Joshu the Lion’s Roar


ZEN MEESTERS: JOSHU THE LION’s ROAR

Talks On Zen

Na twintig eeuwen is de Leeuwen-schreeuw van Joshu opnieuw tot leven gebracht door Osho’s commentaren op deze uitzonderlijke man, een van de meest geliefde meesters in de Zen-traditie. Het boek Joshu the Lion's Roarbegint met Joshu’s unieke eerste ontmoeting met meester Nansen die erkent dat Joshu geen initiatie nodig heeft en een speciale behandeling gegeven moet worden. Verder omvat Joshu the Lion’s Roar de ultieme piek van Joshu’s eigen bewustzijn en de daaruit voortvloeiend ontplooiing als een meester op zijn eigen manier.

Terwijl hij deze anekdotes, dialogen en haiku’s gebruikt om Joshu’s leven te documenteren, creëert Osho tegelijkertijd een omgeving in het hier en nu waarin Osho zijn gehoor en lezers tevens een Zen meester in actie kunnen ervaren. De krachtige, to the point en hard treffende talks eindigen alle met een korte meditatie en ze geven een duidelijke richting aan voor al diegenen die op zoek zijn naar de waarheid: de enige manier is naar binnen gaan en het is tijd om te ontwaken!

Op de uitvaart van een van zijn monniken, nam Joshu deel aan de stoet en gaf het volgende commentaar: “Wat een lange stoet van dode lichamen is er in het gevolg van het ontwaken van een enkele levende mens!”

Het boek is in een vorige editie vaak tweedehands verkrijgbaar en de nieuwe uitgave zal te zijner tijd te bestellen zijn via internet.

Introduction to Joshu the Lion’s Roar

Of all the stories Osho Rajneesh has shared with His disciples through the years this story is surely one of the al time favorites:

“I have told you a story, a very ancient story, about a lioness giving birth to a cub while she was jumping from one hillock to another hillock. The cub fell into a crowd of sheep and grew up amongst the sheep. There was no way for him to know that he was not a sheep. And the sheep were not afraid, they never thought that heJoshua the Lion's Roar was dangerous.

“One day an old lion saw this phenomenon and could not believe it! He had never seen any lion walking in a crowd of sheep. The moment sheep see a lion they start running-naturally. But this young lion believed he was a sheep.

“The old lion was a man just like Joshu. He got hold of him. He started trembling, and the old lion said, ‘You are trembling and weeping and crying and asking that you should be released because you want to join your group. There is something you don’t know, it seems you are unaware, and I will not leave you unless I make you aware. You come with me!

“He dragged him to a nearby lake. The lake was silent-no ripples, no wind was there. He took the young lion to the edge of the water and told him, ‘Look in the water. Look at my face and your face.’

“Instantaneously, from the young lion a roar came out. It was not any effort, it was simply the fact of seeing that he is a lion immediately a roar that resounded in faraway mountains.

“The young lion thanked the old lion and said, ‘You have been very kind to me. Otherwise my whole life I would have lived chewing grass with the sheep. You have given me a new birth.”