Engelse Osho Boeken 6


In Alfabetische VolgordeOsho-Handtekening17

korte informatie met ‘lees meer’ mogelijkheid

Intelligence

The Creative Response to Now

Engelse Osho Boeken 6Insights for a new way of Living. Osho gaat in dit boek in op het fundamentele verschil tussen intelligentie en intellect. In opvoeding en onderwijs wordt teveel nadruk gelegd op het intellect en te weinig op de intelligentie. Dat brengt een ervaring van onbalans teweeg. Intellect is ontleend aan anderen, het is kunstmatig. lees meer


Intimacy

Tuning Oneself and the Other

Engelse Osho Boeken 5Insights for a new way of Living. Zelfkennis ontwikkelen we alleen als we diep in ons binnenste kunnen zijn.En dat inzicht wordt door Osho op de volgende heldere en toch weer verrassende manier uiteengezet. Normaal gesproken is dat wat we over onszelf weten, niet meer dan de mening van een ander. lees meer

Intuition, knowing beyond logic

Engelse Osho Boeken 6Osho geeft in dit boek scherp het verschil aan tussen intellect en intuïtie. Intellect is het meest oppervlakkig in ons: het helpt ons om het leven van alledag goed door te komen en ons in de marketplace te redden. Intuitie is voor het alledaagse leven in de maatschappij niet nodig, want daar gaat het niet om liefde, om gevoelig zijn. Daar is het verstand, de mind in tel. lees meer

Into the Void

Osho geeft aan: Catharsis is een noodzakelijk onderdeel van moderne methodes van meditatie. Catharsis zorgt ervoor dat je je agressie, die iedereen heeft, systematisch kwijtraakt, niet door haar op anderen af te reageren maar in de leegte, in de open ruimte, INTO the VOID. Het resultaat: “Everything will be gone. When the mind becomes empty of repression and habits, awareness will happen easily.” lees meer

Joshua the Lion’s Roar

Talks On Zen

Joshu the Lion's RoarNa twintig eeuwen is de Leeuwen-schreeuw van Joshu opnieuw tot leven gebracht door Osho’s commentaren op deze uitzonderlijke man, een van de meest geliefde meesters in de Zen-traditie. Het boek Joshu the Lion’s Roar begint met Joshu’s unieke eerste ontmoeting met meester Nansen die erkent dat Joshu geen initiatie nodig heeft en een speciale behandeling gegeven moet worden. lees meer

The Journey of Being Human

Engelse Osho Boeken 6Dit schattig ogende thematische boek van Osho, The Journey of being human, is behoort bij de serie Life Essentials. De centrale vraag van dit boek luidt: “Is it Possible to find Real Happiness in Ordinary life?” Dat is toch, wezenlijk, wat de meeste mensen willen: een gevoel van oprecht geluk in je gewone dagelijkse leven. lees meer

Journey to the Heart

Engelse Osho Boeken 6Het boek is een nieuwe versie van het vroegere ‘Until you Die’ en Osho geeft commentaar bij Soefi verhalen. Osho verleidt ons om het onbekende in te gaan: het is het grootste avontuur dat er voor de mens open ligt en het vereist ook de nodige moed. De Soefi’s hebben het erover dat de mens ‘moet sterven’ voordat hij start. Dat wil zeggen: zijn oude persoonlijkheid, zijn ego dient af te sterven, wil hij echt in het hier en nu leven. lees meer

JOY

The Happiness that comes from within

Engelse Osho boeken 6Dvd met Osho lecture bijgesloten. Vreugde oftewel Joy heeft niets met de buitenkant te maken. Het heeft ook niets met de ander te maken. Het is een innerlijk gebeuren. Maar een ding is zeker: als je bij het zoeken naar plezier blijft steken, kun je nooit echt lief hebben. Want bij dit soort van genoegen gebruik je de ander voor je eigen plezier. lees meer

Just a Small Step

“Even if the whole world says that something is the truth, but it doesn’t appear to be the truth to you, then ignore the whole world; be indifferent to the entire public opinion, to what they all say” Osho. lees meer

Just like That

Engelse Osho boeken 6Met humor en gevoeligheid brengt Osho de Soefi verhalen uit “Just like That” over het voetlicht. Op die manier wordt de wijsheid toepasbaar voor de 21e eeuw. Osho onthult de verborgen dimensies van de stories en voegt er zijn eigen inzichten aan toe. Hij maakt een onder scheid tussen behoefte en verlangen. Verder bespreekt hij de aspecten die van belang zijn bij de menselijke evolutie. lees meer

Keys to a New Life

Keys to a New LifeAls motto voor dit boek heeft Osho: “Niemand kan tegen waarheid zijn, maar men kan tegen theorieën en doctrines zijn. Niemand kan tegen waarheid zijn, maar men kan tegen geschriften zijn. Ik spreek tegen jullie over die waarheid, over die vorm van religieus zijn die een eenheid is en die alleen maar eenheid kan zijn.”
Osho wijst erop in hoeveel leugens we leven waaraan mensen halsstarrig blijven vasthouden en dit geldt vooral voor de gevestigde orde. Het is niet dat wij in ons leven nieuwe leugens verzinnen, maar we nemen ze eenvoudig over van vorige generaties zonder ze op waarheid te onderzoeken. lees meer

Krishna the Man and his Philosophy

Krishna deals straight away with the ultimate question; he does not like any dilly-dallyings. He says if someone is prepared for the ultimate matter, then he alone will have entry into his house. It is for this reason that his house remains nearly empty. lees meer

Kyozan, a True man of Zen

Engelse Osho Boeken 6Osho heeft over Zen meer gesproken dan over welke levensstroming dan ook.Kyozan was een zeer eenvoudig man. En eenvoud kan gemakkelijker tot Verlichting leiden dan iemand die complex in elkaar zit. Kyozan’s eigen Meester heeft het erover, dat als een simpele man als Kyozan verlicht kan worden, het voor iedereen mogelijk moet zijn. lees meer

The Last Morning Star

Talks about the Enlightened woman mystic Daya

Engelse Osho Boeken 6Osho geeft aan, dat er zeker Verlichte vrouwen zijn geweest, maar dat er niet veel over hen bekend is.
In dit boek gaat het over de mystica Daya. Kijken we naar de woorden van de vrouw-mysticus Daya zelf, dan komen we het volgende tegen “Open je hart voor hen die het goddelijke liefhebben” Osho zegt: alleen voor deze mensen moet je je hart openen. lees meer

Learning Happiness

Engelse Osho Boeken 6Dit boek is het 3e deel van ‘The Discipline of Transcendence’ met een actuele vormgeving. Doorgaand geluk is er niet zomaar, hiervoor is een doorgaande transformatie nodig en dan kun je ook tot de top gaan. Dit boek is het Commentaar op een van Buddha’s vroegste werken. Osho legt uit waarom Buddha vindt dat geluk niet gecreëerd hoeft te worden. je hebt slechts ‘de kunst’ ervan te leren. lees meer

Learning to Silence the Mind

Wellness through Meditation
Engelse Osho Boeken 6Er is een nieuw meditatieboek uitgekomen in Pune. Het is speciaal voor hen die zich wat meer willen verdiepen in Osho’s visie ten aanzien van meditatie. In eerdere fasen werden we aangemoedigd om de mind te negeren, eraan voorbij te gaan. In dit boek geeft Osho de kwaliteiten van de mind weer. lees meer

Life is A Soap Bubble

100 ways to look at life

Engelse Osho Boeken 6Dit nieuw uitgekomen boek van Osho is zeer bijzonder: het dateert uit 1965 en bevat brieven die Osho schreef aan zijn geliefde sannyasin Sohan. Zij was eens zeer verdrietig, aan het einde van een meditation-camp in Matheran.Ze had een intense huilbui. Osho beloofde haar toen omdat hij, zoals hij zei, niets anders tegenover haar tranen kon stellen, dat hij haar elke dag een brief zou sturen. lees meer

Life Love Laughter

Celebrating your Existence

Engelse Osho Boeken 6Op tafel ligt voor me het helderblauwe, welbekende, boek van Osho Life, Love, Laughter, met bijgesloten Dvd. Het is na jaren opnieuw uitgebracht door St. Martins Griffin in New York, een uitgever van buitenaf. En daaruit blijkt dat dit boek belangrijk wordt gevonden. Leven, daar begint het allemaal mee. Maar Osho heeft regelmatig aangetoond, dat wij niet weten wat leven is. lees meer

 

Light on the Path

Light in the PathHet boek “Light on the Path” bevat de eerste serie toespraken van Osho nadat hij de Verenigde Staten had verlaten. Vanuit zijn hotel suite in Kathmandu, Nepal, spreekt Osho uitvoerig over het verband tussen Gnosticisme en anarchie. Hij legt ook de betekenis van het bestaan van een “boeddhaveld uit,” en de toekomst van communes op wereldwijde schaal. lees meer

Live Zen

Engelse Osho Boeken 6Osho heeft over niets meer gesproken dan over de levensstroming Zen. Deze biedt naar zijn zeggen de enige ervaring van een levende religie. Zen kent geen dogma’s, geen geloofssysteem of theologie. Het gaat om het pure leven zelf: als er stilte is en alleen de dans van de bamboes in de wind hoorbaar is, groeit er iets in je hart. Osno’s Zen werken worden in Universiteiten en Zen-kloosters over de hele wereld gelezen worden. lees meer

Living Dangerously

Engelse Osho Boeken 6Ordinary enlightenment for extraordinary times. Osho vertelt dat het zijn werk is om ieder individu compleet te reinigen van zijn/haar mind. Alle vooroordelen, alle denkwijzen – politiek, sociaal religieus – alles moet losgelaten worden. Gewoon een onbeschreven blad en dan ben je in het gebied van No mind aangeland. En
No mind is de grootste rebellie die ooit plaats gevonden heeft. lees meer

Living on your own terms

Wat is echte Rebellie?

Engelse Osho Boeken 6Een geheel eigentijdse uitgave betreft het hier, bij dit nieuw uitgebrachte themaboek van Osho.’Living on Your Own Terms’ helpt de nieuwe generatie om tot verruiming van inzicht te komen en op basis daarvan nieuwe systemen door te zetten die tot heil van de mensheid zijn. Het boek heeft als ondertitel: wat is echte rebellie? lees meer

Living Tao

Engelse Osho Boeken 6Dit boek is oorspronkelijk uitgebracht als Tao the Three Treasures deel 1, commentaar op de Tao te Ching van Lao Tzu. Het Chinese woord Tao betekent letterlijk: pad, levenspad. En het gaat bij Tao om totaliteit. Niet om iets dat volmaakt is, dat af is. Nee, het gaat over het leven zelf. En totaal leven betekent niet dat je je op een aspect richt, want dat kun je wel vervolmaken. lees meer

Love, Freedom and Aloneness

The Koan of Relationships

Engelse Osho Boeken 6Osho geeft ons een duidelijk advies. Hij zegt:” Zet je in voor de echte liefde, wees de echte liefde dienstbaar en dat wil zeggen, dat je de liefde in haar opperste zuiverheid dient. Geef wat je maar hebt, deel dat en geniet ook van het delen. En doe dat zonder iets terug te verwachten. Zorg er verder voor, dat ook de ander zich niet verplicht voelt. lees meer

Love Letters to Life

Engelse Osho Boeken 6150 brieven vol transformatie-hints van Osho. “Be a little more poetic. Write beautiful love letters to life. That’s what meditation is all about.” Uit dit boek blijkt Osho’s poëtische benadering. Niet alleen worden de poëtisch geformuleerde brieven van Osho gepresenteerd. Maar hij moedigt ons ook aan om zelf meer poëtisch in het leven te staan. Deze kwaliteit kunnen we aanwakkeren door liefdesbrieven aan het Bestaan te schrijven. lees meer

The Magic of Self Respect

Engelse Osho Boeken 6Met DVD bijgesloten. Awakening to your own Awareness. Er was een dag dat we onszelf echt kenden. Voordat we deel werden van een maatschappij, cultuur, een beschaving, was dat het geval. Dat is de reden dat mensen denken dat hun kindertijd de mooiste tijd van hun leven was. Als je terug-kijkt, dat wil zeggen: opnieuw kijkt, zul je de plek vinden waar je jezelf kwijtraakte. Dat moment is een moment van verlichting. lees meer 

The Man of Truth

A Majority of One

Engelse Osho Boeken 6Inclusief Dvd. De persconferenties die Osho in de jaren ’80 aan journalisten gaf vanuit de hele wereld, waren een genot om bij te wonen. Wij kennen journalisten als mensen die bijna tegen elke prijs nieuws willen vergaren. En de ondervraagden houden dan, zo mogelijk, de lippen stijf op elkaar om informatie niet voortijdig te laten uitlekken. Osho maakt van de persconferentie een waar feest. lees meer

The Man who loved Seagulls

Engelse Osho Boeken 6In dit boek wordt het accent gelegd op het feit dat mensen geen rationele wezens zijn. Het hele maatschappelijke gebeuren en alles wat daarmee samenhangt verwijst daar wel naar.
Echter: het is niet in overeenstemming met de waarheid. De mens is voor negenennegentig procent irrationeel, zo geeft Osho aan. En het leven verloopt niet volgens de aristotelische logica, maar volgens de inzichten van Hegel. Hegel heeft gewezen op de dialectiek in het leven. lees meer

Maturity

The Responsibility of Being Oneself

Engelse Osho Boeken 6Vooral in deze tijd is Osho’s visie op oud zijn en ouder worden van groot belang. Je bent in onze wegwerpmaatschappij wel heel snel oud. Voor je het goed en wel in gaten hebt, word je ook als mens weggeworpen. Hij zegt: als je ouder wordt, krijg je diepere wortels in jezelf. Kijk maar eens naar een boom: hoe hoger hij wordt des te dieper zitten zijn wortels in de aarde. lees meer

Ma Tzu, the Empty Mirror

11218805_1001865193197317_5998722851299387061_nDit is een prachtige herdruk uit de serie van de Zen meesters. Indertijd waren deze boeken overal totaal uitverkocht en werden er op verkoop-sites enorm hoge prijzen voor gevraagd.  Osho benadrukt dat ‘ons boeddha zijn’ niet iets is wat behaald dient te worden. Onze boeddha-natuur is al een feit. Juist door haar na te jagen, kun je deze staat van zijn mislopen. lees meer

Meditation for Busy People

Engelse Osho Boeken 6Omdat we het vaak zo druk, zeggen te, hebben en daardoor niet of nauwelijks aan meditatie toekomen, kunnen we te rade gaan bij dit schitterende Oshoboek.
Er staan in dit boek tal van technieken, waarmee we in ons drukke leven uit de voeten kunnen. Heel veel methodes, die in het boek staan, kunnen we in ons dagelijkse leven met al het werk vlechten: je kunt ze tussen je werkzaamheden door doen. lees meer