FROM BONDAGE TO FREEDOM


Het boek ‘From Bondage to Freedom’ bevat een ontroerend verslag van een zeldzaam en provocerend From Bondage to Freedomexperiment in menselijke groei. Het zijn de laatste toespraken die Osho in de VS heeft gegeven. Terwijl de meeste van zijn mensen de vrucht van hun inspanningen gestalte zien krijgen in een levende Commune die gebaseerd is op Osho’s visie, probeert een kleine, door macht gedreven groep in het geheim de controle over de commune over te nemen en Osho en zijn lijfarts te vergiftigen, zoals duidelijk wordt als deze de Community verlaat.
Door dit alles heen beantwoordt Osho de vragen van discipelen en vrienden, die zich onthutst en verward voelen door de moedwillige minachting van het groepje corrupte mensen. Osho’s antwoorden openbaren de waarheid terwijl hij met onbuigzame compassie spreekt over fascisme, machtspelletjes en individuele verantwoordelijkheid. Zoals altijd wijst Osho erop hoe absoluut alles door de zoeker gebruikt kan worden om te ontwaken en meer bewust te worden.
Het boek is als audioboek te bestellen.

From Bondage to Freedom

The Book ‘From Bondage to Freedom’ is a deeply moving account of a rare and provocative experiment in human growth, these are Osho′s last discourses given in the US. While most of his people are experiencing the fruition of their efforts to manifest a living community based on Osho′s vision, a small, power-motivated group′s secret attempts to take control of the commune, poison Osho and his doctor is revealed as they flee the country.
Through it all, Osho answers the questions of disciples and friends devastated and confused by the wanton disregard of the few corrupted people. His answers expose the truth with uncompromising compassion as he talks on fascism, power games and individual responsibility. As always Osho indicates how absolutely everything can be used by the seeker to wake up and be more aware.

EXCERPT FROM BONDAGE TO FREEDOM

“Life is fragile. The higher you go, the more fragile. The tree is not so fragile as the flower. The fragrance is even more fragile than the flower – just a small breeze can take it away.
“This is true, that you see innocence and lovingness all over the place in this commune. Naturally, the question has arisen in your mind that why did something like a fascist calamity happen to you?
“Innocence can be taken advantage of. Lovingness can be exploited.
“But no harm has been done to you! Fragrance may be fragile; it may exist only for a moment, but that moment is eternity. The rock may exist for eternity, but that eternity is not even equal to a single moment of fragrance.
“The people who tried to exploit your innocence and love, your trust, have not destroyed you; they have destroyed themselves.
“This is the beauty of the power of love, the power of trust, the power of innocence.
“What harm has been done to you? No harm can be done to you. Even if you are killed, your loving being and your trusting being and your inner innocence are eternal. And you have seen the whole drama, that the people who were powerful but in the service of destructiveness had to escape finally.Love is victorious.” Osho