Rebellion Revolution and Religiousness


Meditation Brings Utopia to Earth

In dit boek ‘Rebellion Revolution and Religiousness’ wordt een van de kernthema’s Van Osho’s visie behandeld. “I teach religiousness, not religion.” Het gaat in zijn visie niet om traditionele starre dogma’s die in de gevestigde religies overheersen, maar om onze ervaring van de verbondenheid van het AL. Bij Religiousness gaat het om een totale manier van zijn waarin groei van bewustzijn en dus meditatie centraal staan, zodat het unieke van het individu zich kan voordoen en verder ontwikkelen.
Rebellion Revolution and ReligiousnessDit impliceert een Rebelse visie, omdat verder iedereen religie in de traditionele betekenis opvat.
Revoluties hebben tot nu toe niet gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de Franse Revolutie of de Russische Revolutie. Er kwamen andere mensen aan de top te staan maar ze oefenden dezelfde praktijken uit. Fundamenteel gezien veranderde er niets. Rebel zijn is: je eigen innerlijke zoektocht aangaan waardoor we onze individualiteit vinden.

Het boek ‘Rebellion Revolution and Religiousness’ is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via Internet.

Impressie van ‘Rebellion Revolution and Religiousness’

Osho taught that all of the established religions of the past are spiritually bankrupt, and urged each individual to theologically decondition themselves as a prelude to true enlightenment. “I don’t preach revolution. I am utterly against revolution. My word for the future, and for those who are intelligent enough in the present, is ‘rebellion’. Rebellion is individual action; it has nothing to do with the crowd. It is spiritual metamorphosis.”

Osho’s teachings defy categorisation, covering everything from the individual quest for meaning to thRebellion Revolution Religiousnesse most urgent social and political issues facing society today. His books are not written but are transcribed from audio and video recordings of extemporaneous talks given to international audiences over a period of 35 years. Osho has been described by The Sunday Times in London as one of the ‘1000 Makers of the 20th.