Meditation the Art of Ecstasy


On Meditation and Meditation Techniques
Osho answers fundamental questions about meditation and gives a detailed description of each stage of his most revolutionary meditation technique, the OSHO Dynamic Meditation. 

The appendix contains descriptions of many more techniques. Ancient meditations are given a 21st century context, and the concepts behind the original active meditations are explained. 

“Meditation is not work, it is a play?
Meditation is not something to be done to achieve some goal – peace, bliss – but something to be enjoyed as an end in itself. 
The festive dimension is the most important thing to be understood – and we have lost it totally. By festive, I mean the capacity to enjoy moment to moment all that comes to you.” Osho

Meditation The Art of Ecstasy, Nederlands

On Meditation and Meditation Techniques

Osho geeft op die vragen een duidelijk antwoord in ‘Meditation the Art of Ecstasy’, een prettig leesbaar boek, dat iedere mediterende goed van pas kan komen.
Meditation the Art of EcstasyZo concludeert hij onder meer, dat meditatie in ieder geval twee stappen voor hem kent: eerst het actieve en dan het passieve.
Deze twee stappen zijn ook terug te vinden in de dynamische meditatie.
Doe je de dynamic echt een hele tijd achter elkaar, elke dag, dan gaan zich wezenlijk veranderingen in je voltrekken. Je krijgt naar buiten toe een onwankelbare stevigheid, op momenten waarop dat nodig is. Dit veranderingsproces is des te indringender, wanneer je deze ochtendmeditatie aanvult met het doen van de kundalini in de avond.

Het boek Meditation the Art of Ecstasy is verkrijgbaar bij de Boekhandel.

Review van Meditation the Art of Ecstasy

“Wie heeft er wel eens eerder de dynamische meditatie gedaan?”, vroeg de groepsleider aan de deelnemers.
“Nou, ik in ieder geval wel’ verzuchtte een vrouw, “want die meditatie vergeet je je hele leven nooit meer, als je hem eenmaal hebt gedaan!”

Ja, de dynamische meditatie, dat is krachtig snuiven door je neus, ‘uitfreaken’ tot je een rauwe keel hebt, ‘hoe-hoe-hoe’ roepen, terwijl je op je hielen springt, of je bekken naar voren gooit. In het begin is het een zware en moeizame bezigheid. Waar dient dit gezwoeg voor?

Osho geeft op die vragen een duidelijk antwoord in de “Meditation, the Art of Ecstasy”, een prettig leesbaar boek, dat iedere mediterende goed van pas kan komen.
Inleidend merkt Osho op, wat meditatie niet voor hem is, nl. het met gesloten ogen passief zitten.
Je probeert je dan wel te ontspannen, maar je ‘innerlijke tumult’ blijft gewoon doorgaan. Zo kom je dus niet tot stilte. Het is beter om eerst totaal gespannen te worden, door middel van activiteit. Pas als je hele mechanisme dan tot het uiterste gespannen is,…..dan pas voel je echte ontspanning opkomen.

Osho concludeert, dat meditatie in ieder geval twee stappen voor hem kent: eerst het actieve en dan het passieve.
Deze twee stappen zijn ook terug te vinden in de eerder genoemde dynamische meditatie.

Click here to enlarge picture De eerste drie fasen zijn het actieve gedeelte en bij de vierde fase komt het passieve deel aan de orde.
Met nadruk moet gezegd worden, dat dit passieve gedeelte de eigenlijke meditatie is.
Daar, op dat moment, heeft men de rust bereikt om in zichzelf te kijken en om tot bewustwording te komen.

Osho loopt met ons nog even de vijf fasen van de dynamic door. De eerste fase is het chaotisch ademhalen door de neus. Dat ‘stevige gesnuif ‘ is absoluut nodig, om alle oude patronen af te breken. Er hebben zich emoties vast gezet in het lichaam en die worden, door zo te ademen, los gemaakt. De hieruit voortvloeiende tweede fase omvat het ‘uitfreaken’, de catharsis. Met alle kracht worden losgemaakte emoties eruit gegooid. In de derde fase ga je met de ‘hoe’-klank , springend op je hielen, je energie losbeuken.

Doordat je ‘leeg’ bent geworden door de eerdere twee stappen, kan deze klank diep in je doordringen en je sekscentrum raken.
Deze derde fase is nodig om nieuw opgewerkte energie naar ‘boven’ te werken. Met deze derde fase is dus Meditation the Art of Ecstasyhet actieve gedeelte afgesloten.
In de vierde fase ontstaat als vanzelf de eigenlijke meditatie. Je doet in deze fase helemaal NIETS. Je slaat alleen maar gade. Je neemt waar, wat er in je gebeurt. Er gebeurt iets in je, waarvoor geen woorden zijn. Daarna ben je niet meer dezelfde. Het is niet alleen maar ervaren, het is GROEI ! De afsluitende vijfde fase is het vieren, door te dansen. Je viert, dat je je schoon voelt, dat Osho je deze meditatie heeft gegeven.

Wat ikzelf heb ervaren door het regelmatig doen van de dynamic, is, dat – zeker in het begin – de dynamische meditatie echt een kwestie is van doorzetten. Het is, dat je weet, dat je je na afloop zo verfrist voelt, dat je doorgaat. En dan gebeurt het – af en toe – dat het een pure vreugde is om ook deze ‘zware’ meditatie te doen. Er borrelt dan een soort lichtheid in je op, een gemak waarmee je de dingen gaat bekijken.

Een ‘zware’ meditatie? Hoezo zwaar? Doe je de dynamic echt een hele tijd achter elkaar, elke dag, dan gaan zich wezenlijk veranderingen in je voltrekken. Je krijgt naar buiten toe een onwankelbare stevigheid, op momenten waarop dat nodig is. Dit veranderingsproces is des te indringender, wanneer je deze ochtendmeditatie aanvult met het doen van de kundalini in de avond.

Deze twee meditaties geven je echt een basis om nieuwe wegen in te slaan.
Trouwens, ook de kundalini wordt in het boek “Meditation the Art of Ecstasy” besproken en uitgewerkt. Verder is er nog veel meer lezenswaardigs in dit zo handzame boek te vinden.. Osho zet bijvoorbeeld uiteen, hoe de ‘Prana’ , de levensenergie zich, zich in de zeven lichamen manifesteert. Prachtig en zeer interessant! 

“Meditation is always passive; the very essence of it is passive. It cannot be active because the very nature of it is non-doing. If you are doing something, your very doing disturbs the whole thing; your very doing, your very “activeness,”creates the disturbance.

“Non-doing is meditation, but when I say non-doing is meditation I do not mean that you need not do anything. Even to achieve this non-doing, one has to do much. But this doing is not meditation. It is only a stepping stone, only a jumping board. All “doing”is just a jumping board, not meditation.

“You are just on the door, on the steps…. The door is non-doing, but to reach the non-doing state of mind one has to do much. But one should not confuse this doing with meditation.

“Life energy works in contradictions. Life exists as a dialectic: it is not a simple movement. It is not flowing like a river, it is dialectical. With each move life creates its own opposite and through the struggle with the opposite, it moves forward. With each new movement the thesis creates the antithesis. And this goes on continuously: thesis creating antithesis, being merged with antithesis, and becoming a synthesis that then becomes the new thesis; then again, there is the antithesis.

“By a dialectical movement, I mean it is not a simple straight movement; it is a movement divided unto itself, dividing itself, creating the opposite, then meeting with the opposite again. Then, again, dividing into the opposite. And the same thing applies to meditation, because it is the deepest thing in life.

“If I say to you, “Just relax,”it is impossible because you do not know what to do. So many pseudo teachers of relaxation continue saying, “Just relax. Don’t do anything; just relax.”Then what are you going to do? You can just lie down, but that is not relaxation.The whole inner turmoil remains, and now a new conflict is there – to relax. Something over and above is added. The whole nonsense is there, the whole turmoil is there, with something added – to relax. A new tension is now added to all the old tensions.” Osho