Engelse Osho Boeken 1


In Alfabetische VolgordeOsho-Handtekening17

korte informatie met ‘lees meer’ mogelijkheid

A B C of Enlightenment

Engelse Osho Boeken   A Spiritual Dictionary For the Here and Now. Dit is letterlijk ‘from A,B,C beginnen’en daarom zeer goed als nieuw
begin in het leven. Osho licht het woord ‘bullshit’ toe. We hebben het over rationalisaties, omdat we netjes willen
blijven en omdat we onze wonden niet openlijk willen tonen. Het is echter veel eerlijker om van ‘bullshit’ te spreken
als we bezig zijn om onszelf en anderen met mooie woorden te bedonderen. lees meer

Above all don’t Wobble

Engelse Osho BoekenEr zijn een heel aantal boeken verschenen over de discipelen die voor Osho zaten en zijn leiding en suggesties ontvingen. Het zijn de zogenaamde darshan diaries, de dagboeken over de energie uitstortingen van de Meester over de zoeker. En er is er nu een zo’n darshan diary in een eigentijdse herdruk uitgekomen. Osho geeft in dit boek aan, dat de zoektocht strikt alleen is. Hoe verder we komen, des te meer we gaan wiebelen. lees meer

Absolute Tao

Engelse Osho BoekenHet gaat bij Tao om totaliteit. Niet om iets dat volmaakt is, dat af is. Nee, het gaat over het leven zelf. En totaal leven betekent niet dat je je op een aspect richt, want dat kun je wel vervolmaken.
Maar er is juist leven doordat er een spanning is tussen meer dingen, tussen tegendelen. Zo beweegt het leven zich; zo stroomt het leven. In een adem met TAO wordt vaak Lao Tzu met zijn Tao the Ching genoemd.Dit boek is dan ook een commentaar bij deze Tao te Ching. lees meer

A Course in Meditation

‘A Course In Meditation’ is the reflection of a worldwide course which was offered in 2014. This course was a great success. Many people, all over the world, participated in this fascinating opportunity. One day after another the lessons were presented, during a period of 21 days. “Without meditation you do not know the secrets of life, you know only the surface of life.” OSHO. lees meer

Ah This

Zen betreft geen onderricht, Zen is een wekker om je te laten ontwaken. Al geruime tijd wordt er gesproken dat we leven in een tijd van “vijf voor twaalf”. Naar mate zich meer crisissen voordoen en de planeet aarde steeds meer in een noodsituatie gaat verkeren, hebben sommigen het zelfs over dat er nog maar tweeënhalve minuut over is. Bij de gangbare tradities zijn er geen antwoorden te vinden. Zen
wil ons doen ontwaken voordat het te laat is. lees meer

The Alchemy of Yoga

Engelse Osho BoekenDit is Deel 3 Van de klassieke serie Yoga The Alpha en the Omega, bestaande uit twaalf delen, is dit deel 3. Soberheid kan niet onderwezen worden en het is ook niet iets wat Osho ons nou direct voorhoudt. Wel zegt hij: ‘Als je gewoon naar het leven kijkt, dan zei je, dat hoe gecompliceerder je wordt, des te minder sensitief je ook wordt. En hoe meer je sensitiviteit afneemt, des te verder raak je van het goddelijke verwijderd.’ lees meer

Ancient Music in the Pines

Engelse Osho BoekenInclusief Osho lezing op DVD. Hele mooie Zen-verhalen staan er in dit boek. Osho geeft als toelichting bij ‘ancient music’ het volgende: Als het denken je niet meer verwart, dan zijn gedachten alleen maar golfjes op het meer en dan zijn stiltes alleen maar: het ontbreken van golfjes, er is alleen ZIJN. Plotseling word je je dan bewust van muziek die je altijd omringd heeft. Plotseling komt die muziek van alle kanten op je af. Je wordt er door overweldigd, je wordt er door geboeid. lees meer

And Now and Here

Engelse Osho BoekenInclusief meditatie CD: Relaxing the Body mind. Osho heeft het er in dit boek over hoe natuurlijk de dood als onderdeel van het leven is. Alleen gaan wij er kunstmatig mee om.
Het leven zoals wij dat kennen is alleen maar een voertuig, het is niet eeuwig. Maar we willen wel dat het eeuwig is. En daarom gaan we rennen, we snellen weg voor de dood. lees meer

And The Flowers Showered

Engelse Osho Boeken 1The Freudian couch and Zen. Het is prachtig dat dit klassieke Osho Zen boek opnieuw uitgegeven is door Osho Media en dan nu in een eigentijdse versie. In het boek is het uitgangspunt: elf boeiende Zen verhalen die je op diepgaand niveau meenemen in het mysterie. Vandaar uit legt Osho verbanden met actuele thema’s in het leven. Zo komt de vraag naar wat ‘waar geluk’ inhoudt aan de orde, het nutteloze van filosofisch bezig zijn. lees meer

The Art of Dying

Engelse Osho BoekenHet boek bevat commentaren op verhalen uit het Chassidisme, verzameld door Martin Buber. We zetten de twee begrippen meestal lijnrecht tegenover elkaar: leven en dood. En dan staat leven voor licht en het positieve en dood staat voor duisternis en het negatieve. Osho werpt hierop een heel ander licht in ‘ The Art of Dying’. Je leeft pas echt in het Nu als je bereid bent om elk moment te sterven ten opzichte van het verleden. lees meer

The Art of Living

Engelse Osho BoekenHoeveel mensen kunnen van zichzelf zeggen dat ze werkelijk en totaal leven? Dit boek bevat mogelijkheden om tot een voluit en bewust leven te komen, zodat het leven een ‘kunst en een dans’ wordt. Osho presenteert binnen dit kader 5 principes die gehanteerd kunnen worden: geweldloosheid, vrij zijn van bezitterigheid, afblijven van de spullen van een ander, los zijn van begeerte en inhaligheid en de afwezigheid van onbewustheid. lees meer

The Art of Living and Dying

Engelse Osho BoekenOm het leven volledig te kunnen omarmen, is het nodig om de realiteit van de dood te accepteren. Osho beantwoordt vragen als:”Is er leven na de dood?”, “Vaak word ik verteerd door immens verdriet dat ik dit leven moet opgeven. Hoe kan ik hiermee omgaan?”, “Een recent bezoek aan mijn arts heeft aan het licht gebracht dat ik niet al te lang meer te leven heb. Hoe kan ik hier ‘vierend’ mee omgaan, zoals u suggereert? En nog veel meer vragen komen er aan bod. lees meer

As if a Tree starts Running

In deze zeldzame reeks toespraken weeft Osho soetra’s van de achttiende-eeuwse mysticus Yaari door de citaten van Bengaalse dichters en beantwoordt hij uiteenlopende vragen van zijn publiek. Het is, in de meest poëtische taal, een commentaar op de menselijke staat van zijn. En het laat zien hoe we opnieuw contact kunnen maken met onze innerlijke wortels. lees meer

At the Feet of the Master

Engelse Osho BoekenAt the Feet of the Master is een zogenoemd Darshan Diary. Er staan Intieme gesprekken in tussen Meester en discipelen en tussen Osho en zoekers. Veel vragen komen aan bod die elke hedendaagse mens bezighouden. Het boek bevat indringende thema’s als homoseksualiteit als mede de betekenis van meester, discipel en sannyasin. lees meer

Astrology

Engelse Osho Boeken 1Astrology, superstition, blind faith or a door to the essential? Met deze boeiende uitgave haalt Osho de astrologie uit de populistisch-psychologische hoek en uit die van de onbetrouwbare voorspellers van elk mogelijk geluk dat mensen ten deel kan vallen. Hij deelt de inzichten op basis waarvan deze unieke ‘wetenschap omtrent de sterren’ ooit ontstaan is. Inzichten uit diverse beschavingen komen aan bod. lees meer

A Bird on the Wing

Zen Anecdotes for everyday life. Osho begint met te zeggen, wat we van de verhalen kunnen leren. Engelse Osho BoekenHij zegt: je kunt de werkelijkheid niet leren kennen door het denken. Maar je kunt haar wel leren kennen door actie. Denken is gewoon een soort van dromen. Maar het moment dat je tot actie over gaat, ben je deel van de werkelijkheid geworden. Het denken is fragmentarisch en als je handelt, ben je totaal. lees meer

A Cup of Tea and Flowers of Love

A Cup of Tea A Cup of Tea
Het boek is recent in 2 delen gepubliceerd, ‘A Cup of Tea’ and ‘Flowers of Love’. Het bevat een verzameling brieven van Osho aan vrienden en zoekers. De brieven zijn van een zeldzame kwaliteit omdat er regelmatig in verwezen wordt naar Osho’s eigen leven. Hij vertelt verhalen en parabels en reflecteert over de aard van de waarheid en over de reis die de zoeker maakt. Ieder die zich aangetrokken voelt tot het vinden van zijn/haar waarheid zal de inhoud van A Cup of Tea koesteren, fijn voor op het nachtkastje, terwijl je telkens een kopje neemt. lees meer

A Sudden Clash of Thunder

Engelse Osho BoekenDit boek bevat prachtige Zen verhalen. Zo is er het verhaal over de vier kikkers dat erg aanstekelijk is. Osho geeft aan, dat werkelijk ‘zien’ een lastige aangelegenheid voor mensen is. De waarheid bonkt voortdurend op onze deur.Maar zijn we ook bereid om haar als gast in ons te accepteren?
Plotseling word je je immers bewust van het feit dat je, als dit de waarheid is, hiervoor kennelijk in leugens geleefd hebt . En dat is een pijnlijke confrontatie. lees meer

Autobiografie of Spiritually Incorrect mystic

Engelse Osho BoekenDeze autobiografie is het resultaat van het afluisteren en bekijken van videotapes met Osho’s woorden die al met al vijfduizend uur in beslag hebben genomen. In deze Engelstalige biografie staat het een en ander over Osho’s levensloop, waarbij alles dus door hem zelf verteld wordt, maar vooral ook veel over zijn levenswerk: de geboorte van de Nieuwe Mens. lees meer

Awareness

awarenessThe Key to living in Balance. Dit boek is uitgebracht de serie Insights for a new way of Living. De inhoud geeft bespiegelingen over een andere manier van leven, een geheel nieuwe manier van leven zelfs. In het verleden draaide alles om haat. De toekomst kan er alleen zijn als deze om liefde draait. Het verleden is onbewust geweest. De toekomst kan alleen maar bewust zijn. lees meer

The Beauty of the Human Soul

Engelse Osho Boeken 1Provocations into Consciousness. The Beauty of the Human Soul is een volgend deel in de serie ‘Authentic Living’ van Osho. Het boek bevat toespraken van de eigentijdse mysticus gedurende zijn verblijf in de United States. In dit deel is duidelijk de intieme setting merkbaar waarin deze tijdloze talks gegeven werden, voor een relatief klein gehoor uit de mensen van de commune te Oregon. Alles komt op tafel – geloof in God, de betekenis van compassie, wat er gebeurt als we sterven. Osho deelt verhalen uit zijn eigen leven, brengt nieuwe inzichten in oude parabels en daagt zo de toehoorder uit zijn/haar bewuste en onbewuste aannames under de loep te nemen. lees meer

Behind a Thousand Names

Engelse Osho BoekenDeze lezingen van Osho over de Nirvana Upanishad zijn ingebed in een meditatiekamp in Mount Abu, in Rajasthan. Daarom vraagt Osho de deelnemers enerzijds naar zijn uitleg over deze Upanishad te luisteren en daarnaast ook de Upanishad echt te ‘doen’. Deze uitleg begint Osho met in te gaan op het woord AUM, omdat de soetra zo begint. ‘Aum’staat symbool voor alles wat niet gezegd kan worden. lees meer

Being in Love

Engelse Osho BoekenOsho geeft aan, dat we vol zitten met de meest verrotte denkbeelden over liefde. Tegen de tijd dat we liefde manifesteren en op zoek gaan naar liefde, zijn we helemaal geprogrammeerd.
En het is onwaarschijnlijk dat we dan echte voedende liefde kunnen onderscheiden van bijvoorbeeld bezitterige liefde.Dit boek helpt bij het ontwarren van de kluwen op liefdesgebied. Zo kunnen we een liefde, die nieuw en fris is, verwelkomen in ons leven. lees meer

Belief, Doubt and Fanaticism

Engelse Osho BoekenIn dit boek geeft Osho zijn unieke visie weer op de religieuze, economische en politieke krachten die mensen antagonistisch ten opzichte van elkaar maken. Zo ontstaan er strijdende kampen, fanatieke groepen en geloofssystemen die gebaseerd zijn op het systematisch waarnemen van de ander als vijand. Zoals Osho altijd doet, wijst hij er ook bij dit verschijnsel op om eerst je eigen psyche en bewustzijn eens grondig onder de loep te nemen. lees meer

Be Still and Know

Engelse Osho Boeken 1In deze serie lezingen worden veel vragen van zoekers beantwoord. Osho spreekt over het sterven van zijn vader dat ten tijde van deze lezingen plaats vond. Zijn vader heeft tenslotte de staat van verlichting bereikt. Verdere thema’s die behandel worden, zijn: wetenschap en meditatie, persoonlijkheid en essentie, homoseksualiteit, getuige zijn en stilte. lees meer

Being Osho: rare Pearls from OSHO Darshan Diaries

Being Osho: rare pearlsHet boek “Being Osho: rare Pearls” bevat Osho’s wijsheid die tijdens de bijzondere ontmoetingen van Osho met mensen naar voren kwam.
Dit schitterend uitgevoerde boek is samengesteld uit de diverse gesprekken die Osho in de late jaren ’70 van de vorige eeuw had met zoekers die vanuit alle hoeken van de aarde naar hem toe kwamen. Het waren speciale gelegenheden waarop in besloten kring intieme ontmoetingen met de Meester plaatsvonden. lees meer