Het Geheim van de Stille Kracht


In Het Geheim van de Stille Kracht wordt door Osho gesteld dat geduld iets is wat je bij vrouwen eerder vindt dan bij mannen; dat ligt ook meer besloten in de structuur en de functie van het vrouwenlichaam. In de baarmoeder ligt het vrouwelijke eitje gewoon te wachten en het wacht Het Geheim van de Stille Krachtdaar met een enorm vertrouwen.

Vrouwen zijn meestal niet in voor gevecht of competitie. Is dat wel zo, dan is hun psyche overwegend mannelijk.
‘Passiviteit is geen luiheid. Passiviteit heeft zijn eigen soort activiteit. Het is zonder spanning, het is ontspannen’
Osho prijst vrouwen verder om hun gevoel voor humor.

Het boek Het Geheim van de Stille Kracht is waarschijnlijk niet eenvoudig te verkrijgen, mogelijk nog wel tweedehands via de Boekhandel.

Review van het Geheim van de Stille Kracht

De stille kracht van vrouwelijkheid is als de kracht van water. In ons taalgebruik beschouwen we eigenschappen als gevoeligheid, ontvankelijkheid, vertrouwen, geduld en invoelingsvermogen als vrouwelijke kwaliteiten.

Maar in feite zijn deze eigenschappen noch vrouwelijk noch mannelijk, maar diep menselijk. Ze liggen alleen in ons verborgen, we moeten naar onze bron om ze te vinden.

Osho heeft meer voor het vrij worden (= zichzelf worden) van vrouwen gedaan dan menigeen vermoedt. En dat is te merken, als je sensitief genoeg bent. Toen ik voor de eerste keer in Rajneeshpuram was, dus in de grote internationale Osho commune in de USA, ontdekte ik al spoedig dat hier heel andere vrouwen woonden dan elders ter wereld.
Als deze vrouwen liepen, bewogen zij zich met veel meer zwier en gratie; je keek automatisch naar hun benen en ontdekte dat hun benen een vloeiend geheel vormden met de rest van hun lichaam. Er zat veel meer energie in hun benen dan ik gewend was van andere vrouwen en van mijzelf.

Ook de stemmen van deze vrouwen waren een openbaring voor mij. Als ik zo’n stem alleen al door een luidspreker hoorde, hoorde ik hoeveel diepte en warmte, ja, hoeveel muziek er in de stemmen van deze vrouwen ligt. Zoveel jaren rondom een Verlicht Meester wonen, had hen absoluut getransformeerd. Van standaard vrouwen waren het, stuk voor stuk, unieke individuen geworden.
Dat wilde ik ook en daarom heb ik lange tijd in Rajneeshpuram gewoond en ga ik nu elke zomer een maand naar Poona. Wat ik daar vind voor het ontdekken van mijn binnenste kern, vind ik nergens ter wereld.

Osho zegt dit in Het geheim van de Stille Kracht als volgt: “Maar onthoud: vrouwen zijn geen pure vrouwen, ze zijn zelf de vrouwelijke mystiek kwijt geraakt. Ze moeten die weer verwerven, ze moeten weer dichter bij het bestaan en bij de extase van het leven komen. Iedereen moet terug keren in de moederschoot, dat is de vrouwelijke mystiek.”
Osho heeft in zijn communes en het Meditation Resort steeds veel leidende posities aan vrouwen gegeven. Hij licht deze strategie als volgt toe.
“Vrouwen hebben door de eeuwen heen veel te weinig van hun capaciteiten kunnen laten zien. Altijd hebben ze de dienende, de onverantwoordelijke taken vervuld. Ik geef ze hier de leidende functies en dat is slechts een kleine compensatie voor de ondergeschikte rol die ze gedurende de hele geschiedenis hebben vervuld.”
In het Geheim van de Stille Kracht lees ik: “De wereld is teveel overheerst door de mannelijke energie. Er is evenwicht nodig. Mannelijke energie is belangrijk, maar in de juiste verhouding. Op dit moment is negenennegentig procent van de energie mannelijk en de vrouw bestaat alleen maar in de marge. Zij staat niet midden in het leven, vandaar dat er conflict, strijd, gevecht en oorlog is. Die energie heeft de mensheid tot de rand van zelfmoord gebracht.
De vrouwelijke energie moet hier bij komen om het evenwicht te brengen. Dat is de enige hoop.”

En wat is nou de specifieke hoedanigheid van de vrouwelijke energie? Osho zegt dat zo mooi beeldend en eigentijds: “De vrouwelijke energie is die van de surfer. Het mannelijke worstelt meer met het leven dan er in mee te gaan; het vrouwelijke gaat er in mee, zwemt er in mee, worstelt er niet mee. Het vrouwelijke is buigzaam en heeft soepelheid, is meer vloeibaar.”
Wat is het heerlijk, dat dit boek vol korte op zichzelf staande fragmenten bevat.

Je leest een stukje, zakt dan in een diep vredig gevoel van herkenning en je krijgt moed om te realiseren wat hier weergegeven staat.

Voorop het boek staat de boeddha die vlak achter de Meera Gate van het Osho Meditation Resort staat, je ontwaart de sierlijke zithouding en het glanzend geaard zijn. En door het hele boek staan nog veel meer afbeeldingen van heel bijzondere boeddha’s.

Geduld is iets wat je bij vrouwen eerder vindt dan bij mannen; dat ligt ook meer besloten in de structuur en de functie van het vrouwenlichaam. In de baarmoeder ligt het vrouwelijke eitje gewoon te wachten en het wacht daar met een enorm vertrouwen.
Vrouwen zijn meestal niet in voor gevecht of competitie. Is dat wel zo, dan is hun psyche overwegend mannelijk.
“Passiviteit is geen luiheid. Passiviteit heeft zijn eigen soort activiteit. Het is zonder spanning, het is ontspannen.”
Osho prijst vrouwen om hun humor. Ze zijn niet serieus en doen meestal niet zo moeilijk over dingen. Daarom is hier tenslotte een grap uit het boek die mogelijk niet meteen overkomt, maar met enig vrouwelijk geduld je toch wel aan het lachen zal brengen.

Twee schildpadden sleepten zich dorstig door de woestijn. Plotseling stuitten ze op een grote fles Cola (zeker door Amerikanen achter gelaten). Eerst waren ze door het dolle heen, maar toen beseften ze dat ze geen opener hadden. En omdat ze de fles met geen mogelijkheid open konden krijgen, besloten ze dat een van hen naar het dorp zou gaan en dat de ander op de fles zou passen. Er ging veel tijd voorbij, eerst uren en daarna dagen.
Toen probeerde de ene schildpad opnieuw om de fles open te krijgen. En onmiddellijk kwam de andere schildpad vanachter het dichtst bij gelegen duin aan hollen en schreeuwde: “Als je zo begint, ga ik helemaal niet meer.”
En de volgende uitspraak is er een om je diep door te laten raken en je telkens weer te herinneren.”De vrouw kan er enorm aan bijdragen de menselijke samenleving verfijnder, mooier te maken.”