Walk without Feet


Walk without Feet, fly without Wings and think without Mind

Dit klassieke Osho boek Walk without Feet fly without Wings and think without Mind was lange tijd niet verkrijgbaar omdat het een Pune I uitgave is. Het is nu in een eigentijdse versie herdrukt. In een periode van 10 dagen heeft Osho deze talks gehouden, naar aanleiding van vragen van zoekers. Er wordt een grote variatie aan basale onderwerpen uit het menselijk leven behandeld. Walk without FeetOnder de vele thema’s gaat het onder andere over: ouders en kinderen, vertrouwen en overgave, liefde en jaloezie, seks en pornografie, spel en creativiteit.Overal wordt liefdevol, met wijsheid, voorzien van veel humor, op ingegaan.

Het boek Walk without feet, fly without wings and think without mind is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet.

Impressie van Walk without feet, fly without Wings and think without Mind

These talks are answers to personal questions from seekers that touch on a wide variety of fundamental life issues. This is an enlightened being′s profound, loving and, at times, humorousWalk without feet response to them. Amongst the many subjects covered, Osho speaks on parents and children, trust and surrender, love and jealousy, sex and pornography; play and creativity, desirelessness, enlightenment and the belief in God.

Excerpt from: Walk without Feet, Fly without Wings and Think without Mind

“The moment you think, either you think of the past or you think of the future. It may be the immediate past, but it is still past – it is never the present, it cannot be the present.

“Thought needs space. And the present moment has no space in it. Thought creates the past and the future to live in. The bigger the past, the more easily thought can move; the bigger the future, again, the more easily thought can move. The present is not capable of giving that space for thought to move.

“The present moment is a moment of no-mind. Whenever you are in the present you don’t function as a mind. Your body is in the present but your mind is never. Your body is always in the present – that’s why the body is so beautiful and mind is so ugly. And, down the ages, you have been taught to be with the mind and against the body. That has been the greatest calamity humanity has suffered up to now. If a new humanity is to be, we will have to put things right – you have to be with the body and not with the mind.

“Use the mind, but never get identified with it. The mind is a good slave, but a very bad master. The body is wiser.” Osho, Walk without Feet, fly without Wings and think without Mind