The Alchemy of Yoga


Yoga The Alpha and the Omega 3

The ‘Alchemy of Yoga’ behoort tot de serie Yoga The Alpha en the Omega. Van de klassieke serie ‘Yoga the Alpha and The Omega’, bestaande uit twaalf delen, is dit deel 3 die in een herdruk verschenen is. Het is prachtig uitgevoerd in groen en er staat een zeer pregnante foto van Osho voorop.
The Alchemy of YogaSoberheid kan niet onderwezen worden en het is ook niet iets wat Osho ons nou direct voorhoudt. Wel zegt hij: ‘Als je gewoon naar het leven kijkt, dan zei je, dat hoe gecompliceerder je wordt, des te minder sensitief je ook wordt. En hoe meer je sensitiviteit afneemt, des te verder raak je van het goddelijke verwijderd.’
Verder zegt hij: ‘Kijk naar iemand die sober en eenvoudig leeft. Hij eet, drinkt en deelt liefde.
Hij heeft niet eens tijd om hier bij stil te staan. Hij is gelukkig, hij heeft zich alle genoegens diep laten smaken. Hij is voldaan, zijn diepere wezen is gevoed. Wat kan hij dan nog doen? Hij gaat zitten, kijkt naar zichzelf, doet zijn ogen dicht en slaat zijn eigen wezen gade.’

Impressie van The Alchemy of Yoga

Het boek The Alchemy of Yoga is niet gemakkelijk verkrijgbaar, mogThe Alchemy of Yogaelijk tweedehands in de Boekhandel.

Osho ontleedt de oorzaken van de ellende – ons vastklampen aan het leven en de angst voor de dood, egoïsme, aantrekking en afstoting … kortom: ons gebrek aan om vanuit bewustzijn te leven. Aan het begin maakt hij het klip en klaar, dat de soberheid waar Patanjali het over heeft niets te maken met het slecht behandelen van het lichaam: “. Het leven betekent meer als je gevoelig bent, het leven betekent
minder als je minder gevoelig bent.”
Osho heeft zoals altijd de visie en begrip om alles, zelfs het schijnbaar meest complexe, tot zijn eenvoudigste essentie terug te brengen.
“Voor mij is het leven in zijn totaliteit goed en als je in staat bent om het leven in zijn totaliteit te begrijpen, alleen dan kun je vieren … Celebration is mijn basishouding, onafhankelijk van wat het leven me brengt.