Het Geheim der Geheimen I


Yin en Yang, Man en vouw, voorbij de dualiteit

Het Geheim der Geheimen IIn Het Geheim der Geheimen I wordt aangegeven dat de maatschappij ons voornamelijk door het lichaam laat leven; zij doet ons geloven dat ons lichaam enorm belangrijk is en dat wij door dit lichaam gelukkig worden. Dat kunnen wij niet zelf; daar helpt de maatschappij van harte bij, door ons allerlei dingen aan te smeren waaraan we niet wezenlijk behoefte hebben. Mensen met een ziel zijn niet afhankelijk van de maatschappij.

Ze worden als lastig ervaren: niet te gebruiken, niet te manipuleren, maar op zichzelf staand.
De ziel is niet eindig zoals het lichaam. Zij was er altijd al, ze huist in ons en ze bestaat nog steeds als ons lichaam al gestorven is.
Maar onze ziel moeten we laten groeien; zij moet zich ontwikkelen.

Het Geheim der Geheimen IWaarschijnlijk is Het Geheim der Geheimen I in het Nederlands nog moeilijk verkrijgbaar, eventueel tweedehands via de Boekhandel. In het Engels is het wel beschikbaar. Beide delen zitten dan in een band, The Secret of the Secrets.

Review van het Geheim der Geheimen I

Het Geheim der Geheimen I,
yin en yang, man en vrouw, voorbij de dualiteit

Dit Tao-boek is in 2006 in het Nederlands vertaald. En dat is op zich wel bijzonder, want het gaat om een nogal lijvige werk van Osho. Dus het houdt een risico in om zo ’n boek uit te geven in het Nederlands. Misschien slaat het in het oorspronkelijke Engels wel aan, maar dat zegt nog niets over de Nederlandse uitvoering.

De Engelse versie wordt vaak door sannyasins gelezen, omdat zij waarschijnlijk die lezingenserie ooit van Osho zelf gehoord hebben.
Met de Nederlandse druk hopen we toch een nieuw publiek aan te boren. Mensen die Osho nooit zelf hebben horen spreken en die misschien ook zijn lezingen op video niet eens kennen, hopen we met het Nederlandse boek te bereiken.
En dat dit lukt, wordt keer op keer duidelijk. Er zijn namelijk al verschillende boeken in het Nederlands uitgekomen, waarvan de oplage binnen korte tijd geheel uitverkocht raakte.
Kortom: de Nederlandse boeken voorzien in een behoefte en er wordt volledig aan de vraag voldaan.

Als je weet hoeveel werk en creativiteit er aan het uitgeven van een boek voorafgaat, voordat dit te koop kan worden aangeboden, krijg je heel veel respect voor de mensen die dit avontuur aangaan. Het getuigt van moed om tot steeds weer nieuwe uitgaven te komen.
Achter het boek Het Geheim der Geheimen I gaat dus een staaltje moed en een diepe liefde voor Osho’s boodschap schuil.

Het betekent: vertalen, editen, de vertaling herzien, de tekst helemaal doornemen en van correcties voorzien, de cover ontwerpen en deze aan Osho Publishing in Pune voorleggen en de wijzigingen aanbrengen in de cover, waarbij deze soms in een heel andere kleurstelling uitgebracht moet worden. Als het ontwerp er dan ligt en goedgekeurd is, vinden er drukproeven plaats. Een paar maal gaat de drukproef heen en weer, met nu eens grote en dan weer kleine wijzigingen.

Dan is het nieuwe boek geboren en kan het uiteindelijke drukken plaatsvinden. Na een aantal weken verschijnt er een grote truck voor de deur: pallets vol boeken worden uitgeladen en de dozen met boeken moeten deels ondergebracht worden in kleine voorraadschuurtjes.
Maar een heel aantal wordt de trappen op gesjouwd; die zijn bestemd voor verzending of voor rechtstreekse verkoop aan bezoekers. Daarna volgt het klaarmaken van de pakjes die vervolgens collectief naar Post.nl business point worden vervoerd.

En dan wordt er de volgende dag een pakje boeken bij u thuis of in uw zaak bezorgd en u hebt geen idee wat daar allemaal aan voorafgegaan is.
Omdat ik regelmatig in de uitgeverij kom, heb ik daar nu een indruk van. Maar voor die tijd zag ik ook alleen het eindresultaat, zonder daar al het voorwerk maar bij te vermoeden.
We gaan nu over tot de inhoud van het nieuwe boek Het Geheim werd Geheimen I.De ondertitel luidt: yin en yang, man en vrouw, voorbij de dualiteit.
Osho wil ons in dit boek leiden naar de Gouden Bloem die in ons verstopt ligt en die ons echte levenselixer bevat.

De maatschappij laat ons voornamelijk door het lichaam leven; zij doet ons geloven dat ons lichaam enorm belangrijk is en dat wij door dit lichaam gelukkig worden.
Dat kunnen wij niet zelf; daar helpt de maatschappij van harte bij, door ons allerlei dingen aan te smeren waaraan we niet wezenlijk behoefte hebben.

Mensen die zich beperken tot hun lichaam zijn ook erg gemakkelijk te hanteren voor de maatschappij. Ze zijn te gebruiken en ze zijn zelfs te manipuleren. Dat is inherent aan het lichaam. Het lichaam is sterfelijk, het wordt geboren en eenmaal zal het afsterven.
We hebben dus iets te verliezen en dat boezemt ons angst in; vandaar dat wij ons afhankelijk stellen van de maatschappij.

Mensen met een ziel zijn niet afhankelijk van de maatschappij. Ze worden als lastig ervaren: niet te gebruiken, niet te manipuleren, maar op zichzelf staand.
De ziel is niet eindig zoals het lichaam. Zij was er altijd al, ze huist in ons en ze bestaat nog steeds als ons lichaam al gestorven is.

Maar onze ziel moeten we laten groeien; zij moet zich ontwikkelen. Bij onze lichamelijke geboorte is de ziel aanwezig; echter zij wordt onmiddellijk ingekapseld door wat de maatschappij van ons vraagt. Ze krijgen geen kans om uit de verf te komen, dus we leven volkomen via ons lichaam.
Gedurende ons leven identificeren ons met van alles: we zijn man of vrouw, we zijn licht of zwaar, we zijn blank of donker. Ons leven zit vol dualiteiten.

Tussen deze extremen zit het midden en daar ligt de Gouden Bloem. Door de Gouden Bloem te ontdekken stijg je boven elke dualiteit uit, boven het mannelijke en het vrouwelijke, boven yin en yang. Zo gaat je ware levenselixer stromen.

Wat heb ik nu al geleerd van dit boek?

Dat het lichaam in mijn leven altijd de nadruk heeft gehad en dat het de kunst is om, desnoods tegen de klippen op, mijn ziel te laten groeien. Dat ik in het midden van de extremen de Gouden bloem kan vinden en dat door het ontdekken van de Gouden bloem mijn levenselixer gaat stromen.
Het mooie is, dat er ook een meditatie is om de Gouden bloem te ontdekken en tot volle bloei te laten komen.

Dat ik in het midden van de extremen de Gouden bloem kan vinden en dat door het ontdekken van de Gouden bloem mijn levenselixer gaat stromen.
Het mooie is, dat er ook een meditatie is om de Gouden bloem te ontdekken en tot volle bloei te laten komen.Je wordt tijdens deze meditatie als het ware schoon gewassen door een gouden lichtstroom.
Het doel van deze meditatie helpt je om het verleden meer achter je te laten en heeft een positieve ontwikkeling op de creativiteit.
Natuurlijk, dat is voorstelbaar, als je lichter wordt en leeg, kan het nieuwe tot ontplooiing komen. Wat ik een prachtig inzicht vind en volkomen nieuw voor mij, is het volgende.

Tussen de uitleg van de soetra’s van Het Geheim der Geheimen I staan hoofdstukken met vragen van sannyasins. In een van de vragen wordt Osho voorgelegd, of hij echt Verlicht is en hoe wij dat kunnen weten.

Het, mijns inziens briljante, antwoord van de Meester is, dat wij dat niet kunnen zien en ook niet kunnen weten. De ervaring van Verlichting kan alleen herkend worden, als je zelf tot Verlichting gekomen bent. En hoe wordt dit toegelicht?

Denk je in: tijdens de vroege ochtend zie je dat het licht wordt. Je ziet, doordat voorwerpen zichtbaar worden, dat de duisternis plaats maakt voor het licht. Het licht zelf zie je niet; je constateert alleen door het licht dat kennelijk op de dingen valt, dat het licht er is.

Zo is het ook bij iemand die tot Verlichting gekomen is; je ervaart zijn glans, je ziet echtheid en schoonheid, maar je ziet niet het licht dat deze kwaliteiten zichtbaar maakt.

Deze uitleg is een absolute eye-opener voor mij.

En datzelfde geldt voor de zoveelste nadruk die ik Osho hoor leggen op het belang van sannyas. Hij zegt: als je alleen naar mijn woorden luistert en je bent er door geraakt, blijf je een student, ook al doen ze je nog zoveel. Het is de buitenkant, je hebt dan een relatie met mij via het lichaam. Als je sannyasin bent en je hebt je hart voor mij opengesteld, blijf ik niet aan de buitenkant: dan kan ik van binnen aan je werken, dan kan ik je van binnenuit raken.
Het is een essentieel verschil.

Dit boek is een ontdekkingsreis: je gaat van bekende inzichten die wel een oppepper kunnen gebruiken naar gloednieuwe, die je verrassen.”O, kun je dat ook zo zien?!” Het is weer een mooi project van Osho Publikaties om dit eerste deel van Het Geheim der Geheimen I uit te brengen. Ik moet denken aan het mooie verhaal dat Osho vertelde over de man die de mijnen inging.

Eerst vond hij zilver en was zo verheugd, dat hij dit tegen een mysticus die onder een boom zat vertelde. Deze feliciteerde hem en zei tegelijkertijd: “Prachtig, die zilveren brokken, maar: zoek eens wat verderop, daar kun je goud vinden!” Ongelovig, maar ook nieuwsgierig volgde hij de raad van de oude man op en ja, hij vond goud in een verder gelegen mijn. Opgetogen kwam hij bij de mysticus terug om hem de goudstukjes te laten zien.

Maar ook nu weer zei deze: “Fantastisch, maar ga nog wat dieper het bos in en daar kun je diamanten vinden.” Met andere woorden: de zoektocht is nooit voorbij, er zijn nog zoveel diamanten van inzichten bij Osho op te doen.