Creativiteit


Je eigen Kracht Beleven

Creativiteit is iets heel natuurlijks. Als het massa-denken uitgeroeid wordt en dat is een van de belangrijkste aspecten van het werk van Osho, dan kan iedereen creatief zijn in de zin van: iets oorspronkelijks scheppen.
CreativiteitOsho ziet creativiteit als een van de drie kenmerken van de nieuwe mens die hij voorstaat, ook wel Zorba de Boeddha genoemd.
De oude mens leefde eendimensionaal: hij leefde bijna alleen maar met zijn verstand en vanuit logica. In de 21e eeuw is er behoefte aan een verrijkte mens die vanuit drie dimensies leeft. Deze nieuwe mens moet zo meditatief zijn als een Boeddha, zo liefdevol als een Krishna en zo creatief als Michelangelo of een Leonardo da Vinci.

De Nederlandse versie van het boek is nog tamelijk moeilijk verkrijgbaar. Dan is de Engelse versie verkrijgbaar bijĀ de Boekhandel.

Review van Creativiteit

CREATIVITEIT, je eigen kracht beleven,
Osho legt in zijn visie grote nadruk op creativiteit. Hij ziet creativiteit als een manier van in het leven staan en zij is dus niet beperkt tot een bezigheid die na verloop van tijd weer is afgerond, zoals het maken van een schildering of het uitvoeren van een dans. Werkelijk creatief ben je overigens pas, als je rebels bent. Want een rebel heeft zich ontdaan van alle conditioneringen en is daardoor individu geworden.Creativiteit

Pas als je een vrij individu bent, weet je echt iets te scheppen, want voor die tijd ben je alleen maar bezig met nabootsen en niet met creativiteit.
De creatieve mens betreedt dus geen platgetreden pad, maar hij is bereid om op zwerftocht te gaan in het leven en het denken van de massa achter zich te laten.

Creativiteit je eigen kracht beleven

Maar als het massa-denken uitgeroeid wordt en dat is een van de belangrijkste aspecten van het werk van onze Meester, dan kan iedereen creatief zijn in de zin van: iets oorspronkelijks scheppen.
Osho ziet creativiteit als een van de drie kenmerken van de nieuwe mens die hij voorstaat, ook wel Zorba de Boeddha genoemd.
De oude mens leefde eendimensionaal: hij leefde bijna alleen maar met zijn verstand en vanuit logica. In de 21e eeuw is er behoefte aan een verrijkte mens die vanuit drie dimensies leeft. Deze nieuwe mens moet zo meditatief zijn als een Boeddha, zo liefdevol als een Krishna en zo creatief als Michelangelo of een Leonardo da Vinci.
Alleen op die manier kom je als mens tot vervulling en anders blijft er altijd iets ontbreken. Als je alleen een logisch denkende mens, dus eendimensionaal, bent, kun je tot grote hoogte komen, maar daarbij gaat het dan maar om een top.
Maar als je als een driedimensionale mens leeft, kun je een hele keten van de Himalaya worden.
Creativiteit betekent in feite ook gewoon, dat je totaal ontspannen bent. Dat wil niet zeggen, dat je niets doet, maar dat er vanuit jouw ontspanning iets gebeurt wat jij in feite niet echt doet.
Er klinkt een lied in je op, maar jij bent er niet de schepper van, het komt uit het onbekende.
Als jij degene bent die het schept, klinkt het maar heel gewoontjes. Echter: als het lied via jou komt, dan heeft het een ongekende schoonheid, er klinkt iets van het onbekende in door.
Ik denk, dat verschillende lezers bij deze uitleg bij zichzelf zeggen: “Ja, verhip, dat klopt. Als ik die bepaalde muziek hoor, dan ervaar ik die als zo bijzonder, dat ik dan helemaal niet meer met de zanger of de zangeres bezig ben. Die muziek is gewoon goddelijk te noemen.”
Dus, bij creativiteit gaat het erom, dat we onszelf vergeten. Ons ego moeten we aan de kant zetten. En als we alleen zijn, lukt dat meestal nog wel, maar als er iemand anders over onze schouder meekijkt, dan is het er opeens weer op volle sterkte.
Om dit te illustreren wordt het volgende mooie zen-verhaal in het boek Creativiteit behandeld.
Een zenmeester was van plan om een tekening te maken en hij liet daarbij zijn belangrijkste discipel naast zich zitten, opdat deze hem zou kunnen vertellen wanneer de tekening volmaakt zou zijn. De discipel was niet erg op zijn gemak en de zenmeester eigenlijk ook niet. De discipel had de meester nog nooit iets onvolmaakts zien doen, maar die bewuste dag gingen er toch dingen fout.
De meester maakte zijn tekening niet gewoon. Nee, hij begon te tekenen en dan was hij niet tevreden en vervolgens begon hij weer opnieuw. Het werd gewoon een enorme knoeiboel door al die verschillende pogingen. In Japan en China wordt alleen maar rijstpapier gebruikt om te kalligraferen; het is een heel speciaal en broos papier. Als je even aarzelt, is eeuwen later nog te zien, waar de kalligraaf aarzelde, want er wordt op die plaats meer inkt door het papier opgenomen waardoor het een zootje wordt.
Met rijstpapier kun je eenvoudig weg niet knoeien; je moet een vloeiende beweging maken, je mag niet aarzelen, zelfs geen seconde, want dan gaat het mis.
En dan zal iemand die de tekening ziet, meteen gaan kritiseren: dat is helemaal geen zen-tekening, want er zit niets vloeiends in.
Ondertussen bleef de zenmeester maar proberen en hij zat gewoon te zweten van al die mislukte pogingen. En de discipel zat maar met zijn hoofd te schudden: dit was nog altijd niet de volmaakte tekening.
Toen raakte de inkt op en de meester zei: “Ga jij nog wat nieuwe inkt aanmaken.” En, terwijl de discipel buiten de kamer was om inkt aan te maken, voltooide de meester in de kamer zijn meesterwerk.
De discipel riep vol enthousiasme uit: “Maar, meester, dit is volmaakt! Hoe kan dat opeens? En de meester legde uit, dat zijn ego hem in de weg had gezeten; hij was in de war geraakt door de meekijkende discipel. “Ik wilde onder jouw ogen volmaaktheid afdwingen.” legde hij de discipel uit, “Toen ik mijn innerlijke rust teruggevonden had, kon de volmaakte tekening vanzelf ontstaan.”
In dit boek Creativiteit wordt ons door Osho ontvouwd wat creativiteit is en de grote waarde die creativiteit heeft voor de Nieuwe Mens. Verder zet hij uiteen welke belemmeringen er zijn om creativiteit te laten stromen, zoals bijvoorbeeld het in de weg zitten van het ego. Maar daarnaast zijn er nog meer obstakels die hier weergeven worden, om je te laten begrijpen waarom je eigen creatief zijn stagneert.
En dan is er de hamvraag: hoe wordt je creatief en hoe krijg je daardoor de smaak van het leven te pakken en leer je om het mysterie van het leven te zien? Want door creatief te zijn dring je dieper in het leven door.
Hiervoor worden vier sleutels aangereikt door Osho.
1. Word als een kind 2. Wees bereid om te leren 3. Ontdek het hemelse in het gewone 4. Wees een dromer.

Deze vier sleutels worden op een prettige manier uitgelegd, aan de hand van verhaaltjes en grapjes. Dus, afgezien van dat je met dit boek op weg gaat naar een grotere creativiteit in jezelf, ben je je tijdens het lezen ook nog eens kostelijk aan het amuseren.
En creatief zijn kun je door hele simpele dingen te doen. Als je eenmaal je ego laat vallen, zegt Osho wordt alles creatief.
Lees dat maar na in het volgende verhaaltje.
Een huisvrouw was erg tevreden over de stiptheid van de boodschappenjongen. Altijd werd alles keurig verpakt en precies op tijd bezorgd. Ze maakte daarom een praatje met hem en vroeg:
“Hoe heet je eigenlijk?” De jongen zei, zonder te aarzelen: “Ik heet Shakespeare.”
“Zo” zei de huisvrouw “dat is een beroemde naam!”
“Dat kan toch ook niet anders? Ik bezorg al drie jaar lang boodschappen in deze buurt!”
Precies! Waarom zou je zo nodig Shakespeare willen zijn? Drie jaar lang in een vaste buurt de boodschappen bezorgen is net zo geweldig als een beroemd toneelstuk schrijven!
Laat dit boek je voeden bij het ontdekken van je eigen creativiteit.