Meditation the Art of Ecstasy


On Meditation and Meditation Techniques

Osho geeft op die vragen een duidelijk antwoord in ‘Meditation the Art of Ecstasy’, een prettig leesbaar boek, dat iedere mediterende goed van pas kan komen.
Meditation the Art of EcstasyZo concludeert hij onder meer, dat meditatie in ieder geval twee stappen voor hem kent: eerst het actieve en dan het passieve.
Deze twee stappen zijn ook terug te vinden in de dynamische meditatie.
Doe je de dynamic echt een hele tijd achter elkaar, elke dag, dan gaan zich wezenlijk veranderingen in je voltrekken. Je krijgt naar buiten toe een onwankelbare stevigheid, op momenten waarop dat nodig is. Dit veranderingsproces is des te indringender, wanneer je deze ochtendmeditatie aanvult met het doen van de kundalini in de avond.

Het boek Meditation the Art of Ecstasy is verkrijgbaar bij deĀ Boekhandel.

Review van Meditation the Art of Ecstasy

“Wie heeft er wel eens eerder de dynamische meditatie gedaan?”, vroeg de groepsleider aan de deelnemers.
“Nou, ik in ieder geval wel’ verzuchtte een vrouw, “want die meditatie vergeet je je hele leven nooit meer, als je hem eenmaal hebt gedaan!”

Ja, de dynamische meditatie, dat is krachtig snuiven door je neus, ‘uitfreaken’ tot je een rauwe keel hebt, ‘hoe-hoe-hoe’ roepen, terwijl je op je hielen springt, of je bekken naar voren gooit. In het begin is het een zware en moeizame bezigheid. Waar dient dit gezwoeg voor?

Osho geeft op die vragen een duidelijk antwoord in de “Meditation, the Art of Ecstasy”, een prettig leesbaar boek, dat iedere mediterende goed van pas kan komen.
Inleidend merkt Osho op, wat meditatie niet voor hem is, nl. het met gesloten ogen passief zitten.
Je probeert je dan wel te ontspannen, maar je ‘innerlijke tumult’ blijft gewoon doorgaan. Zo kom je dus niet tot stilte. Het is beter om eerst totaal gespannen te worden, door middel van activiteit. Pas als je hele mechanisme dan tot het uiterste gespannen is,…..dan pas voel je echte ontspanning opkomen.

Osho concludeert, dat meditatie in ieder geval twee stappen voor hem kent: eerst het actieve en dan het passieve.
Deze twee stappen zijn ook terug te vinden in de eerder genoemde dynamische meditatie.

Click here to enlarge picture De eerste drie fasen zijn het actieve gedeelte en bij de vierde fase komt het passieve deel aan de orde.
Met nadruk moet gezegd worden, dat dit passieve gedeelte de eigenlijke meditatie is.
Daar, op dat moment, heeft men de rust bereikt om in zichzelf te kijken en om tot bewustwording te komen.

Osho loopt met ons nog even de vijf fasen van de dynamic door. De eerste fase is het chaotisch ademhalen door de neus. Dat ‘stevige gesnuif ‘ is absoluut nodig, om alle oude patronen af te breken. Er hebben zich emoties vast gezet in het lichaam en die worden, door zo te ademen, los gemaakt. De hieruit voortvloeiende tweede fase omvat het ‘uitfreaken’, de catharsis. Met alle kracht worden losgemaakte emoties eruit gegooid. In de derde fase ga je met de ‘hoe’-klank , springend op je hielen, je energie losbeuken.

Doordat je ‘leeg’ bent geworden door de eerdere twee stappen, kan deze klank diep in je doordringen en je sekscentrum raken.
Deze derde fase is nodig om nieuw opgewerkte energie naar ‘boven’ te werken. Met deze derde fase is dus Meditation the Art of Ecstasyhet actieve gedeelte afgesloten.
In de vierde fase ontstaat als vanzelf de eigenlijke meditatie. Je doet in deze fase helemaal NIETS. Je slaat alleen maar gade. Je neemt waar, wat er in je gebeurt. Er gebeurt iets in je, waarvoor geen woorden zijn. Daarna ben je niet meer dezelfde. Het is niet alleen maar ervaren, het is GROEI ! De afsluitende vijfde fase is het vieren, door te dansen. Je viert, dat je je schoon voelt, dat Osho je deze meditatie heeft gegeven.

Wat ikzelf heb ervaren door het regelmatig doen van de dynamic, is, dat – zeker in het begin – de dynamische meditatie echt een kwestie is van doorzetten. Het is, dat je weet, dat je je na afloop zo verfrist voelt, dat je doorgaat. En dan gebeurt het – af en toe – dat het een pure vreugde is om ook deze ‘zware’ meditatie te doen. Er borrelt dan een soort lichtheid in je op, een gemak waarmee je de dingen gaat bekijken.

Een ‘zware’ meditatie? Hoezo zwaar? Doe je de dynamic echt een hele tijd achter elkaar, elke dag, dan gaan zich wezenlijk veranderingen in je voltrekken. Je krijgt naar buiten toe een onwankelbare stevigheid, op momenten waarop dat nodig is. Dit veranderingsproces is des te indringender, wanneer je deze ochtendmeditatie aanvult met het doen van de kundalini in de avond.

Deze twee meditaties geven je echt een basis om nieuwe wegen in te slaan.
Trouwens, ook de kundalini wordt in het boek “Meditation the Art of Ecstasy” besproken en uitgewerkt. Verder is er nog veel meer lezenswaardigs in dit zo handzame boek te vinden.. Osho zet bijvoorbeeld uiteen, hoe de ‘Prana’ , de levensenergie zich, zich in de zeven lichamen manifesteert. Prachtig en zeer interessant!