The Secret of the Secrets


The Secret of the Golden Flower

THE SECRET OF THE GOLDEN FLOWER

In this unique series of discourses Osho unravels the ancient text, The Secret of the Golden Flowers, which he describes as a synthesis of all the great religions – the essence of Taoism. More than 2,500 years old, this remarkable text continues to be as relevant today as it was to its contemporaries. Osho interprets it as the core of all religions and spiritual paths – a stripped-back ideal where spiritual seekers around the world are placing themselves now. The Secret of the Golden Flower belongs to no one in particular – it belongs to us all. The Secrets of Secrets is a timeless collection of Osho’s talks on The Secret of the Golden Flower.

Meditation of the Chinese Mystic Lu Tsu

Osho demystifies all the important terms used by the Chinese mystic Lu Tsu, and shares his meditation exercises. He also outlines the qualities of animus and anima – our male and female energies – as delineated by Lu Tsu, and explains the importance of their relationships inside each of us. The book includes many valuable techniques and gives specific instructions on the Taoist Golden light meditation – to harmonize the male and female elements and transmute sexual energy.

Talks on the Secret of the Golden Flower

Osho zegt in The Secret of the Secrets: “De waarheid is altijd iets dat groeit. Waarheid is iets dat beweegt. Zij is niet statisch. Zij is dynamisch, ze is als een dans.”
The Secret of the SecretsEn hij heeft het dan over het geheim van de Golden Flower
Het belangrijkst kenmerk van de Gouden Bloem is, dat je door haar steeds weer de poort tot het goddelijke kunt vinden.
Door soetra’s uit te leggen, maakt Osho langzaam de Gouden Bloem voor ons open.
“Dat wat door zichzelf bestaat, wordt de Weg genoemd”.

Het boek The Secret of the Secrets is bij de Nederlandse Boekhandel of via internet te bestellen.

Review van ‘The Secret of the Secrets’

Dit schitterende gouden boek is opnieuw uitgebracht: THE SECRET OF THE SECRETS, deze keer zijn het twee delen in een band.

En dit schitterende, totaal in goud uitgevoerde boek, is zo goed aangeslagen, dat het snel uitverkocht raakte. Daarom is er in november 2002 en daarna ook al weer een herdruk van deze nieuwe druk verschenen. Als je ooit de kans wilt waarnemen om te groeien in wijsheid en waarheid, is het NU, met behulp van dit boek, the Secrets of the Secrets.

Het boek kan heel goed gecombineerd worden met de CD, waarop de muziek van de meditatie van the Secret of the golden flower staat. 

De Muziek bij de Meditatie

Zachte indringende muziek, die je uitnodigt om het gouden licht in je zelf te brengen, waardoor je energie meer totaal wordt in plaats van dat zij samengebald is in bepaalde gebieden van jou en dan realiseer je gouden bloem.

Als je ooit de kans wilt waarnemen om te groeien in wijsheid en waarheid, is het NU, met behulp van dit boek, the Secrets of the Secrets. Het boek kan eventueel gecombineerd worden met de CD, waarop de muziek van de meditatie van the Secret of the Golden Flower staat. Zachte indringende muziek, die je uitnodigt om het gouden licht in je zelf te brengen, waardoor je energie meer totaal wordt in plaats van dat zij samengebald is in bepaalde gebieden van jou en dan realiseer je gouden bloem. Heel mooi is deze muziek van de golden flower meditatie.

We gaan over tot het boek ‘The Secret of the Secrets’.

Osho zegt in The ‘Secret of the Secrets’: “De waarheid is altijd iets dat groeit. Waarheid is iets dat beweegt. Zij is niet statisch. Zij is dynamisch, ze is als een dans….”
En hij heeft het dan over het geheim van de GOLDEN FLOWER.

Hoe is de wijsheid, die het geheim van de gouden bloem wordt genoemd, ontstaan?
Zij is oorspronkelijk van mond tot mond doorgegeven. Het voordeel van een orale boodschap is, dat hij niet verstart tot dorre letters in geschriften, maar dat hij levend blijft.

De Golden flower was in China ontstaan en werd door mensen die hiervoor open stonden aan elkaar
doorgegeven. Maar toen bereikte de meester Bodhidharma China.
Hij kwam uit India met een nieuwe boodschap, namelijk Buddha’s boodschap.

Bodhidharma’s Boodschap

Nu waren de mensen van de Golden Flower zeer openstaande mensen. Dus, ze zagen onmiddellijk in, dat Bodhidharma een authentieke boodschap had. En daarom lieten ze toe, dat Bodhidharma’s visie ging versmelten met hun opvatting, die van de GOLDEN FLOWER dus.

Datzelfde gebeurde bijvoorbeeld niet met het christendom. Ook dat bereikte een aantal keren China, maar dat bleek men kennelijk niet de moeite waard te vinden om te absorberen in de visie van de Golden Flower.

Het belangrijkst kenmerk van de GOUDEN BLOEM is, dat je door haar steeds weer de poort tot het goddelijke kunt vinden.
Door soetra’s uit te leggen, maakt Osho langzaam de Gouden Bloem voor ons open. “Dat wat door zichzelf bestaat, wordt de WEG genoemd”.
De waarheid kan niet gedefinieerd worden. Die moet je zelf ervaren. Maar. De Weg kan gedefinieerd worden. De weg kan duidelijk gemaakt worden. De meester kan je de waarheid niet geven, maar de meester kan je de WEG wel geven. En als de WEG er eenmaal is, is het enige dat nog nodig is, hem te gaan. Het lopen moet de discipel zelf doen. De Meester kan de weg wijzen, omdat hij hem zelf heeft gelopen.

Bovenstaande definitie van de WEG, is prachtig, zegt Osho

Dat wat door zichzelf bestaat, wat niemands steun nodig heeft, dat wat altijd heeft bestaan, of je hem nu bewandelt of niet……

Of iemand de WEG begaat, doet niet ter zake. Hij bestaat gewoon. In feite volgt het hele bestaan de weg zonder het te weten. Als jij hem volgt, terwijl je weet, zul je een grote zegen worden. Als je hem onwetend volgt, dan zul je alsmaar blijven voortstrompelen. Iemand kan onwetend in een prachtige tuin gebracht worden. Misschien is hij dronken of verdoofd door chloroform. Dan zullen zijn oren wel de geluiden van de vogels opvangen, maar hij zal niet weten, dat dit gebeurt….

We zijn op de WEG. We leven in het goddelijke, maar we zijn ons er niet van bewust. Net als de vissen die zich niet van de oceaan bewust zijn.

De WEG of de TAO heeft geen naam of vorm. Het is pure essentie. Het is de oceaan van het leven die ons omringt. Hij is van binnen en van buiten. Tao bestaat in miljoenen vormen. In de boom is het groen, in de bloem is het rood, in de mens is het mens, in de vis is het vis.

DE GOUDEN BLOEM

De GOUDEN BLOEM is de elixer van het leven. Ofschoon het zeer zorgvuldig werkt, is het toch zo vloeibaar, dat het uiterste intelligentie vereist en helder inzicht en de meest complete opname-capaciteit en intense rust.

Mensen zonder deze hoogste graad van intelligentie en inzicht zullen de WEG niet vinden en mensen die het uiterste vermogen hebben om te absorberen en diepe intense rust missen, kunnen de WEG niet blijven volgen, ze zullen hem kwijt raken.

We leven alsof we gehypnotiseerd zijn. We moeten daarom de-hypnose ondergaan. Alles wat gebeurt, gebeurt NU. Niet in het verleden, niet in de toekomst, maar NU.

We moeten elk moment zo bewust mogelijk leven, of het nu leven, liefde, boosheid of dood is.

Een boer wiens fantasie op hol geslagen was, zag zichzelf komkommers stelen in een groentetuin. Hij dacht: “Als ik deze zak met komkommers meeneem, zal ik er geld voor krijgen. Van dat geld koop ik dan een hen.
De hen zal eieren leggen en er op broeden en ik zal een hok vol kippen krijgen.
Dan ik die kippen voeren, ze zullen groeien en dan verkoop ik ze en koop een jong varken.
Ik zal het varken zo goed voeden, dat het groot wordt en als zeug biggetjes kan voortbrengen. Die verkoop ik dan allemaal weer en voor het geld koop ik een huis met een tuin.
Ik zal komkommers in de tuin planten en ik zal ze door niemand laten stelen. Ik houd ze goed in het oog.
Ik huur een sterke bewaker, en van tijd tot tijd loop ik de tuin binnen en dan roep ik: ‘Hey joh, Let op! Doe je plicht!”

En de boer ging zozeer op in zijn gedachten, dat hij het met volle kracht uitschreeuwde. Er kwam een bewaker aanrennen, hij greep de boer in zijn kraag en hij gaf deze een stevige aframmeling.

Fantasie-leven

Zo leven de mensen in hun fantasie. Zo leven ze. En dat is niet de manier om dit mooie geweldig waardevolle leven te leven.

Mensen leven duffe levens, saai, ze leven terwijl ze afwezig zijn.

Bewustzijn is je schat. Alle methodes die door de eeuwen heen ontwikkeld zijn, zijn alleen maar methodes om meer vuur in je leven te krijgen. Door bewustzijn wordt er meer vuur in je geschapen om een extatisch en vurig leven te ontwikkelen .
Mensen leven met te weinig aandacht, of zonder aandacht. Hoe kun je leven zonder aandacht? Aandacht is licht, gebrek aan aandacht is duisternis.

Je kunt meer licht in jezelf scheppen, opdat op een dag de GOUDEN BLOEM in je zal bloeien…..

Twee psychiaters ontmoeten elkaar op straat. “Jij maakt het goed” zegt de ene. “Hoe gaat het eigenlijk met mij?”
Lees met plezier en ontdek de GOUDEN BLOEM. Kijk ook, hoe mooi deze op de cover is afgebeeld, klaar om geplukt te worden. Osho, ‘The Secret of the Secrets’

Impression of the Secret of the Secrets

THE WIND of the GENTLE
Osho says, “A real man has no nostalgia at all. He never looks back because it is no longer there.”
“Water represents the changing element, the eternally changing, flux-like phenomenon. Those who are ready to change, and forget and forgive the past, and are ready to go with the moment, are the real human beings because they are the adventurers. They know the beauties of life and the benedictions of life. And life reveals its mysteries only to these people, and only to these people – because they are worthy, they have earned it. By risking, they have earned. They are courageous.”

IN THE WATER BLOWS THE WIND OF THE GENTLE

And if you become a water-like phenomenon, changing, constantly changing, moving, flowing, never clinging to the past and the old, always searching for the new and always enjoying the new, then… the wind of the Gentle blows. Then grace descends. Then beatitude descends in your being. Then, the first dance of the divinity in you… that is called ‘the wind of the Gentle’.
A real man has no nostalgia at all. He never looks back because it is no longer there. He lives in the moment and remains open for the future. The present is his, and the present makes him capable of receiving the future. His doors are always open for the wind, for the rain, for the sun. He is an opening.