The Message Beyond Words


The Message Beyond Words
A Dialogue with the Lord of Death

The Kathopanishad is the ancient Indian scripture that has been used much like the Tibetan Bardo, to help the dying on their way. This Upanishad tells the story of a small boy, Nachiketa, who is sent by his father to Yama, the Lord of Death. With his innocent and sincere questions, the boy learns from Yama the deepest secrets of death and immortality. Osho’s commentary on this mysterious and touching story brings light and clarity to an inevitability that touches us all.

About The Upanishads

The Upanishads are unique scriptures on this Earth about the mysteries of life, and the Kathopanishad is unique amongst all the Upanishads. Before we enter into this Upanishad, it will be good to understand the inner current that is underlying this Kathopanishad.

“The first thing is that in this world, one who wants to know life must himself go through the experience of death. Except for this there is no other way.

“To know life one has to learn the art of dying. And the one who is afraid of death will remain unacquainted with life also, because death is the innermost and the most mysterious center of life. Only those who enter into death consciously, with awareness and a welcoming heart, can know this life.” Osho

ebook Message Beyond Words

A Dialogue with the Lord of Death

Osho heeft het in ‘The Message Beyond Words’ over de Kathopanishad, de parel onder de Upanishads, zoals Osho zelf zegt, die handelt over het mysterie van de dood. Aan het einde van de lezingen staan af en toe geleide meditaties.
Nu zijn wij niet graag met de dood bezig; we stellen die liefst maar uit om over na te denken.
The Message Beyond WordsDit gold niet voor de jonge Nachiketa, over wie Osho heeft. Deze jongeman Nachiketa wilde met alle geweld naar Yama, de Meester van de Dood, omdat hij voelde dat hij iets uit te werken had met de dood, na een bepaald voorval in zijn leven.

Het boek The Message Beyond Words is als ebook te bestellen via Osho.shop of via internet.

Review van The Message beyond Words

Dit boek bevat lezingen die Osho hield in zijn vroege jaren, toen hij een meditatie camp leidde bij de berg Abhu in Rajasthan.
Het dateert dus al uit de beginjaren van 1970 en is in 1998 uit het Hindi in het Engels vertaald.
Als je denkt aan Osho in die tijd, dan zie je het hele gebeuren voor je.
Osho maakt de lange reis uit Jabalpur, in overvolle lawaaierige treinen, op weg naar zijn discipelen.
Hij stapt over in een met bloemenguirlandes versierde auto en later zie je hem in pure stralend-witte kleding in het berglandschap zijn duizenden discipelen begroeten. Hij neemt plaats op een podium met microfoons en hij beantwoordt de vragen van de lovers en leidt de meditatie.
In die tijd was zijn lichaam veel voller, zijn haar en baard waren zwart en hij sprak snel, in krachtige vurige bewoordingen en de gebaren met zijn handen ondersteunden de kracht van zijn uitspraken.
Het is ontroerend om Osho in zijn vroege jaren te zien.
De videoband “THE RISING MOON” geeft deze periode heel mooi weer en ook de biografie-video laat unieke beelden uit deze periode zien. Het is echt aan te raden, om in stilte van deze veelzeggende beelden te genieten.

Kathopanishad, de parel onder de Upanishads

 Osho heeft het in “THE MESSAGE BEYOND WORDS” over de Kathopanishad, de parel onder de Upanishads, zoals Osho zelf zegt, die handelt over het mysterie van de dood. Aan het einde van de lezingen staan af en toe geleide meditaties.
Nu gaan we naar de inhoud van het boek.
Osho zegt, dat het nodig is om ons in de dood te verdiepen, omdat we anders het leven mislopen. Wie bang is voor de dood, zo betoogt hij, zal ook niet echt tot het leven doordringen, want de dood is de kern van het leven en de dood is ook een van de grootste mysteries van het leven.
Nu zijn wij niet graag met de dood bezig; we stellen het het liefst maar uit om er over na te denken.
Dit gold niet voor de jonge Nachiketa, over wie Osho het in dit boek, De BOOSCHAP DIE VERDER GAAT DAN WOORDEN, heeft. Deze jongeman Nachiketa wilde met alle geweld naar Yama, de Meester van de Dood, omdat hij voelde dat hij iets uit te werken had met de dood, na een bepaald voorval in zijn leven.

Nachiketa en zijn vader

Het volgende had namelijk in Nachiketa’s leven plaats gevonden.
Nachiketa had zijn vader op oneerlijk handelen betrapt en hij wees zijn vader daarop. Toen reageerde de vader The Message Beyond Wordsboos en hij maakte een opmerking tegen Nachiketa: “Ik geef jou nog wel eens een keer aan de dood”…….
Dit vatte de jonge Nachiketa op met een wijsheid op, die ongekend is voor zo’n jonge man. Hij dacht namelijk: als mijn vader, in zijn boosheid, zoiets tegen mij zegt, dan zal ik wel iets moeten uitwerken met betrekking tot de dood.

Is dit niet erg ‘vroeg-wijs’ ga je je wellicht afvragen, als je dit leest.
Osho geeft in zijn commentaar aan, dat zo’n wijze houding op zeer jeugdige leeftijd te maken heeft met de vorige levens van iemand. Mensen nemen uit de vorige levens, die ze op aarde doormaakten, verworvenheden mee naar hun volgende leven.
Het lichaam waarmee we op aarde komen, is nieuw, maar het bewustzijn is niet nieuw. Dit bewustzijn is al duizenden keren in verschillende lichamen geboren en heeft ze ook weer verlaten.

Het Lichaam is Nieuw, Het Bewustzijn is niet Nieuw

Hoewel deze visie in het Oosten veel gangbaarder is dan in het westen, begint hij langzamerhand ook in het westen door te dringen. Men kan in het westen bijzondere verworvenheden bij jonge kinderen anders onmogelijk verklaren.
In het Westen kunnen we hierbij denken aan de musicus Mozart. Toen deze een jongen van 7 jaar was, speelde hij muziek, die zelfs een 70-jarige man nog niet zou kunnen spelen. Zoveel studie en oefening vereiste deze muziek.

Toen Mozart nog maar 3 jaar was, kon men al zien, dat hij een groot musicus zou worden.
Er heeft naar alle waarschijnlijkheid in vorige levens voor dit soort manifestaties voorbereidingplaats gevonden…..hoewel Mozart zich zijn vorige levens niet kon herinneren.
Hoe gaat het nu verder met de jonge Nachiketa in het boek “DE BOODSCHAP DIE VERDER GAAT DAN WOORDEN”?
De jongeman gaat inderdaad op weg naar Yama, Meester van de DOOD.
En als hij bij de verblijfplaats van Yama komt, merkt hij, dat deze er niet is. Nachiketa besluit om te blijven en hij zit drie dagen en nachten voor het huis van Yama, zonder eten of drinken tot zich te nemen.
Na drie dagen vindt dan de ontmoeting met Yama plaats. Yama begroet de jonge Nachiketa met veel eerbetuiging. Hij zegt: “Je hebt dit vasten 3 dagen volgehouden. Dus heb je het recht om 3 wensen te doen.”

De antwoorden van de jonge Nachiketa

De antwoorden van Nachiketa hierop zijn weer zo ongewoon, dat ik iedereen aanraad om zich hierin te verdiepen. Zorg dat je het boek ‘The Message beyond Words’ in handen krijgt, het zal je vele prettige uren bezorgen. De vele verhalen die erin staan zijn zo boeiend. Osho verlicht met zijn talks het spirituele pad, maakt het luchtiger en liefdevol.
Zo zegt Osho bijvoorbeeld over de manier waarop Nachiketa op zijn vaders opmerking: “Ik geef jou nog wel eens een keer aan de dood” reageert, het volgende. Nachiketa reageert met acceptatie. Nachiketa heeft de houding van: “Het zij zo” en “Ik zal wel op weg naar Yama gaan, de God van de Dood”.

Door deze acceptatie, zegt Osho, kun je voorbij gaan aan de dood.
Overigens geeft Osho aan deze opmerking van Nachiketa’s vader ook nog een esoterische uitleg.
En dat is de volgende. ‘The Message beyond Words’

In de oude geschriften wordt gezegd, dat de Meester een vorm van DOOD is, omdat wanneer de discipel naar de meester gaat, de meester zijn/haar ego vernietigt. De Meester vaagt het ego van de discipel totaal weg. Dan wordt er een pure leegte geboren, die samadhi genoemd wordt.

En in die Samadhi vindt de eenheid met het AL plaats.

Je bent NIEUW geworden, je bent dwija, iemand die voor de tweede keer geboren is.
Er is dus een baarmoeder, die van de moeder en er is er een van de Meester.
Ook dit geeft het verhaal over Nachiketa aan. Veel plezier bij het grasduinen in dit meesterwerk, DE BOODSCHAP DIE VERDER GAAT DAN WOORDEN