Meditatie wat is dat?


In Meditatie wat is dat? zet Osho, zoals we dat van Osho gewend zijn, uiteen wat meditatie allemaal inhoudt. Daar ben je niet zomaar in een paar woorden mee klaar.
Meditatie wat is dat?Meditatie omvat onze hele innerlijke wereld en ik heb Osho horen zeggen, dat die minstens even groot is als de wereld buiten ons en zij kent daarom heel veel aspecten.
Osho leert ons, dat je dezelfde bevrijding, die bijvoorbeeld een dagje-de-bergen-in je kan geven, ook gevonden kan worden in iets wat dichter bij jezelf ligt en daarom veel gemakkelijker te realiseren is. En dat is door in je leven een vaste plek voor meditatie in te ruimen.
Meditatie is, zo houdt Osho ons telkens maar weer voor, een natuurlijk iets. Iedereen is een Boeddha in de knop.
Het is de vertaling van What is Meditation, uitgebracht door Element Books , maar niet meer gemakkelijk verkrijgbaar. Mogelijk is het nog wel tweedehands beschikbaar via de Boekhandel.

Review van Meditatie wat is dat?

Wat is er mooier dan op een vroege zaterdagochtend met de trein door het ontwakende winterlandschap te rijden? WEL, dat vraag je je niet eens af, want de aanblik van deze pracht en de hele sfeer die eruit spreekt, maakt je geest eenvoudig stil. Reikhalzend probeer je het gehele verstilde tafereel, dat aan je voorbij schuift, waar te nemen en de energie die ervan af straalt in te drinken.
De boomtakken dragen een fijn wit sneeuwlaagje, waar kristallen in lijken te flonkeren in de opkomende zon. Af en toe valt een besneeuwd houten hek op, dat toegang biedt tot een weiland. Het doet bijna nostalgisch aan, zo’n beetje scheef staand houten hek met een randje sneeuw erop en lijkt niet echt meer in 2006 te passen.

Mooi is het, dat die smetteloze sneeuw accenten legt, waardoor opeens andere dingen in het landschap je gaan opvallen. In een half bevroren waterplas schoolt een groep eenden samen; zo zie je dat op plaatjes, maar nu is het “in het echt” waar te nemen. Grote meeuwen staan fier rechtop in het besneeuwde land; door hun parmantige houding en de witte omgeving lijken het een soort van jonge pinguins.
Veel mensen genoten van de door de sneeuw omgetoverde wereld die zij door het treinraampje konden waarnemen.

In ieder is dus het vermogen om zich op diep niveau door een ervaring te laten raken aanwezig. Zo’n witte wereld kan mensen stil maken; het kletsen met anderen stopt voor een moment en het innerlijke chatten lijkt ook even tot stilstand te zijn gekomen.
Ik moet eraan denken, dat ik Osho op weer een andere manier hoorde vertellen, hoe natuurlijk meditatie is. Hij vertelde, dat mensen in een drukke wereld het regelmatig nodig hebben om een totaal rustige en stille omgeving op te zoeken. Worden je hectische baan, de druk van het gezin en de rumoerige woonomgeving je allemaal teveel, dan doet een-dagje-de-bossen-in je veel goed. Helemaal verkwikt kom je terug en je kunt het leven van alledag, dat je voorheen mateloos irriteerde, weer goed aan.

Maar, na enige tijd komt hetzelfde overvoerde gevoel weer terug en waar haal je dan weer de mogelijkheid voor een dagje natuur vandaan?

Osho leert ons, dat je dezelfde bevrijding, die bijvoorbeeld een dagje-de-bergen-in je kan geven, ook gevonden kan worden in iets wat dichter bij jezelf ligt en daarom veel gemakkelijker te realiseren is. En dat is door in je leven een vaste plek voor meditatie in te ruimen.

Meditatie zorgt er immers ook voor, dat je de hectiek van alledag achter je kunt laten, dat die minder greep op je kan krijgen. En als je een regelmaat in je meditatie hebt, van bijvoorbeeld elke dag een uur, krijg je een basis in jezelf, waarop je heel snel terug kunt vallen.

In de eerste plaats ontdek je veel eerder, wanneer je over je grenzen dreigt te gaan. En verder kun je met wat extra aandacht gemakkelijk naar je innerlijke bron, de plek van harmonie en rust, afdalen.

Meditatie zorgt dus in korte tijd voor wat je anders een hele dag

kost, namelijk als je de natuur in wilt trekken om van de drukte van je leven af te kicken.

Uit het feit dat veel mensen stil kunnen worden door een winterlandschap, het doet hen iets van binnen, kun je gemakkelijk concluderen, dat er dus waarschijnlijk ook veel mensen openstaan voor meditatie. Meditatie is, zo houdt Osho ons telkens maar weer voor, een natuurlijk iets. Iedereen is een Boeddha in de knop.

En ook al is meditatie in het Westen nog niet alom geaccepteerd, laat staan, dat men het grote belang ervan inziet, het biedt toch perspectieven.
Meditatie als methode om tot (diepe) ontspanning te komen, wint terrein en als onderdeel van Osho’s DreamMeditatie wat is dat? kunnen we steeds meer mensen positief besmetten met het heil van meditatie. Wat daar prachtig bij van pas kan komen, is het pas nieuw uitgebrachte boek:
Meditatie, wat is dat? Het is de vertaling van What is Meditation, in 1995 uitgebracht door Element Books in Engeland, Australie en de USA, maar al lang niet meer verkrijgbaar.
In heldere bewoordingen, zoals we dat van Osho gewend zijn, wordt uiteengezet wat meditatie allemaal inhoudt. Daar ben je niet zomaar in een paar woorden mee klaar. Meditatie omvat onze hele innerlijke wereld en ik heb Osho horen zeggen, dat die minstens even groot is als de wereld buiten ons, en zij kent daarom heel veel aspecten.

De sprankelende vertaling in soepel Nederlands, waarbij tegelijkertijd volkomen recht wordt gedaan aan Osho’s woorden, van Iksha, die langzamerhand al een aantal Osho boeken heeft vertaald, maakt het tot een zeer lezenswaardig boek. Vertalen is niet alleen een speciale vaardigheid, het is ook kunst. En de inhoud nodigt van harte uit om over dit boek ook eens iets aan anderen te vertellen.
Als thema’s in Meditatie wat is dat? komen onder andere aan de orde: meditatie is recreatie, meditatie is thuiskomen, meditatie is meesterschap, meditatie is eenheid, meditatie is gewaarzijn, meditatie is in blijheid leven.  Meditatie wat is dat?

Als mensen mediteren, vinden ze zelf de onschuld van het kind-zijn terug, maar dan in vol bewustzijn. En ze zullen dan vervolgens hun kinderen meer los kunnen laten, echt kind kunnen laten zijn en meer van hun kunnen genieten..Want dat kinderen maar al te vaak niet als vreugde en zelfs als lastig worden ervaren, blijkt wel uit het volgende verhaaltje.

Op een dag was de tijd aangebroken, dat de peuters voor het eerst naar school mochten. Omdat de kinderen wel graag iets nieuws wilden beleven, hadden ze hier erg veel zin in.
De juf verwelkomde de kinderen en ze liet hen een mooie tekening maken. Daarna kwam de juf bij ieder kind de tekening bekijken en schreef ze de naam op de verschillende tekenvellen. Door de klas lopend, vroeg ze dus aan elk kind zijn of haar naam. Tenslotte was ze achterin de klas aangeland en stond ze bij het tafeltje van een kleine jongen. De juf zei tegen
hem: “Zo, jij hebt een leuke tekening gemaakt, zeg! Nu wil ik graag je naam erop zetten. Vertel jij mij dus maar eens, hoe je heet.”
De jongen zei: “Ik heet Johnny Laat-dat!” “Pardon!” zei de juf “Johnny is je voornaam en nu wil ik ook nog graag je achternaam weten.”

En weer zei Johnny: “Ik heet Johnny ‘Laat dat’! Dat is wat mijn ouders de hele dag tegen me roepen. Bij alles wat ik doe, of ik nu aan het spelen ben, aan tafel zit te eten of door de gang ren, altijd hoor ik mijn vader of mijn moeder zeggen: Johnny, laat dat! Dus, ik moet wel aannemen, dat ik Johnny Laat-dat heet.”
Ja, het klinkt herkenbaar. We doen er allemaal aan mee; op school flap ik iets dergelijks er maar al te gemakkelijk uit tegen de leerlingen, om snel rust te scheppen. Dat kan ook anders!

Meditatie zal de wereld zoveel mooier, liefdevoller en stiller maken. Er zal respect zijn voor kinderen, terwijl ze niet als kleine lastposten worden beschouwd.
Laten we daarom vol enthousiasme de mensen in alle hoeken en gaten van de wereld over meditatie vertellen. We kunnen hen laten weten, hoe het ons leven heeft veranderd en dat dit bij iedereen kan gebeuren. Want “Meditatie is leuk” en

“Meditatie is genot” lees de thema’s maar na in het nieuw verschenen boek.    Meditatie wat is dat?

De cover van deze meditatiegids is voorzien van Padma’s prachtige schildering van de Chinese mystica Kwan Yin.
Dat geeft het boekje Meditatie wat is dat? een mooie zachte oosterse uitstraling die aansluit bij wat er binnenin te vinden is: een hulp bij het verder ontdekken van de schat binnenin ons.

Fijn om zelf te hebben, als verrijking en ook om cadeau te geven, verkrijgbaar voor maar negen euro. En er staan hele leuke illustraties in van speelse boeddha’s. Immers: “meditatie is cool”  Meditatie wat is dat?