steeds als een magneet op je werken.
Deze Zenmeester zei, “Ik ga op pad en ik zeg dat ik op zoek ben naar een boom die een stoel wil worden. Ik vraag aan de bomen of ze daartoe bereid zijn — niet alleen bereid zijn, maar of ze ook mee willen werken, mee willen gaan — alleen dan. Soms gebeurt het dat er geen enkele boom bereid is om een stoel te worden en dan kom ik met lege handen terug.”
Creativiteit kan ook tot humor uitnodigen, zoals je kunt zien aan de volgende grap. ‘Creativity’

Een juffrouw van de zondagsschool vroeg aan de kinderen om een tekening te maken van de heilige familie. Toen alle tekeningen bij haar gebracht werden, zag zij dat sommige van de kleintjes de bekende tafereeltjes hadden getekend — de heilige familie bij de kribbe, de heilige familie bij de ezel, en dergelijke.
Maar ze riep een kleine jongen naar voren om hem zijn tekening te laten uitleggen, die een vliegtuig liet zien met vier hoofden die uit de ramen van het vliegtuig staken.
Ze zei, “Ik kan begrijpen waarom je drie hoofden hebt getekend, namelijk die van Jozef, Maria en Jezus. Maar van wie is dat vierde hoofd?””Oh” antwoordde de jongen, “dat is het hoofd van Pontius (de) Piloot!”