Communism & Zen Fire Zen Wind


Communisme Zen Fire Zen Wind

I teach you this Fire of Zen. I teach you this Wind of Zen.
That is going to burn everything that is wrong, that is going to take away everything that is wrong in you and leave only the truth, the ultimate truth.
That ultimate truth brings freedom. This is the only spirituality,
the only religion.
It is individual — it has nothing to do with any church, with any organized religion. It has nothing to do with any scripture. It has to do only with your inner search and finding your authentic nature — what Zen people call “the original face.” The buddha is your original face.

Unless the whole world goes through the Zen fire and becomes pure gold…

“Unless the whole world goes through the Zen fire and becomes pure gold, unless the whole world becomes a Zen wind passing through every heart, connecting every heart to the universal heartbeat, this utopia is not possible.” Osho

“Tenzij de hele wereld door het Zen-vuur gaat en puur goud wordt, tenzij de hele wereld een Zen-wind wordt die door elk hart gaat en elk hart verbindt met de universele hartslag, is deze utopie niet mogelijk.” Osho

Dit boek Communism & Zen Fire Zen Wind bevat een serie zeer indringende inzichten over de zuivering van Zen. Alles wat vals is, wordt door het verzengende vuur van Zen verbrand. En wat overblijft, is de waarheid die totaal vrij maakt. Het heeft niets te maken met wat de georganiseerde religie brengt. In feite is alleen wat Communism en Zen Fire Zen WindZen brengt echt religieus. En het is puur individueel,
een innerlijk zoektocht naar the Original Face.
In het licht hiervan wordt het Communisme ten tijde van Gorbatsjev door Osho besproken. Het is een unieke kijk die veel verheldering brengt.

Communism & Zen Fire Zen Wind:

Ik leer je dit Vuur van Zen. Ik leer je deze Wind of Zen. Dat gaat alles verbranden wat verkeerd is, dat neemt alles weg wat verkeerd is in jou en dat laat alleen de waarheid achter, de ultieme waarheid.
Die ultieme waarheid brengt vrijheid. Dit is de enige spiritualiteit, de enige religie.
Het is individueel – het heeft niets te maken met een kerk, met een georganiseerde religie. Het heeft niets met een of ander geschrift te maken. Het heeft alleen te maken met je innerlijke zoektocht en het vinden van je authentieke aard – wat Zen-mensen ‘het oorspronkelijke gezicht’ noemen. De Boeddha is je originele gezicht.

Het boek Communism & Zen Fire Zen Wind is verkrijgbaar in de Boekhandel of via internet.

Waarom heeft het communisme ‘een dictatuur van het proletariaat nodig? Waarom geen democratie?

Osho antwoordt: ‘In een democratie is het bijna onmogelijk voor de armen om de macht te hebben om de eenvoudige reden dat de rijke mensen genoeg geld hebben om in verkiezingen te strijden, genoeg geld zelfs om de armen en hun stemmen te kopen, genoeg geld om de politici te kopen. Het is onmogelijk in een democratie voor de armen om macht te hebben en zonder macht is er geen mogelijkheid om de samenleving te veranderen. Daarom stelde Karl Marx het idee voor van een dictatuur van het proletariaat.’

 

Osho legt verder uit waarom het Communisme niet verder is doorgedrongen dan tot een beperkt gebied. De voornaamste reden is dat Karl Marx weinig praktische ingesteld was. Hij zat zelf als
geleerde de hele dag in de bibliotheek van het Britse Museum. Hij was een groots dromer en utopist en daarom bleef het communisme op denkniveau bestaan. Het praktische leven is heel anders dan wat je logische mind verzint. 

Ter illustratie vertelt Osho het volgende Voorval

Het gebeurde in de Sovjet-Unie. Na de revolutie vroeg een journalist aan een arme man: ‘Bent u echt een communist?’ Hij zei: ‘Ja, ik ben een communist.’ De journalist vroeg: ‘Als u twee auto’s had, zou u er dan een aan uw buurman geven?’ Hij zei: ‘Natuurlijk.’
‘Als u twee paarden had, zou u er dan een aan uw buren geven?’ Hij zei: ‘Natuurlijk.’
‘Als u twee koeien had, zou u dan één koe aan uw arme buren geven?’ Hij zei : ‘Zeker.”
En de journalist vroeg uiteindelijk: ‘Als u twee kippen hebt, gaat u dan één kip aan uw buren schenken?’ Hij zei: ‘nee!’
De journalist zei: ‘Maar dit is absoluut onlogisch.’
De man zei: ‘Het is niet onlogisch. Ik heb twee kippen – ik heb geen twee auto’s, ik heb geen twee huizen, ik heb geen twee paarden, twee koeien. Dat wat ik niet heb, wat maakt het uit? – Ik kan het geven. Maar twee kippen heb ik, en ik ga ze niet geven!’

OSHO’s COMMUNE

Mijn Commune  hier is een veel grootser experiment dan welk communisme ook. Het Communisme was slechts een economische revolutie, die de economische structuur van de samenleving veranderde. Het was heel erg gedeeltelijk; daarom voelen de Russen zich een beetje verdrietig, er ontbreekt iets.
Een gedeeltelijke revolutie zal zeker mislukken. Het is alsof slechts één lichaamsdeel gezond is en de rest van het lichaam ziek. Wat ga je doen met één hand die gezond is en het hele lichaam is verder ziek?
Gedeeltelijke revolutie is geen revolutie. Alleen de totale revolutie – en totale revolutie moet vanuit je centrum ontstaan.
Dat is mijn werk hier. Ik wil dat elk individu het verleden volledig uit zijn mind wist. Al zijn vooroordelen, al zijn gedachten – politiek, sociaal, religieus – alles moet worden losgelaten. Gewoon een schone lei en je bent aangekomen in de ruimte van no-mind.
 

Review van Zen Fire Zen Wind

EEN FLITS VAN POONA….ZEN FIRE, ZEN WIND.

Dit jaar tijdens de zomermaanden, en dus in de moessontijd, heb ik weer enorm genoten in het Osho International Meditation Resort in Poona.

Door de dag heen kun je allerlei Osho meditaties doen, de bekende maar ook die van recenter data, ontwikkeld door sannyasins overeenkomstig de visie van Osho.
Verder zijn er in de Multiversity hele verhelderende en verruimende workshops, cursussen en ook individuele sessies te boeken.
Alles draagt bij aan grotere bewustwording en het Getuige zijn waar Osho het over heeft.
In de meditatie die onderaan dit verhaal staat, de geleide meditatie die Osho elke avond geeft aan het einde van de Evening Meeting, wordt dit Getuige zijn ook sterk benadrukt.
Hoe dan ook, zijn de avonden met de Evening Meeting, voor mij en vele anderen, het hoogtepunt van de dag.
Als je een keer een wat minder energieke dag hebt, gaat dit tegen een uur of drie wel veranderen.
Bij mij is het zo, dat ik me dan al weer opgetild voel door het intense gebeuren van de Evening Meeting die nog gaat komen.
De muziek, vaak live, is zo ongekend mooi en laat je vanzelf dansen van vreugde op alle manieren die je zelf niet voor mogelijk hebt gehouden..
En dan ontstaat daar die groeiende intensiteit in het auditorium met de “Osho” ’s die ertussendoor uitgeroepen worden.
Het hele gebeuren wordt steeds totaler, het dansen stijgt tot een hoogtepunt en ontlaadt zich tenslotte in Zen Fire Zen Winddriemaal de uitroep van Osho’s naam.
Daarna volgt de stilte-muziek-stilte-meditatie.
De stilte van zoveel mensen in het wit geeft één grootse serene ervaring: eenvoudig niet te beschrijven, maar die is zo aan te raden om zelf te gaan beleven.
Het is wereldwijd een absoluut ongeëvenaarde happening.
Aansluitend is er een lezing van Osho die deze keer bestond uit onderdelen van de serie Communisme, Zen Fire & Zen Wind.
Osho vertelt zeer levendig over de belangrijke stroming van het Communisme die een experiment omvat om mensen anders met elkaar te laten samenleven.
Hij heeft de opkomst ervan zelf meegemaakt toen hij student was.
Mede omdat zijn interesse hier sterk naar uitging, heeft hij de ontwikkelingen van het communisme op de voet gevolgd.
En hij geeft daarnaast commentaar op de ontwikkeling die Gorbachev later aan het Communisme gegeven heeft en welke gevolgen dit gehad heeft.

En dat is mogelijk, want nadat het boek lange tijd uitverkocht was, is het in herdruk uitgekomen.
En het zal binnenkort mogelijk ook weer in Nederland verkrijgbaar zijn.
Na Osho’s lezing is het dan tijd voor iedereen geworden om zich in de gibberish te storten en dat is me dan ook een heftige donderbui.
Je kunt niet anders dan totaal meedoen, anders vang je de gibberish van de ander op en neem je die nog bij je eigen innerlijke rommel.
En om de overgave aan de gibberish zo intens mogelijk te laten zijn, vertelt Osho eerst een of meerdere moppen.
Dat brengt je helemaal in het Hier en Nu, mocht je afgedwaald zijn.
En ook komt er door het lachen een gevoel van ontspanning, zodat het er niet meer zoveel toedoet wat je eruit gooit.
De rem via controle is door deze grap plus lachbui sterk geminimaliseerd.
De mop die nu volgt, ligt in de sfeer van het thema van de lezingen: Communisme & Zen Fire Zen Wind.

In een Russische wijk woont het echtpaar Igor en Becky Ivanovich.
Deze mensen houden een papegaai in hun appartement die Boris heet..
En Boris vindt het erg leuk om de hele dag luidkeels te krijsen:” Weg met het Communisme!”.
De buren hebben er genoeg van en voelen zich verplicht om de KGB in te lichten.
Als de politie de flat van Igor en Becky Ivanovich binnenkomt, verstopt Igor zijn papegaai Boris vlug in de vriezer.
De KGB beambten doorzoeken het hele appartement, maar kunnen niets vinden.
Echter, net voordat ze willen vertrekken, besluit een van hen om een kijkje in de vriezer te nemen.
Dan wordt daar een lichtelijk bevroren papegaai Boris aangetroffen.
Als Boris uiteindelijk begint te ontdooien, begint hij luidkeels te schreeuwen:
“ Hoera voor Gorbachev! Lang leven het Communisme!”
De mannen van de KGB zijn uiterst tevreden en verlaten het appartement van Igor en Becky Ivanovich weer.
Als ze weg zijn, begint Igor zijn papegaai Boris aan te spreken: “Ik begrijp er niets van, Boris. Waarom begon jij opeens het Communisme aan te prijzen?”
“Denk eens even goed na” antwoordt Boris “jij zou toch hetzelfde doen, als je net uit Siberië terug gekomen was!”

Na de lachsalvo’s volgt dan het hierboven beschreven collectieve proces van de gibberish meditatie.

En in de stilte die daarna volgt, geeft Osho deze geleide meditatie.
Als je hem leest, kun je die ook zelf als meditatie doen.

Wees stil
Sluit je ogen
En ervaar je lichaam als totaal bevroren.
Dit is het juiste moment om naar binnen te gaan.
Verzamel al je levensenergie en ga snel naar je wezenscentrum, in volkomen bewustzijn en met een urgentie alsof dit het laatste ogenblik van je leven is.
Zonder deze urgentie heeft niemand ooit zijn wezenscentrum bereikt, het centrum dat je originele gezicht is, wat de deur naar het goddelijke vormt.
Ga alsmaar sneller
Dieper en dieper…
Als je dichter bij jezelf komt, daalt er een grootse stilte op je neer, bijna als een zachte regen.
Kom nog een beetje dichterbij…en je ontdekt dat er een geweldige vrede om je heen ontstaat.
Nog een beetje dichterbij …en geuren van de overzijde gaan je wezen vervullen.
Nu kun je je originele gezicht zien.
Dit is de Boeddha, die eeuwen lang in je wezenscentrum verborgen gelegen heeft. Dit is de supermens.

De enige kwaliteit van de Boeddha is Getuige zijn en als je Getuige zijn zich verdiept, wordt je geluksgevoel ook dieper.
Als je Getuige zijn grootser wordt, rijst er een geweldige extase in de kern van je wezen op.
Die komt niet van buiten, het is iets dat in jou ontstaat en in je gaat bloeien als een lotusbloem.

Maar het gebeurt allemaal – dit hele wonder van meditatie is niets anders dan Getuige zijn. Een enkel woord en daarin ligt de hele religie besloten.

Op dit moment zijn jullie de meest gezegende mensen op de aarde.
En om het Getuige zijn een beetje dieper te maken…

(vraag ik Nivedano op de drum te slaan…laat je nu met een klap achterover vallen.).

Ontspan je, laat los. Ga alleen door Getuige te zijn…wees Getuige dat je niet het lichaam bent, wees Getuige dat je niet de mind bent, wees Getuige dat je alleen maar getuige bent,
alleen maar een Boeddha, Zuiver bewustzijn,
En plotseling wordt je duidelijk wat eeuwig leven is.
Je hebt keer op keer op keer op keer van lichaam gewisseld, maar je leven gaat maar door met te stromen van eeuwigheid naar eeuwigheid.
Het is oneindig, het is onsterflijk.
En als je je gaat ontspannen, ga je smelten als ijs. Alle grenzen verdwijnen.
Het Gautama de Boeddha auditorium wordt plotseling een oceaan van tien duizend boeddha’s die hun bewustzijn tot een geheel laten samensmelten, zonder ook maar een enkel golfje of ribbeltje.
De avond was op zichzelf al prachtig, maar jullie totaal zijn, je urgentie, je geweldige 
verlangen om je centrum te bereiken heeft er een wonderbaarlijke avond van gemaakt – een schitterend gebeuren.
Meditatie is de enige magie in de wereld en het enige wonder.

Verzamel voordat Nivedano je terugroept alle bloemen die op je neerdalen – van extase, van vreugde, van vrede, van diep sereen zijn, van stilte, van vuur binnenin je.
Het vuur van eeuwig leven, dat heel koel is en een briesje is dat zo naar de overzijde geurt. Dit heb ik zenvuur, zenwind genoemd. We moeten de hele aarde vullen met Zenvuur, Zenwind.
Het is de enige mogelijkheid om de mensheid en deze mooie planeet van vernietiging, van de politici en de priesters te redden.

En vergeet niet om de Boeddha over te halen om met je mee te komen.
Hij moet je dagelijks leven worden. In al je activiteiten, in ieder gebaar, in elke vogel, in iedere stilte – hij moet een constante aanwezigheid worden, vlak achter je.
Alleen al zijn aanwezigheid achter je zal je je levensstijl doen veranderen.
Die zal zo’n je gratie en schoonheid, zegening en compassie geven waar je nooit tevoren van gedroomd hebt.
Meditatie maakt de meest grootse droom tot werkelijkheid. Nivedano…( drumslag)

Kom terug, maar kom terug als Boeddha’s, stil, vredig, met diepe dankbaarheid en grootse waardigheid.
Blijf enkele seconden stil zitten om je alleen maar te herinneren waar je geweest bent, naar welke hemel, welke ruimte, over welk gouden pad je gereisd bent.
En voel wie er vlak achter je is, de aanwezigheid van de Boeddha.

Dit zijn de drie stappen voordat je verlicht raakt: de Boeddha loopt achter je als een schaduw, dat is de eerste stap.
De Boeddha loopt voor je uit en jij wordt de schaduw, is de tweede stap. Je schaduw verdwijnt in de Boeddha. Je bent er niet meer, alleen de Boeddha is er nog… dat is de derde en laatste stap.
Op het moment dat je schaduw in de Boeddha verdwijnt, zul je plotseling ontdekken, dat de Boeddha alleen maar transparant bewustzijn is.
Als iets transparant is, maakt het geen schaduw.
En de Boeddha is in de kern je natuur, daarom is het niet zo moeilijk om hem vanuit de verborgen bron te halen en hem tot je hele wezen te laten worden.
Hij zit daar als een zaadje in je centrum. Als je dat naar buiten brengt, barst het open en dan komt plotseling uit je modder, je vuile modder, van allerlei soorten begeerte, jaloezie, boosheid en geweld een prachtige lotus tevoorschijn.
Deze lotus is de bloei van je echte potentieel.
Dit zal je tot supermens maken.
Nietzsche kan alleen maar over je praten; ik kan je transformeren in de supermens.
De supermens is wat ik wil overbrengen.
Ik reik je de supermens aan, de Boeddha. Ik geef je geen enkele leerstelling, geen filosofie – ik help je alleen maar om je eigen bewustzijn in een staat van bloei te brengen.

Okay Maneesha?
Ja, Geliefde Meester.

Fragment uit Communism & Zen Fire Zen Wind

WHY DOES COMMUNISM NEED A DICTATORSHIP OF THE PROLETARIAT? WHY NOT DEMOCRACY?

In a democracy you cannot change the status quo, you cannot change the class-divided society into a classless society.
The dictatorship of the proletariat is not an ordinary dictatorship of an Adolf Hitler or Benito Mussolini. It is a dictatorship of the poor, the have-nots. Unless the have-nots have the power, they cannot stop the exploitation by the rich, Communism & Zen Fire Zen Wind.

In a democracy it is almost impossible for the poor to have the power for the simple reason that the rich people have enough money to fight elections, enough money even to buy the poor and their votes, enough money to buy the politicians. It is impossible in a democracy for the poor to have power, and without power there is no possibility of changing the society. Hence, Karl Marx proposed the idea of a dictatorship of the proletariat.

Karl Marx was not a practical man. He was a great thinker, a great dreamer, a great utopian; in short, he was a stargazer. He spent his whole life in the library of the British Museum. Before the museum would open he was standing at the door, and it was with difficulty that the museum staff would force him out, physically, when the museum was closing.
It happened many times that without eating, without drinking… he was so deeply concentrated in finding the root causes of poverty and how to destroy it, looking into different sources, all the possible literature that might give some clue, that the museum staff had to call the ambulance from the hospital, because he would faint on his table. He would become unconscious – no food, no water, just working out the whole plan for a utopia.

Communism is his great contribution to the world. But it has come out of a thinker’s mind, dreamer’s mind, and practical life is totally different from logic. His whole idea was that soon the poor would become poorer and the rich would become richer – it seems perfectly logical – and the middle class would disperse. A few would rise up and become richer, and more would fall down and become poor. When the society is absolutely divided between the proletariat, the have-nots, and the bourgeois, the haves….
Obviously the bourgeois cannot be in the majority, because there is tremendous competition; every rich man is trying to pull down other rich men by the legs. Everybody is trying to climb the ladder higher than the others. So those who reach the highest point of being super-rich are going to be, obviously, a minority. The poor will be the majority, and because they don’t have anything… Karl Marx’s great work, THE COMMUNIST MANIFESTO, ends with the line: “Proletariat of the world unite. You don’t have anything to lose except your chains, and you have the whole world to gain, the whole power, the whole society in your hands.”

This is how logic functions, but life does not agree with it. He completely forgot the implications. He was thinking that the first country to become a communist country would be America, but America seems to be going perfectly well. There is no question at all of America becoming a communist country unless it is invaded and forced to become communist. From its inner sources, it is not going to become a communist country for a simple reason: the middle class has not disappeared and is not going to disappear.
That was completely overlooked by Marx. He thought that a few people would become richer, more ambitious, more competitive, more efficient. The others would fall down and become poorer. But he forgot the other side of the coin: that a few rich people will go bankrupt and become middle class, and a few poor people will start struggling and fighting and will join the middle class, so the middle class is not going to disappear. And it has not disappeared.

And the middle class is absolutely against any revolution, for the simple reason that they have much to lose. In revolution there is going to be chaos. And the middle class is not going to share its possessions with the millions of poor people.
Marx also forgot completely – that shows how just thinking is not enough; a practical, down-to-earth approach is needed to change the society – he forgot completely that even the poor may not be complete have-nots. The American poor may not have a Rolls Royce, but he has a Chevrolet, he has a house, he has a wife, he has children. His children are his ambitions, he is teaching them and they will become richer. But even the poor man has a car, a house, and he is afraid that in the sharing of wealth he may lose his car, his house. The proletariat has not turned out completely to be have-nots, so they are not ready for any revolution. Yes, they are ready for more and more facilities for the poor, but they are not going to be for the revolution.
America has the poorest and smallest Communist Party in the world, which has no power at all.

It happened in the Soviet Union: after the revolution a journalist was asking a poor man, “Are you really a communist?” He said, “Yes, I am a communist.” The journalist asked, “If you had two cars, would you give one to your neighbor?” He said, “Of course.”
“If you had two horses, would you give one to your neighbors?” He said, “Of course.”
“If you had two cows, would you give one cow to your poor neighbors?” He said, “Yes.”
And the journalist finally asked, “If you have two hens, are you going to give one hen to your neighbors?” He said, “No!”
The journalist said, “But this is absolutely illogical.”
The man said, “It is not illogical. I have two hens – I don’t have two cars, I don’t have two houses, I don’t have two horses, two cows. That which I don’t have, who cares? – I can give. But two hens I have got, and I’m not going to give them!”

When you have something, then the problem arises.

YOU HAVE TALKED ABOUT THE GREAT RUSSIAN EXPERIMENT. CAN YOU TALK ABOUT THE GREAT EXPERIMENT OF YOUR COMMUNE HERE?

My commune here is a far greater experiment than any communism. Communism was only an economic revolution, changing the economic structure of the society. It was very partial; that’s why the Russians are feeling a little sad, something is missing.
A partial revolution is bound to fail. It is as if only one part of your body is healthy and the rest of the body is sick. What are you going to do with one hand healthy and the whole body sick?

Revolution has to be total on every plane – economic, social, psychological, spiritual. Unless it is a total revolution man is going to feel himself crippled, as if your head goes on becoming bigger and bigger and your body remains the same. Soon you will be in trouble.

I have heard about a circus….
The manager declared, “Now comes our last and greatest entertainment for you. Wake up everybody! We bring to the stage our greatest dancer.” So a few people who had fallen asleep woke up, sat up in their chairs, alert. The greatest dancer?
Then the curtain opened and they saw a woman lying flat on her chest on the floor. They could not think what kind of dance was going to be happening. Finally, the woman tried hard to get up. Her breasts were so big that just to get up was the dance! When she stood up everybody was clapping! They had never seen such a dance – the woman was doing a miracle! Her breasts were still touching the earth!
The manager came back and he said, “Have you seen the dance?” And people laughed; they said, “It is really the greatest dance we could have ever imagined!”

Partial revolution is not revolution. Only the total revolution – and total revolution has to arise from your very center.
That is my work here. I want every individual to clean the past from his mind completely. All his prejudices, all his thoughts – political, social, religious – everything has to be dropped. Just a clean slate, and you have arrived to the space of no-mind.

No-mind is meditation, and no-mind is the revelation, and no-mind is the greatest rebellion that has ever happened.

In the past only very few people… a Gautam Buddha here and there, thousands of years pass and then comes one person who blossoms into a buddha. But now there is no more time. You cannot postpone for tomorrow. Whatever you want to do has to be done now!

For the first time the present is becoming more and more important. Each day you are coming closer to choosing the alternative: either move towards becoming a buddha, or move towards becoming a corpse.
I don’t think anybody wants to die, particularly when all life is at risk.
This third world war cannot happen. We are going to prevent it!

This world needs a spiritual revolution, it needs the new man, the spiritual terrorists: ‘I love your expression for me, a “spiritual terrorist.” I don’t have any weapons, I don’t have any nuclear missiles, but I have something greater and something far more effective. It is not to kill, it is to bring life to those who are living almost as if they are dead. It is bringing awareness to those who are behaving like somnambulists, walking in their sleep, talking in their sleep, not knowing exactly what they are doing and why they are doing it.

I want people to be so awake that their whole consciousness goes to the deepest part of their being, and also to the highest peak. A vertical growth – just like a tree grows. Its roots go down into the earth, and its branches spread towards the stars. Its blossoms flower into the sky, its nourishment comes from the deepest part of the earth. It is always balanced: the higher the tree goes, the deeper the roots. You cannot have a cedar of Lebanon tree, four hundred or five hundred years old, rising so high in the sky, with small roots. It will fall down immediately.
Life needs a balance between the depth and the height. I teach you both simultaneously. In your entering to the center in meditation, you are growing your roots deeper into the cosmos. And bringing the buddha out from the hidden center is bringing your fragrance, bringing your grace, bringing your ecstasy higher, where it can blossom into the sky.
Your ecstasy is a movement towards the height and your meditation is a movement towards the depth. And once you have both, your life becomes a celebration.
That is my work, to transform your life from a sad affair into a celebration.
If we can fill the earth with laughter there is not going to be any war. If we can teach the soldiers to tell jokes to the enemy, there is not going to be any war. They will throw their guns and sit down and share jokes! And when somebody is telling a joke, can you kill him? When he is bringing laughter to you, can you destroy him?
Every man now is responsible to create a buddhafield around himself, an energy field that goes on becoming bigger and bigger. Create as many vibrations of laughter, joy, celebration, as possible; dance, sing, let the whole of humanity by and by catch the fire of Zen and the wind of Zen.

Nobody is really interested to be sad. Nobody is interested to torture himself. It is your religions and your politicians who go on making you sad and miserable, because in your misery is their whole business. If you start laughing, if you start dancing, throwing the gun away; if you take up a guitar….
Jesus says to his disciples, “Carry your cross on your shoulders.” I say, don’t listen to such nonsense. Carry your guitar on your shoulders, and fresh and fragrant laughter on your lips. Make this whole world a merry-go-round. You don’t have that word. You have the word `SORRY-go-round’. I have to create language for you!

Just your laughter will be enough to prevent the war. Your celebration, your dance, will be enough to prevent the war. Your ecstasy, your meditation, will create a tremendous force which will be far higher because it is life-affirmative, Communism & Zen Fire Zen Wind.

Your religions are life-negative. Your politicians are life-negative. Your religions prepare you for beyond life, not to live here joyously. And your politicians create weapons to kill you. Politicians kill you and priests console you: “Don’t be worried. After your death you will be entering paradise – beautiful women and rivers of wine.” No prohibition, no marriage… have you ever heard that in paradise there are marriages?

I am creating a paradise herenow. I don’t wait for death – why should one wait for death? And if there is going to be a paradise after death, please prepare for it! Be ready for it! Enjoy here, so that you can enjoy there. Only those who are capable of enjoying here, and dancing here, and singing here, and loving here, will be able to enjoy paradise… not your saints, only my people!
Your saints will be sitting there miserable, not looking at beautiful women – with closed eyes, shrinking into themselves. And what to do? – there is no water available, only wine, and all around beautiful women, naked, dancing, Communism and Zen Fire Zen Wind

One Hindu saint died a few years ago, Swami Muktananda. You must have heard his name; many of you may have seen him. But you don’t know what happened in paradise.
One of his disciples was so miserable because his guru had died, he committed suicide. He wanted to go with the guru. He reached just a little late, but he reached. And what he saw – he could not believe his eyes! He saw Muktananda lying naked under a tree, and on top of him was an American actress, Marilyn Monroe, making love to Muktananda. He could not believe that Muktananda, who was always teaching celibacy….

In his book, CHIDVILAS – “Play of Consciousness”, he describes that his discipline of celibacy came to such a point that his prick would rise so high that it would touch his navel…. The disciple had read it. And what is Muktananda doing? Has he forgotten everything? But anyway, Muktananda is his master, so he has to pay his respects.
He did not look at what was happening, he just touched Muktananda’s feet and said, “Baba, I think this must be the reward for all your virtues.”
And Marilyn Monroe said, “You idiot! This is not the reward for this idiot, this is punishment for me!”

I want you to prepare, because paradise is going to be really great! Far out! But you have to be ready. So love, drink, dance – this is the preparation, the discipline for entering into paradise. I am an utter hedonist, and only a hedonist has the right to enter into paradise.
People who are masochists, torturing themselves, need to go to hell because there they will not have to torture themselves, the Devil and his whole army will torture them. That will be their joy.
Hell is for saints, heaven is for sinners – this is absolutely logical. This is my revolution! Once we enter into heaven, we are going to throw all the saints into hell: “You enjoy torture – get tortured! We enjoy luxury, we enjoy every comfort. Let us possess paradise; you have lived here long enough. Just get out!”
I am not going alone, you are all coming with me! Because I am a lazy guy, I will be going still sitting in my chair. If Mohammed can go riding on his horse, what is wrong with it? If Jesus can go directly, alive, and pulls his mother up after him, what is the problem?
Perhaps I may reach a little earlier than you, because my podium is a little higher – but you won’t be too late. I will greet you there, “Hi! So you have arrived. Now do the work – throw all those saints towards hell.” Communism & Zen Fire Zen Wind.

They deserve it. They have been disciplining themselves for it. We have been disciplining ourselves for paradise. Our whole expertise, our whole specialization is to possess the kingdom of God.

Osho in Communism & Zen Fire Zen Wind

I teach you this Fire of Zen.
I teach you this Wind of Zen.
That is going to burn everything that is wrong, that is going to take away everything that is wrong in you and leave only the truth, the ultimate truth.
That ultimate truth brings freedom.
This is the only spirituality,
the only religion.
It is individual — it has nothing to do with any church, with any organized religion. It has nothing to do with any scripture. It has to do only with your inner search and finding your authentic nature — what Zen people call “the original face.”
The buddha is your original face.

It is only a question of bringing more intensity, more totality, more sense of urgency. And the Zen Fire will burn all that is false in you, and the Zen Wind will take it away from you. You will remain just pure gold.
This pure gold of your being has the face of the buddha.

from OSHO: Communism & Zen Fire Zen Wind