A Cup of Tea and Flowers of Love


Flowers of Love and A Cup of Tea

Letters written by Osho to Disciples and Friends

Flowers of Love and A Cup of Tea: In 2018 two beautiful brand new publications have been released of Osho’s letters to disciples and friends. One is “Flowers of Love” with 150 letters.

Flowers of Love

Each ‘flower’ is perfect in its uniqueness, releasing A Cup of Teathe fragrance of love that radiates from a man who is at one with existence. Osho is a very contemporary mystic, and here he responds to those who have written to him about their meditation, their inner lives, A Cup of Teatheir doubts and confusions, and occasionally their theories of what a spiritual or religious life should be. He is down-to-earth, gentle, and absolutely clear and perceptive.
“What does love want? Love wants to share the bliss it has with all. Love wants to share itself with everyone. To give oneself unconditionally  – that is love. To love is to dedicate one’s being to the whole, as the drop surrenders to the sea. And that is my prayer too. I pulsate with such love. It has filled my life with nectar and light. Now, I have only one wish: That what has happened to me should happen to all.” Osho

Bloemen van Liefde

Deze 150 brieven, geschreven door Osho, zijn inderdaad “bloemen van liefde” – elke is perfect in zijn uniek zijn, terwijl de geur van liefde vrijkomt die afstraalt van iemand die één is met het bestaan.
Osho is een zeer eigentijdse mysticus en in dit boek geeft hij antwoord aan hen die hem geschreven hebben over hun meditatie, hun innerlijke leven, hun twijfels en verwarringen en af en toe ook over hun theorieën over hoe een spiritueel en religieus leven zijn moet. Hij is praktisch, zachtaardig en absoluut duidelijk en opmerkzaam.

“Wat wil liefde graag? Liefde wil graag het geluk delen dat het bij alles heeft. Zichzelf onvoorwaardelijk geven – dat is liefde. Liefhebben is je wezen aan het geheel wijden, zoals de dauwdruppel zich overgeeft aan de zee. En dat is ook mijn gebed. Ik pulseer met zulke liefde. Zij heeft mijn leven gevuld met nectar en licht. Nu heb ik alleen maar de wens: dat wat met mij gebeurd is, mag gebeuren met iedereen.” Osho

‘Flowers of Love’ and ‘A Cup of Tea’ zijn te bestellen via internet. Verder zijn ze verkrijgbaar in de bookshop van Osho International Meditation Resort te Pune.

A CUP of TEA

One reader comments: “I am enjoying every word of it.”

The other publication is ‘A Cup of Tea’. These letters have a rare and beautiful quality as Osho recalls incidents from his own life, tells stories and parables and reflects on the nature of truth and the A Cup of Teajourney of a seeker. Each letter is a gem of insight. The subject matter is as multi-faceted as the human search for truth, and covers everything from the difficulties in love and relationships to the challenges of understanding the nature of mind and reality. Osho often uses stories and parables to illustrate his points, which makes the text very clear and accessible. Anyone drawn to truth will treasure this book – the perfect bedside companion, to be savored one cup at a time. It is an excellent introduction to the wisdom of this extraordinary man, and all seekers will find encouragement and inspiration within its pages.

En het andere is “A Cup of Tea”.

EEN KOP THEE

De woorden in dit kleine boek zijn in de vorm van verfijnde brieven vervat, geschreven aan individuele mensen die iets voorbij het leven van alledag zoeken en daarom aan meditatie doen. De brieven zijn intiem, persoonlijk en tegelijkertijd universeel.
Osho dringt er bij iedere ontvanger op aan dat zij diep in hun meditatie gaan, door zich opnieuw met de stilte van het bestaan te verbinden. Zijn liefde straalt er doorheen, terwijl hij boodschappen creëert die krachtig zijn en van grote betekenis.
Het levenstempo is vandaag de dag vaak overweldigend. Je zult merken dat je gas terug gaat nemen als je deze brieven leest. Drink je Kop Thee slokje voor slokje en geniet ervan:
‘Waar woorden zijn, is er geen sprake van werkelijke betekenis.
Maar hier zijn ook woorden:
Wat dan te doen?
Lees tussen de woorden door,
of, lees dat wat getoond wordt maar zelfs niet gezegd wordt.
Of, dat wat bedoeld wordt en zelfs niet getoond.
Dit is: naar binnen kijken.
omdat de woorden aan de buitenkant zijn.
Maar de betekenis is van binnen.” Osho

VROEGERE UITGAVE

Het boek A Cup of Tea, uitgave 1980, bevat en verzameling brieven van Osho aan vrienden en zoekers. De brieven zijn van A Cup of Teaeen zeldzame kwaliteit omdat er regelmatig in verwezen wordt naar Osho’s eigen leven. Hij vertelt verhalen en parabels en reflecteert over de aard van de waarheid en over de reis die de zoeker maakt. Ieder die zich aangetrokken voelt tot het vinden van zijn/haar waarheid zal de inhoud van A Cup of Tea koesteren, fijn voor op het nachtkastje, terwijl je telkens een kopje neemt.

A Cup of Tea kun je ervaren als een uitstekende inleiding tot de wijsheid in het werk van de buitengewone mens die Osho is. Een ieder zal aanmoediging en inspiratie vinden bij herlezen van de pagina’s in dit boek.

Door de begaafde en beroemde fluitist Pandit Hariprasad Chaurasia, door Osho in zijn taks genoemd wordt het volgende gezegd: “Osho werd voor zijn tijd geboren en zal voor altijd voortleven. Hij heeft de mensen geholpen om hun problemen op te lossen, zoals een broer dat doet of een vriend. Toekomstige generaties zullen zijn onderricht hogelijk waarderen.”

Het boek ‘A Cup of Tea’ is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet.

Uit het Boek A Cup of Tea

“A Life without meditation is like a winter landscape the sun hidden, the flowers frozen and the wind whispering through the withered leaves….” Osho

Introduction to A Cup of tea by Osho:

Living is Love
When gladness glides
in the deep lake of silence
warm breath of love
hums an unheard song.
when open sky is wide awake
under thy gaze
fog of doubts melts away
and fragrant breeze reveals
the sweet pollen of bliss.
the lake, the lotus
and the unseen lover
merge in one lightening thrill.

Impressie van A Cup of Tea

I received your letter. How lovingly you insist on my writing something, and here am I, drowned in a deep silence! I speak, I work, but I am steeped in emptiness within. There, there is no movement. Thus I seem to be living two lives at one time. What a drama! But perh’ all of life is a drama and becoming aware of this opens the door to a unique freedom…

Love. A Cup of Tea 33

I received your letter.
Its poetry filled my heart.
It is said that poetry is born out of love.
In your letter I saw this happen.
Where there is love
the whole existence becomes a poem;
the flowers of life bloom under the light of love.

It is strange that you ask
why my heart holds so much love for you.
Can love ever be caused?
If it is,
can it be called love?
Oh, my mad friend! Love is always uncaused!  A Cup of Tea
This is its mystery,
and its purity.
Love is divine
and belongs to the kingdom of God
because it is uncaused.
As for me
l am filled with love
as a lamp is filled with light.
To see this light one needs eyes.
You have those eyes so you saw the light.
The credit is yours, not mine.