India My Love


Fragments of a Golden Past

India My Love
Fragrance of a Golden Past

India My Love is a mystery tour. Our guide on this journey is Osho, a man with an extraordinary gift of storytelling and a mystic who brings a uniquely contemporary freshness to the tales of India’s golden past. He introduces us to beggars and kings, wise men and fools, lovers and warriors, artists and scholars – and they come alive on the page, animating the enchanted landscape of an India that even today continues to intrigue and attract the seeker and adventurer with us all. Osho says, “India is not just geography or history, it is not only a nation, a country, a mere piece of land. It is something more: it is a metaphor, poetry, something invisible but very tangible. It is vibrating with certain energy fields which no other country can claim.’’
Praise for India My Love “Few people have understood India like Osho. It was an understanding at many levels. The philosophical, the historic, the purely emotional – and even the political and the literary, the wanton and the spiritual. His was a holistic understanding, an understanding that went beyond words, into the uncharted terrain of true love.” – Pritish Nandy, Journalist and TV personality

A spiritual Journey

India My love is een ‘mystery tour’. Onze gids op deze reis is Osho, een man met een buitengewone gave om verhalen te vertellen en een mysticus die een unieke eigentijdse frisheid geeft aan 
de vertellingen uit India’s gouden verleden. Hij introduceert bedelaars en koningen aan ons, wijzen en dwazen, lovers en strijders, kunstenaars en geleerden en ze komen allemaal in het boek tot leven,
terwijl ze het betoverde landschap van een India verlevendigen dat zelfs vandaag de dag doorgaat met de zoeker en de avonturier in ons allemaal te intrigeren. 

India is niet alleen maar een Land

India betreft niet alleen geografie of geschiedenis. Het is niet alleen maar een natie, een gebied of zomaar een stuk land. Zij betekent iets meer: zij is een metafoor, poëzie, iets wat onzichtbaar is maar 
heel voelbaar. Er vibreren in India bepaalde energievelden die geen enkel ander land kan claimen. 
Gedurende bijna tienduizend jaar hebben duizenden mensen de ultieme explosie van bewustzijn bereikt. Hun vibratie is nog altijd levend, hun invloed zit in de lucht; je hebt alleen een bepaalde perceptie nodig,
een bepaald vermogen nodig om het onzichtbare te ontvangen dat dit vreemde land omgeeft.
Het is merkwaardig, omdat het alles opgegeven heeft voor maar een enkele zoektocht, de zoektocht naar de waarheid.

Waarheid zien, Waarheid Zijn

Osho geeft ons door dit boek India My Love inzicht in wat de betekenis van India van oudsher is.
India my LoveHij zegt: India is, wonderlijk genoeg, het enige land in de hele wereld dat al haar talenten heeft gewijd aan een geconcentreerde inspanning om de waarheid te ZIEN en om de waarheid te ZIJN.
Zo heeft India geen enkele grote wetenschapper voortgebracht. En dat was niet, omdat er geen genie in India te vinden was. NEE! HET KENNEN VAN JEZELF: dat vond men, van oudsher, belangrijk.

Het boek India My Love is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet.

REVIEW van een JOURNALIST

Pritish Nandy, journalist en TV personality geeft aan: 
‘Weinig mensen hebben India begrepen zoals Osho dat doet. Het is een begrijpen op meer niveaus geweest. Op het filosofische, het historische, het zuiver emotionele en zelfs op het politieke en literaire, het wellustige en het spirituele.
Het is een holistisch begrijpen geweest. Een begrijpen dat voorbij woorden gegaan is, in het onontdekte terrein van de ware liefde.’

Review van India My Love

A Spiritual Journey

Wat een schitterend boek is dit…..het is niet alleen maar een boek, het is een complete reis die je maakt, als je erin bezig bent.
En je sluit het vrijwel onmiddellijk in je hart; je legt het dicht naast je neer. En dan pak je het steeds weer op om de sfeer ervan verder te absorberen.
Het boek staat al een tijdje tegen de rugleuning van mijn kleine bank. En zittend op mijn grote bank kijk ik er dan naar…..telkens weer: India My Love, a spiritual journey. 
India my love De prachtige cover met daarop de foto van de Taj Mahal schittert me toe.
Kun je een prettiger bezoeker voorstellen? Zo mooi en verstild en
met zoveel inhoud……Ja, zo kun je het ook bekijken……..
India my LoveMaar het is echt een geweldige sprong in het diepe, deze vernieuwde uitgave van St. Martin’s Press die in het jaar 2002 de oorspronkelijke uitgave, van 1997, voor een breder pubkliek toegankelijk heeft gemaakt. Als je jezelf en anderen iets moet gunnen, dan is het dit uitzonderlijke boek, waar je eenvoudig niet genoeg van krijgt. 
Osho geeft ons door dit boek inzicht in wat de betekenis van India van oudsher is.

INDIA: HET KENNEN VAN JEZELF

Hij zegt: India is, wonderlijk genoeg, het enige land in de hele wereld dat al haar talenten heeft gewijd aan een geconcentreerde inspanning om de waarheid te ZIEN en om de waarheid te ZIJN.
Zo heeft India geen enkele grote wetenschapper voortgebracht. En dat was niet, omdat er geen genie in India te vinden was. NEE! HET KENNEN VAN JEZELF: dat vond men, van oudsher, belangrijk. 
Dit kennen van jezelf, hoe essentieel dit is, wordt heel mooi weergegeven in MIJN GELIEFD INDIA door het India My Loveverhaal over Svetaketu. Het verhaal speelt in de dagen van de Upanishads.
Svetaketu werd door zijn vader Uddalak naar een verlichte meester gestuurd om alle mogelijke kennis, die er in die dagen was op te doen. Zo leerde hij alle Veda’s uit zijn hoofd en werd hij een groot geleerde.
Trots als een pauw, dat hij zo’n grote hoeveelheid kennis bezat, keerde Svetaketu naar zijn dorp terug. Aan zijn hele manier van lopen was te zien, dat hij ook een groot ego ontwikeld had. Immers, vond Svetaketu, wie wist er nu zo veel als hij….. en hij straalde ook uit dat hij dit van zichzelf wist.

De les voor Sveteketu

Svetaketu’s vader, Uddalak, zag, hoe zijn zoon er, na de tijd bij de verlichte meester, aan kwam lopen en hij voelde zich zeer bedroefd.
Want….als Svetaketu echte kennis en het allerhoogste inzicht opgedaan zou hebben, zou hij nooit zo verwaand rondlopen.
Vader Uddalak confronteerde zijn zoon met een vraag: heb je echt datgene geleerd, waardoor alle lijden ophoudt en waarin er niets meer te kennen valt? Heb je datgene geleerd wat NIET geleerd kan worden……?
Dat is de kunst van de Meester. Hij kan je datgene leren wat niet onderwezen kan worden.
Nou, dat had Svetaketu dus niet geleerd en hij had er de meester ook nooit naar gevraagd. Daarom werd hij door zijn vader terug gestuurd.
Svetaketu boog voor de meester en liet duidelijk merken, dat hij voor een ander weten kwam, deze keer.
En de meester gaf hem de volgende wonderlijke opdracht.
Neem alle dieren van de ashram, hier, mee, trek zo diep mogelijk het woud in en leef daar met de dieren in STILTE. Laat je geleerdheid hier maar achter.
Ondanks aarzeling deed Svetaketu dit. En, de eerste paar dagen, toen hij met de dieren alleen was, waren er nog gedachten die in hem rondspookten.
En diezelfde gedachten bleven zich herhalen, want er was geen nieuwe informatie beschikbaar. De dieren spraken niet; ze keken niet eens naar Svetaketu om en zijn ego werd dus niet door hen gevoed.
Svetaketu werd BEWUST.
Zijn geest werd zo stil, dat hij totaal vergat, dat hij moest terugkeren naar de ashram. Het verleden viel helemaal weg en met het wegvallen van het verleden, verdwijnt ook de toekomst, want de toekomst is niets anders dan een projectie van het verleden.

Svetaketu en de Koeien

Het verhaal gaat, dat Svetaketu, na een teken van de koeien, besluit om terug te keren naar de ashram.
Daar ontving de meester hem dansend van vreugde. Hij zag, dat Svetaketu zo’n STIL wezen was geworden, zo zonder enig eigen waan.
En Svetaketu raakte de voeten van de meester aan, uit dankbaarheid, omdat hij door deze geleerd had DAT WAT NIET TE LEREN IS.
Daarom heeft Osho het over India MY LOVE ,omdat in India altijd benadrukt is:het belang van datgene wat niet te leren is. Er is geen contact via het verstand, de mind, maar India weet je hart en je ziel te raken.
Het boek ‘INDIA MY LOVE’ is echt een boek om in te wonen en alle schitterende vertrekken, de mysterieuze sfeer en de aanwezige kunst te ontdekken en te doorleven.

India My LoveLaat de prachtige foto’s, die de mystiek van India beter uitdrukken dan woorden kunnen doen, je telkens weer raken. picture out India my Love
En de gedrukte woorden zijn steeds zo mooi gedecoreerd dat je alleen daar al van geniet alvorens je de inhoud diep, diep tot je door laat dringen.
Een onvergetelijke reis wens ik je toe met INDIA MY LOVE