Autobiografie


AutobiografieHet boek Autobiografie betreft het leven en werk van Osho. Het is samengesteld uit fragmenten van zijn 700 boeken.
“Alleen als je een geboren lastpak bent, kan de Boeddha in je groeien.”
Het is een van de ‘bliksem inslag veroorzakende’ zinnen in de nieuwe vertaling van de Autobiography van Osho. Osho’s uitspraken zijn altijd indringend; er is niemand die ze onberoerd laten. Het is zo, dat mensen er ongelooflijk veel herkenning in vinden of dat mensen zich er intens tegen afzetten.Autobiografie

Want er onverschillig aan voorbijgaan kan vrijwel niemand.
En in deze nieuwe Nederlandse vertaling gaat het over de uitspraken van Osho met betrekking tot zijn eigen leven. Met name die zijn van een dergelijke
radicaliteit, dat je je regelmatig afvraagt: Hoe komt een kleine Indiase
jongen tot zulke antwoorden op vragen die wij alleen maar dociel weten te beamen en tot een dergelijke rebelse houding op situaties die wij gehoorzaam over ons heen laten komen?
Unknown-2
De Nederlandse uitgave is gemakkelijk verkrijgbaar, mogelijk wel tweedehands bij de Boekhandel.
Ook kan de Engelse versie aangeschaft worden, onder de titel “Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic”. In deze Engelse uitgave staan prachtige foto’s van Osho

Review van Autobiografie

Er is Osho tijdens zijn leven talloze keren gevraagd om zijn Autobiografie te schrijven. En dan begon hij te lachen en zei: Wat heb ik te vertellen? Een halve pagina is genoeg om op te nemen wat ik te melden heb. In Osho’s boek “Glimpses of a Golden Childhood” heeft hij terwijl hij onder behandeling van zijn tandarts Devageet was, veel verteld over zijn jeugd en de streken die hij uithaalde. Een echte biografie is er tijdens zijn “bezoek aan de aarde” nooit gekomen, precies zoals hij dat zelf te kennen had gegeven. Hij vond ten slotte dat er niet meer dan een halve bladzijde aan vermeldenswaardigs was over zijn leven en om dat nu een autobiografie te noemen….
Maar daarnaast noemde hij het volgende belangrijke aspect, namelijk, dat zijn autobiografie zich vanzelf zou manifesteren. Hij gaf aan, dat zijn levensloop terug te vinden zou zijn in de getransformeerde levens van duizenden sannyasins.

Maar sannyasins vinden hun Meester Osho te bijzonder om deze zonder autobiografie te laten. Echter, hoe een autobiografie neer te zetten die recht doet aan de Oceaan die Osho is? Controverses zijn een wezenlijk onderdeel van Osho’s werk. Je kunt dus niet zomaar zijn visie weergeven, omdat er geen eenduidige visie van Osho is. Door zich tegenstrijdig te uiten, gooit Osho ons terug op ons zelf en daagt hij ons uit om bij onszelf naar binnen te gaan en daar de waarheid te zoeken.
Zijn wezenlijke boodschap is: mediteer! Maar omdat wij hardleers zijn en vaak denken het wel ‘zonder’ te kunnen, herhaalt hij deze boodschap telkens weer en op talloze verschillende manieren.
Er is tien jaar na het vertrek van Osho uit zijn lichaam, halverwege het jaar 2000, dus toch een autobiografie verschenen. Het boek heet: Osho Autobiografie. Een prachtige en zeer toepasselijke titel is het als je naar Osho’s tegenstrijdige uitspraken kijkt. Deze Autobiografie is het resultaat van het afluisteren en bekijken van videotapes met Osho’s woorden die al met al vijfduizend uur in beslag hebben genomen.

Wat heeft hij oneindig veel gesproken, op zijn volstrekt unieke onnavolgbare manier……! Je wordt er eenvoudig stil van.In deze Engelstalige biografie staat het een en ander over Osho’s levensloop, waarbij alles dus door hem zelf verteld wordt, maar vooral ook veel over zijn levenswerk: de geboorte van de Nieuwe Mens. Osho is vaak gedwarsboomd bij zijn levenswerk. Je kunt dan ook lezen welke negativiteit en beschuldigingen hem ten deel zijn gevallen. Verder is er in dit boek een katern opgenomen met heel mooie foto’s van Osho, foto’s uit de verschillende periodes van zijn Meester-zijn. Ontroerend vind ik de foto op Kreta, waar hij in zo’n spannende en ongastvrije situatie verkeerde. En dan zie je Osho daar op een muurtje zitten en er staat een klein jongetje bij hem, geleund tegen het muurtje en samen kijken ze naar een sprietje of takje dat het jongetje in zijn handen houdt. Een toonbeeld van overgave is het aan wat het leven op dat moment is. De Verlichte leeft het moment en laat zich door geen enkel dreigement daar van af houden. Osho zegt zelf: I am the center of the cycloon…..in mijn diepste binnenste ben ik in elke situatie precies dezelfde.
En wat blijft het toch de moeite waard om Osho telkens en telkens weer te zien, van zijn handgebaren te genieten. In de autobiografie wordt door Osho gezegd: “Ik kan niet spreken zonder mijn handen. Als je mijn handen vastbindt, kan ik geen woord uitbrengen, omdat het niet zo is dat er een gedeelte van mij spreekt, het komt vanuit maar mijn hele wezen. Mijn ogen, mijn handen, mijn hele lichaam doet mee. Mijn hele lichaam zegt iets, het onderstreept wat ik met woorden tot uitdrukking breng.”
Lees eens wat Osho in het boek zegt over de relatie meester-discipel. Hij zegt, dat die relatie te vergelijken is met de relatie tussen een vlinder en een rups:

“Het is eigenlijk een vriendschap tussen een vlinder en een rups. De vlinder kan niet bewijzen, dat de rups een vlinder kan worden; er is geen logische manier voor, maar de vlinder kan een verlangen in de rups teweeg brengen, dat is mogelijk.”
En ook de volgende uitspraak zal je zeker treffen: “Miljoenen mensen missen meditatie omdat meditatie een verkeerde bijbetekenis heeft gekregen. Meditatie lijkt erg serieus te zijn en somber. Het woord heeft iets in zich van de kerk, alsof meditatie alleen voor dode mensen is of voor hen die bijna dood zijn. Iemand die echt meditatief is, is speels: het leven is pure lol voor zo iemand, het is een spel. Hij heeft het geweldig naar zijn zin. En hij is ontspannen.
Want, zeg nu zelf, dat is toch vaak de eerste reactie die mensen hebben wanneer je vertelt, dat je mediteert, dat het gewoon niets voor hen is: stil zitten, mantra’s uitspreken, serieus doen…..helemaal niet leuk dus! En, dat jij zin hebt in zoiets!
Nou, dit boek geeft je zoveel vreugde, dat je eigen mediteren je lichter gaat vallen en dat je daarnaast gemakkelijker anderen kunt aanmoedigen ook te leren om via meditatie vanuit hun eigen bron te gaan leven. Uren van plezier geeft dit boek dus. Maar we kunnen juist ook in deze dagen de woorden van Osho extra tot ons laten spreken: alleen zij die mediteren kunnen er voor zorgen, dat een 3e Wereldoorlog voorkomen wordt. Leef nu, niet later!

Het boek Osho Autobiografie is niet gemakkelijk te verkrijgen, mogelijk tweedehands via Boekhandel.