The Inner Journey


The Inner Journey

Love is not something to be obtained from the outside. Love is the music of your inner being. Nobody can give you love. Love can arise within you, but it cannot be obtained from the outside. There is no shop, market, no salesman from whom you can purchase love. Love cannot be purchased, at any price. Love is an inner flowering. It arises from some dormant energy within, yet all of us search for love on the outside. But all of us search for love in the beloved— — Osho The Inner Journey is a precise manual for tuning the instrument— body, mind, heart, hara— to an inner balance and harmony that will pave the way for the experience of meditation. Osho speaks of meditation as a music that naturally flows in a well-tuned instrument, and of love as the dance that moves to this music.

Impression of the Inner Journey

“This afternoon I would like to discuss a few more points relating to the real center of the body. A few questions have also been asked about this.

Navel is the most important Center

Neither the head nor the heart – the navel is the most important and basic center of man’s life.

“Man has developed according to his mind, so the direction, the flow of his life has gone wrong. In the past five thousand years we have educated and developed only the mind, only the intellect. The results have been very harmful. The results are that almost every human being is on the verge of madness – a little push and anyone can become mad. The mind is almost on the verge of a breakdown: a little push and the mind can collapse.It is also a surprising thing that in the last half century, within the last fifty years, almost all the greatest thinkers of the world have gone mad.

The more Education the more Madness

“In the West in the last half century there has hardly been a single thinker who did not experience some kind of madness. Great poets, great thinkers, great philosophers, great scientists have all been found to be suffering from some kind of madness. And slowly, slowly, as more and more of humanity is becoming educated, the symptoms of madness are also reaching the common people.

“If a new man is to be created, it is absolutely essential to change the center of man’s life. If that center is closer to the navel instead of to the head, it will be closer to the life-energy.” Osho

Over de Hara als het echte Levenscentrum in the Inner Journey

Osho stelt in de ” The Inner Journey” vast, dat de meeste mensen niet weten wat hun werkelijke centrum is.
We denken vaak, dat het hoofd of anders tenminste het hart het echte centrum van ons leven is.
Maar dat is niet juist. De Navel is ons Levenscentrum. En dan gaat het speciaal om het gebied direct Engelse Osho Boeken 4onder de navel, de Hara genaamd. De mens is overeenkomstig zijn mind ontwikkeld, en daarom is zijn levensstroom de verkeerde richting op gegaan.

We zijn niets verloren. God is niet verloren en hoeft daarom niet gevonden te worden. We zijn het alleen vergeten; het is alleen een kwestie van herinnering. Het bevindt zich in de diepste kern van ons wezen. Noem het waarheid, God, geluk of schoonheid: ze geven alle hetzelfde verschijnsel weer. Er is iets van eeuwigheid in ons wezen, iets dat onsterfelijk is, iets goddelijks.
Alles wat we moeten doen, is de diepte ingaan, diep in ons eigen wezen duiken en het waarnemen, het ons realiseren en herkennen. We gaan nergens heen; we moeten gewoon stil zitten en zijn.

Het boek The Inner Journey is verkrijgbaar in de Boekhandel.

Review van The Innner Journey

Het boek “The Inner Journey” van Osho in inmiddels in verschillende uitvoeringen verschenen.
Het is een weergave van Osho’s lezingen tijdens een meditatiekamp in Ajol, dat in de provincie Gujurat van India ligt.
Het boek The Inner Journey ademt een intieme sfeer. Elke lezing begint met “My Beloved Ones” en eindigt met een geleide meditatie, waar Osho de toehoorders op vloeiende wijze, na de lezing, naar toe brengt.

De onderwerpen die Osho behandelt liggen erg dicht bij onszelf. Het gaat immers om de reis naar binnen: hoe komen we bij ons echte centrum, bij onze ware (vaak sluimerende) energie?
Ieder kan, door dit boek te lezen, zijn of haar innerlijke reis ‘verlichten’.
Waarschijnlijk kom je, al lezende, ook bekende inzichten tegen, die hier anders geformuleerd staan. Maar, zoals Osho zegt: het nut ervan om dingen vaker te zien en te horen, is, om ons alert te houden, om ons bewustzijn aan te scherpen.
In ons dagelijks leven zijn er zoveel krachten en omstandigheden die ons kunnen verdoven en in slaap brengen…
Osho’s lezingen zijn er om ons steeds weer en telkens verder uit onze slaap te halen. Dit is heilzaam voor The Inner Journeyonszelf en ook voor hen tot wie we in liefdevolle relatie staan.

Osho begint de “Inner Journey” met vast te stellen, dat de meeste mensen niet weten wat hun werkelijke centrum is.
We denken vaak, dat het hoofd of anders tenminste het hart het ECHTE CENTRUM van ons leven is.

Maar dat is niet juist. De NAVEL is ons LEVENSCENTRUM. En dan gaat het speciaal om het gebied direct onder de navel, de HARA genaamd.

De mens is overeenkomstig zijn mind ontwikkeld, en daarom is zijn levensstroom de verkeerde richting op gegaan. Osho, The Inner Journey
Osho begint de “Inner Journey” met vast te stellen, dat de meeste mensen niet weten wat hun werkelijke centrum is.
We denken vaak, dat het hoofd of anders tenminste het hart het ECHTE CENTRUM van ons leven is. Maar dat is niet juist. De NAVEL is ons LEVENSCENTRUM. En dan gaat het speciaal om het gebied direct onder de navel, de HARA genaamd.

De mens is overeenkomstig zijn mind ontwikkeld, en daarom is zijn levensstroom de verkeerde richting op gegaan.

In de afgelopen vijfduizend jaar zijn we alleen maar bezig geweest om onze mind, ons intellect, te ontwikkelen. En het gevolg hiervan is zeer nadelig.
Want bijna ieder menselijk wezen verkeert aan het randje van gekte. Een klein duwtje en vrijwel iedereen kan gek worden.
Als je alleen al kijkt naar de grootste denkers van de afgelopen vijftig jaar: ze zijn bijna allemaal gek geworden. In het westen is er bijna geen denker die niet een of andere vorm van verstandsverbijstering heeft ervaren.
Als er een nieuwe mens geschapen gaat worden, is het absoluut noodzakelijk, dat het levenscentrum van de mens gaat veranderen
Als dat centrum dichter bij de navel komt te liggen dan bij het hoofd, alleen dan zal dat centrum dichter bij de echte levensenergie komen.
Denk hierbij maar eens aan het feit, dat in de moederschoot het kind verbonden is met de levensenergie van de moeder, via de navel.
De pijn die het kind voelt, als het geboren is, is er, omdat het gescheiden wordt van de moeder en afgesneden wordt van haar levensenergie.

Het kind moet voor zijn leven vechten. En het huilen voor zijn leven moet dan ook als positief worden gezien: anders zou het betekenen, dat het kind het op geeft.
Onze navel, het gebied daar vlak onder, is dus HET CENTRUM van ons Leven.
Maar we worden er vandaan getrokken.
Levensenergie komt van alle kanten, maar als het navelcentrum niet open is, dan zal de levensenergie niet echt binnenkomen. Dan gaat de levensenergie aan je voorbij.

Hoe kunnen we zorgen, dat het navelcentrum open is?
In de eerste plaats, door diep te ademen. Hoe dieper je ademhaling is, des te meer ben je in staat om aan je navel te werken en deze te ontwikkelen.
Dan is verder angst heel remmend op de ontwikkeling van de navel.
Als we angstig zijn, hebben we een hoofd vol gedachten en dan is onze energie ver van onze navel.
Het is daarom van het grootste belang om zelf van angsten bevrijd te worden en om ook kinderen niet bang te maken.

Navel-centrum is ’t Belangrijkst

Osho bespreekt vervolgens, hoe de energie die ongebruikt, sluimerend, in het navelcentrum ligt tot leven gewekt kan worden. Als deze sluimerende energie opgewekt wordt, gaat er een deur open om bewustzijn te ervaren dat voorbij het lichamelijke gaat.
De vraag doet zich voor: behandelen we onze navel goed genoeg, opdat er in ieder geval kans is, dat de sluimerende energie wordt opgewekt?
Het antwoord is: nee, we doen juist niet de goede dingen voor onze navel om onze echte levensenergie te bereiken.

In dit verband belicht Osho drie thema’s: right diet, right work en right sleep.
Hij laat zien, hoe we in ons dagelijks leven de dingen doen die niet echt gunstig zijn voor het opwekken van onze echte levensenergie.
Door ons bewust te worden, hoe we dit proces belemmeren, kunnen we zaken in ons dagelijks leven anders aanpakken.
Het boek “The Inner Journey” is dus een ware vriend bij onze eigen inner journey……
En door de talrijke anekdotes die Osho bij de uitleg vertelt, is het een heel prettig en gemakkelijk leesbaar boek. Het is een echte aanrader voor je boekencollectie. Geniet ervan. Osho, The Inner Journey