From the False to the Truth


From the False to the Truth, in een nieuwe 2016 uitgave

Het boek ‘From the False to the Truth’ betreft een serie lezingen die het witte Huis en het Vaticaan doen sidderen. Ze zijn krachtig, overtuigend en buitengewoon hilarisch. Osho confronteert de religieuze leiders en de overheidsambtenaren die uiteindelijk de Commune in Amerika vernietigden. Tevens beantwoordt Osho een breed spectrum van vragen van zoekers terwijl hij benadrukt welke greep priesters en politici op de mensen hebben waarbij hij de noodzaak van de ‘nieuwe mens’ aangeeft die in waarheid en vrijheid leeft.
Osno’s visie behelst leven in Commune-verband, het vervolg op het traditionele gezin. Het Commune leven bloeide rondom Osho in de tijd dat hij deze toespraken hield.

Het boek ‘From The False to the Truth’ is opnieuw uitgebracht en is via Amazon te bestellen. Mogelijk ook wel bij de Boekhandel in Nederland.

Impressie van From the False to the Truth

Osho says: “A commune is only a small experiment, a kind of rehearsal where you can dissolve without any fear. Once you know how to dissolve, melt, you have known all; the same has to be done with the whole. And the paradoxical phenomenon is, when you dissolve in the whole, the whole dissolves in you.”

Excerpt from: From the False to the Truth Chapter 18

“The ego and all its games… marriage is its game, money is its game, power is its game. All the games are the games of ego. The society up to now has remained playing games; it is an ongoing Olympics all over the world. Everybody is fighting his way upwards, and everybody else is pulling his legs down, because at the Everest peak there is not enough space for you all to stand.

“It is a cut-throat competition. And it becomes so important to you, that you forget From The False to the Truthcompletely that this ego was planted in you by the society, by the teachers. From the kindergarten to the university, what are they doing? – strengthening your ego. More and more degrees go on being added to your name, and you start feeling bigger and bigger and bigger.

“Ego is the greatest lie – which you have accepted as a truth. But all vested interests are very much in favor of it, because if everybody becomes aware of egolessness, this whole Olympics going on around the world will simply come to a standstill. Nobody will want to climb Everest, they will enjoy wherever they are. They will be rejoicing.

“The ego keeps you waiting: tomorrow when you succeed, you will rejoice. Today, of course, you have to suffer, you have to sacrifice. If you want to succeed tomorrow, today you have to sacrifice. You have to deserve success, and for that you are doing every kind of gymnastics. And it is only a question of a little time to suffer, and then there is rejoicing. But that tomorrow never comes. It has never come.

“Tomorrow simply means that which never comes. It is postponing living. It is a beautiful strategy to keep you suffering. Politicians want you to suffer, priests want you to suffer, your educational system wants you to suffer. They all teach you that sacrifice is great: Sacrifice – only then will you be able to find something to rejoice in; sacrifice is the way.

“I say it categorically, No! Sacrifice is the invention of the cunning people. There is no need to sacrifice anything because all that you need to rejoice is already here within you.

“But the ego cannot rejoice in the present. It cannot exist in the present; it exists only in the future, in the past – that which is not. The past is no more, the future is not yet; both are non-existential. Ego can exist only with the non-existential, because it itself is non-existent.

“In the present, pure moment you will find no ego in you – simply a silent joy, a silent and pure nothingness.” Osho, ‘From the False to the Truth’

Review van From The False to the Truth

WHO SAYS HUMANITY needs SAVING?
WIE ZEGT DAT WE DE MENSHEID moeten REDDEN?

Deze lezing uit ‘From the False to the Truth’ van Osho brengt ons bij diverse ingesleten levensthema’s.
Het blijkt, dat we al duizenden jaren klakkeloos uitgaan van bepaalde vooronderstellingen.
En die worden niet meer getoetst,.
We nemen ze simpel als uitgangspunt en handelen vandaar uit.
Osho legt in deze themalezing verschillende keren de vinger op de zere plek.

Vanuit de godsdiensten wordt er gesproken over de zondeval.
En het is logisch, dat mensen eerst in verval moeten raken voordat je ze kunt redden.
Maar op zich is er van enig verval weinig te bespeuren.
En dan geeft Osho een heel verrassende wending aan dit verhaal door naar de val van de mensheid te kijken vanuit de evolutietheorie.
Natuurlijk is dat niet wat de godsdiensten bedoelen, want die hebben daar absoluut geen boodschap aan.
Vanuit de godsdienst vindt men het een belediging om de mens te zien als voortkomend uit de aap.
Maar Osho gaat in dit opzicht enigszins met Charles Darwin mee en hij schetst hoe de mens ontstaan is doordat hij uit de rangorde van apen was gevallen.
En eenmaal op de grond geland gingen deze voormalige apen op twee benen lopen, hetgeen meewarig door de apen in de bomen werd aanschouwd.
Het is een vermakelijk verhaal, maar niet alleen maar vermakelijk. Er komt namelijk iets over de hiërarchie binnen de apenkolonie aan de orde die je ook bij de mens kunt terugvinden.
Bij de apen zitten de belangrijkste in de top van de boom.
En rondom hen zijn de mooiste en de aantrekkelijkste jonge vrouwen verzameld.
Onder deze toplaag zitten de apen die als de zogenaamde “brown noses” bekend staan.
En in het Nederlands kennen we deze ‘brown noses’ als de kontlikkers.
Ze doen alles om maar in de gunst te komen van de mensen aan de top om op die manier een graantje mee te pikken.
Voor de onderste lagen zijn ze daarom meestal onuitstaanbaar, omdat ze voortdurend de bevelen van de toplaag uitvoeren.
En is dit niet de situatie die we nog altijd aantreffen bij de mensen ondanks welke democratische hervormingen dan ook?
Gezien vanuit de apen is het dus, dat de mensheid in verval is geraakt en gered zou moeten worden. Maar verder is er voor een zogenaamde zondeval of daaruit gered moeten worden geen enkele aanwijzing.

Tevens benadrukt Osho, dat het psychologisch inzicht van God de vader kennelijk niet zo groot is. Iedere vader weet, dat wanneer je kinderen iets met klem gaat verbieden, ze uitgedaagd worden om het juist wel te gaan doen.
En hij geeft hierbij enige pakkende illustraties uit zijn eigen jeugd.
Al met al biedt deze DVD veel elementen om lekker om te lachen.
En hoe helend en bevrijdend is dat toch telkens weer!
Daarnaast word je verrast door de originele kijk die Osho op dingen geeft waarmee hij telkens ons bewustzijn weet aan te scherpen.
De fundamentele vraag “ Hoe kunnen we de mensheid redden?” roept namelijk onmiddellijk tegenvragen op.
En die zijn als volgt:
Wie ben jij dat je de mensheid wilt redden? Heeft de mensheid er wel behoefte aan om gered te worden? Waar haal je het lef vandaan dat je denkt de mensheid te kunnen redden?
Al deze vragen verwerkt Osho in zijn betoog om ons duidelijk te maken dat hier oude aannames aan het werk zijn die niets met de realiteit te maken hebben.
Osho zegt met nadruk, dat hij zich geen redder zou willen noemen.
Als je diensten voor anderen verricht, betekent dat druk en belasting.
Het gaat al gauw een serieuze zaak worden, waarbij je een lang gezicht trekt.
De dingen die hij ons aanreikt, geeft hij vanuit vreugde en niet om ons te redden.
Hij houdt ervan te delen en als wij daar iets aan hebben, is dat mooi.
Maar het delen is een plezier op zich.
“Als er iets van bij je aankomt, thank God!
En die bestaat niet.
Bedank mij niet, want ik besta.” zegt Osho in ‘From the False to the Truth’