Engelse Osho Boeken 4


In Alfabetische VolgordeOsho-Handtekening17

korte informatie met ‘lees meer’ mogelijkheid

The Eternal Quest

Engelse Osho BoekenEen van de vroege werken van Osho en nauwelijks bekend. Na 41 jaar is het pas op grote schaal uitgebracht. En het is een zeer lezenswaardig item. Uit de tekst blijkt hoe tijdloos de zoektocht is. En ook zien we hoe totaal anders het pad van ieder is. Ieder mens moet zijn weg in zijn piere-eentje uitvinden. Osho vergelijkt dit proces met hoe Mozart zijn realisering als musicus beschrijft. lees meer

Everyday Osho

Engelse Osho Boeken365 stukjes om er elke dag van het jaar een van te lezen: het zijn uitnodigingen tot meditatie. Er staat bijvoorbeeld een stukje in over flexibiliteit. Osho zegt, dat je aan iemands flexibiliteit kunt aflezen of hij/ zij jong gebleven is. Kijk maar eens naar een jong kind: het is zacht, teer en flexibel. Als je ouder bent, word je meestal stijf, hard en je bent niet flexibel meer. Dat geldt ook voor de geest. lees meer

The Fabric of Life

Engelse Osho BoekenOsho heeft een aantal boeken aan de mysticus Kabir gewijd die zijn boodschap vooral via liederen naar buiten bracht. Op die manier, via songs, gaf Kabir uiting aan zijn verwondering over het bestaan en zijn inzichten erin. Ze zijn heel indringend in hun eenvoud. The Fabric of Life gaat over de stof van het leven die heel verfijnd is. lees meer

Falling In Love with Darkness

uitgave van 1969 voor ’t eerst in het Engels beschikbaar in 2017

Falling in Love with DarknessFalling in Love with Darkness geeft het volgende te lezen. Als we snel online naar het woord “duisternis” zoeken, ontdekken we dat de media, de populaire cultuur en zelfs literaire bronnen ons overspoelen met beelden die angstideeën, somberheid, verschrikking en onheil oproepen en voorspellen. In andere woorden: bij de hele samenleving schijnt duisternis als een schrikbeeld voor ogen te staan. Het wordt opgevat als alles waaraan mensen graag willen ontsnappen. In het boek “Falling in Love with Darkness” geeft Osho een radicaal andere overweging. lees meer

Fame, Fortune and Ambition

In dit boekEngelse Osho Boeken, inclusief Osho lecture op DVD, worden de symptomen en de psychologische mechanismen onderzocht die spelen bij obsessies als geld, ambitie en ‘gevierd zijn’. Waar komt begerigheid precies vandaan? Hebben wedijver en ambitie een functie in het tot stand brengen van innovatie en verandering ten positieve? Is Geluk voor geld te koop? lees meer

Fear, Understanding and Accepting the Insecurities of Life

Engelse Osho BoekenWat is angst eigenlijk? Osho geeft aan, dat angst geen substantie heeft, maar dat het zoiets is als een schaduw. Het lijkt dus een fenomeen van niet zo grote invloed te zijn, maar dat is het vaak wel. Als je alleen door een lange donkere gang loopt, kan het geluid van de vloer of van tegen elkaar schurende kleding je in extreme mate doen schrikken. lees meer 

Finding Your Own Way

Engelse Osho BoekenDit boek is het eerste deel van de serie herdrukken van de Osho klassieker “The discipline of Transcendence”. Centraal staan de eerste 42 werken van Boeddha,
voor zover ze ons bekend zijn. Boeddha wordt door Osho afgeschilderd als springlevend, relevant, wetenschappelijk van inzicht en zeer menselijk. In “Finding your own
way” gebruikt Osho Boeddha’s wijsheid als springplank. ontstaan zijn te slechten. lees meer

The Fish in the Sea is not Thirsty

Engelse Osho BoekenDe vis zwemt rond in de zee zonder dorst te hebben, maar de mens heeft die wel. De mens maakt deel uit van de Existentie, maar hij is zich hier volkomen onbewust van. De mens is geboren in het Bestaan, hij ademt in het Bestaan en hij zal er uiteindelijk ook weer in opgaan. Maar hij heeft er geen weet van. De mens is goddelijk, gemaakt van de stof die “God” genoemd wordt, maar heeft daar geen enkele herinnering aan. lees meer

Finger Pointing to the Moon

Engelse Osho BoekenHet boek bevat 17 lezingen die Osho tijdens een meditatie camp in Mount Abu gehouden heeft. Hij behandelt daarin de Adhyatma Upanishad. En hij zegt daarover: ” Het zijn geen theologische geschriften. Het zijn de dichterlijke uitingen van de mens die weten. Ze zijn tot stand gekomen doordat mensen stil aan de voeten van een Meester zaten. En overweldigd door deze ervaring, begonnen ze te zingen, te dansen en kreten te slaken. lees meer

First in the Morning Last in the Evening

Engelse Osho Boeken 4Osho’s Meditatieve overwegingen in een hectische wereld. Rond de klok met Osho’s opstekers voor overdag en voor ’s avonds: First in the Morning en Last in the Evening. Je begint je dag op meditatieve wijze en sluit hem ook bewust af. Alle gepresenteerde Osho fragmenten zijn een feestje op zich. De dag opgewekt beginnen en blij eindigen. Het komt jezelf en je omgeving ten goede. Blije mensen voeden de wereld. lees meer

The First Principle

Engelse Osho BoekenTalks on Zen. Een Zen Meester zegt op de vraag van zijn discipel: ik kan je het eerste principe niet uiteenzetten, want op het moment dat ik dat doe, is het geen eerste principe meer, maar het tweede. Op het moment dat Waarheid geuit wordt, is het een leugen. De Waarheid kan eenvoudigweg door geen enkel woord neergezet worden. lees meer

The Flight From the Alone to the Alone

Engelse Osho Boeken 4Dit boek gaat over de Kaivalya Upanishad, de Kaivalya wijsheid dus, die wij in de aanwezigheid van een Meester mogen opdoen. Kaivalya betekent: het moment in je bewustzijn waarop je geheel alleen bent en je je tegelijkertijd niet eenzaam voelt. Je hebt volkomen genoeg aan jezelf, want je bent alleen en je mist de ander niet. Er is geen spoortje van behoefte aan de ander in je om jou te vervullen. lees meer

Freedom

The Courage to be Oneself

Engelse Osho Boeken 4Onze vrijheid wordt onder andere beperkt door terroristische dreigingen. Hierop is een antwoord dat veel fundamenteler is en dat ook voor de terroristische dreigingen al gold. De situatie is nu zo, dat mensen veranderen, doordat er zaken van buitenaf veranderen. Maar het is een natuurwet, dat mensen, de mensheid op zichzelf, ook verandert.’In je eentje begin je niets tegen terrorisme’, is een veel gehoorde reactie. lees meer

Freedom from Illusion

In Freedom from Illusion wijst Osho de weg naar bevrijding van de illusies van de persoonlijkheid door een interne revolutie – de ‘psychologie van de Boeddha’s’. Het ego is precies het tegenovergestelde van je echte zelf. Het ego ben jij niet. Het geeft je nooit een glimp van je echte authentieke zelf, en je leven is daar, in je authenticiteit.  lees meer

From Bondage to Freedom

From Bondage to FreedomHet boek ‘From Bondage to Freedom’ bevat een ontroerend verslag van een zeldzaam en provocerend experiment in menselijke groei en innerlijke waarheid. Het zijn de laatste toespraken die Osho in de VS heeft gegeven na een turbulente situatie. lees meer

From Darkness to Light

Engelse Osho Boeken 4Opvoeding en onderwijs dienen ervoor om de verborgen potentie van het individu naar buiten te brengen, zodat ieder geholpen wordt om zijn eigen uniek zijn ‘van de duisternis in het licht te brengen’. Onschuld is moed en helderheid tegelijk. Daarom gaat het erom dat de onschuld beschermd wordt. Onschuld is niet iets wat geleerd hoeft te worden. Ze is er, kristal helder en moet bij de opgroeiende persoon intact blijven, niet bedorven worden. lees meer

From the False to the Truth

Engelse Osho Boeken 4 Het betreft een serie lezingen die het witte Huis en het Vaticaan doen sidderen. Ze zijn krachtig, overtuigend en buitengewoon hilarisch. Osho confronteert de religieuze leiders en de overheidsambtenaren die uiteindelijk de Commune in Amerika vernietigden. Tevens beantwoordt hij een breed spectrum van vragen terwijl hij benadrukt welke greep priesters en politici op de mensen hebben waarbij hij de noodzaak van de ‘nieuwe mens’ aangeeft die in waarheid en vrijheid leeft. lees meer

From Medication to Meditation

Osho Boeken Besproken 4Dit heb ik Osho zo treffend horen zeggen: ‘Jullie komen met telkens andere problemen en kwalen bij mij. En uiteindelijk verkoop ik maar een medicijn en dat is meditatie.’
Op een frisse en verteerbare manier wordt aangegeven hoe ‘interrelated’ body en mind met elkaar zijn. Osho geeft met zijn visie een geheel nieuwe kijk op ziekte en gezondheid. lees meer

From Misery to Enlightenment

Engelse Osho Boeken 4Dit boek drukt de volkomen helderheid uit waarmee Osho zijn visie omtrent de mensheid geeft, met voorbeelden, humor en anecdotes. Hiermee zet hij de zogenaamde religie voor schut en poneert hij dat er maar een manier is: de mensheid opnieuw scheppen. From Misery to Enlightenment daagt energie, optimisme  en enthousiasme uit voor alles wat het leven te bieden heeft. lees meer

From Personality to Individuality

Unieke herdruk sinds het jaar 1985: ‘From Personality to Individuality’

From Personality to IndividualityPersoonlijkheid is wat bij ons door de cultuur en maatschappij is aangekweekt; het is niet ons ware zijn, want dat komt tot uiting in onze individualiteit. In dit boek, From Personality to Individuality, is een van de opmerkelijkste dingen dat Osho de capaciteit From Personality to Individualityheeft om populair vaststaande concepten vanuit een compleet ander perspectief te bekijken – hij keert ze binnenste buiten om de echte werking ervan te openbaren en toont het effect dat zulke “aangenomen wijsheid” heeft op mensen en hun levens. lees meer

From Sex to Superconsciousness

Engelse Osho Boeken 4Dit boek is een van de klassieken van Osho. Het heeft echter door de jaren heen zowel van binnen als van buiten een grondige metamorfose ondergaan. Men is namelijk teruggegaan naar de oorspronkelijke lezingen van Osho, gehouden in 1968, om de tekst zo zuiver mogelijk te kunnen weergeven. En ik heb Osho meermalen horen zeggen, dat dit zijn meest gelezen boek is, maar dat het vaak wordt misverstaan. lees meer

From Unconsciousness to Consciousness

Engelse Osho boeken 4Osho begint dit boek from Unconsciousness to Consciousness, met het hoofdstuk: Understanding the Silence. De wereld van de woorden, de taal en de begrippen staat lijnrecht tegenover de wereld van de stilte.Maar daardoor laat Osho zich niet tegenhouden. Hij zegt: ‘I have been trying always to speak the unspeakable.’ Osho kon pas in Stilte gaan, toen hij wat hij noemt ‘zijn mensen’ gevonden had. lees meer

Gita Darshan Volume I en II

Gita Darshan volume I en II   Gita Darshan volume I en IIOsho’s talks on Bhagavad Gita. Gita Darshan Volume I en II bieden een nieuw perspectief op de buitengewone dialogen tussen Krishna en Arjuna. Ze onthullen een onbekend aspect van Krishna’s individualiteit die veel gezichten kent. Waarschijnlijk heeft niemand voor Osho Krishna’s buitengewone inzichten zo diepgaand begrepen. Beschouwd als een goddelijke incarnatie, kan Krishna een volledige avatar genoemd worden, maar toch heeft niemand zijn genie als psycholoog tot nu toe over het voetlicht gebracht. Osho zegt: “Wat mij betreft, wil ik Krishna ‘de vader van de psychologie’ noemen. lees meer

Glimpses of a Golden Childhood

Engelse Osho Boeken 4Het leven van Osho als kind,tiener en student komen in dit opmerkelijke boek aan de orde. Van jongs af zet Osho vraagtekens bij wat door zijn omgeving als waarheid wordt aangenomen. En ook later op school en tijdens zijn universitaire jaren valt hij op door zijn Rebelse aanwezigheid. Verrukkelijke verhalen kom je in dit boek tegen waarin Osho op zijn eigen unieke manier volwassenen van repliek dient. lees meer

The God Conspiracy

Engelse Osho Boeken 4In dit boek gaat Osho in op de uitspraak van Friedrich Nietzsche: ‘God is dood, daarom is de mens volkomen vrij’. We hebben onze eigen god geschapen en die alle macht over ons leven gegeven. Op die manier zijn we marionetten en trekt god als een poppenspeler aan de touwtjes. Nietzsche heeft echter maar een kant van de zaak belicht: de vrijheid van de mens. lees meer 

The Golden Future: Meditation the Only Way & Freedom from the Past

The Golden FutureThe Golden Future is beschikbaar gekomen voor buiten-publikatie. Als 2 afzonderlijke
delen, “Meditation the Only Way” en “Freedom from the Past” staat elk boek op zich.
Een veelomvattende en uitgesproken serie lezingen met als onderwerp: de toMeditation the Only Way & Freedom from the Pastekomst. Osho legt uit wat hij onder de nieuwe mens verstaat en het einde van het gezin. Een wereld die bestaat uit gemeenschappen als communes waarin men duidelijke uitgangspunten en plannen formuleert, draagt bij aan een gouden toekomst. Liefde zal op die manier voor de eerste keer de waardige plaats krijgen die zij verdient. lees meer