Het Boek der Geheimen


112 meditaties om het innerlijke mysterie te ontdekken

Dit lijvige boek “Het Boek der Geheimen” bevat soetra’s uit de Vigyan Bhairava Tantra van Shiva. En op deze soetra’s die vijfduizend jaar oud zijn, geeft Osho zijn aanstekelijk commentaar. Shiva beantwoordt vragen van Devi, zijn echtgenote, terwijl deze bij hem op schoot zit. Behalve als de verhouding tussen twee geliefden, kun je dit zien als een situatie van Meester en discipel.
Devi is niet alleen Het Boek der GeheimenShiva’s partner, zij is ook Shiva’s andere helft. Beide seksen zijn immers in iedere mens aanwezig. En pas als een discipel de andere helft van de meester wordt, is het mogelijk om de hogere leer, de esoterische leer aan
hem door te geven, zegt Osho ons.
Het boek handelt over ‘de wereld van tantra.’

Het BOEK der GEHEIMEN, ISBN 978-90-5980-124-0 is verkrijgbaar bij de Boekhandel

Impressie van het Boek der Geheimen

Het Boek der Geheimen is een volledige en praktische gids voor zelfverwerkelijking, en is gebaseerd op de verzamelde wetenschap van vijfduizend jaar existentiële studie en research. Maar dit boek bevat niet een reeks antwoorden. Het is een set sleutels. Osho geeft je aan het begin de verzekering dat die sleutelset compleet is, dat er voor elke deur de passende sleutel bij is. De sleutel voor je eigen deur is erbij. Het enige dat je hoeft te doen, is de sleutels proberen totdat je er een vindt die past. Open daarmee de deur e ‘Deze soetra’s van Shiva zijn de alleroudste technieken die we kennen. Maar je kunt ze net zo goed de laatste technieken noemen, omdat er niets meer aan toegevoegd kan worden.
Ze zijn compleet zoals ze zijn – honderdtwaalf technieken.
Ze bevatten alle mogelijkheden, alle mogelijkheden die er zijn om de mind te zuiveren, om de mind te overstijgen. Aan Shiva’s honderdtwaalf technieken kan er niet één worden toegevoegd. En dan te bedenken dat dit boek Vigyana Bhairava Tantra, vijfduizend jaar oud is! Er kan niets aan toegevoegd worden, het is uitgesloten dat er iets aan toegevoegd wordt. Zoals het is, is het volledig, compleet. Het is het alleroudste en toch het laatste, toch het nieuwste. Zo oud als oude bergen – de methoden lijken eeuwig en toch zijn ze zo nieuw
en zo fris als een dauwdruppel in het licht van de zon.
Deze honderdtwaalf meditatietechnieken vormen de complete wetenschap voor de transformatie van de mind.’ Osho

Als Osho zijn commentaar op deze klassieke Indiase soetra’s de titel Het Boek der Geheimen geeft, vertaalt hij het archaïsche Sanskriet naar het taalgebruik van westerse mensen van nú. En hij gebruikt het woord wetenschap, omdat de beschreven technieken geen geloofssysteem bieden, geen ‘antwoord’ op de grote vragen van het leven. Als een wetenschappelijke formule beschrijven de technieken de stappen die je kunt nemen op een pad dat in zichzelf al een doel is. Het gaat hier niet om technieken te bestuderen, maar om ermee te experimenteren in het privé-laboratorium van de eigen innerlijke ervaring.
Het Boek der Geheimen bevat een hedendaagse uitleg van de 5000 jaar oude geheime leer van de Vigyan Bhairav Tantra. Het zal velen verrassen dat het woord ‘tantra’ zoveel betekent als techniek of methode, waardoor deze indrukwekkende Indiase titel letterlijk niets anders betekent dan: Technieken om voorbij het bewustzijn te gaan.
Waar het bij de technieken die dit boek beschrijft wel om gaat, is normale alledaagse situaties te gebruiken als een meditatieve ervaring. Technieken waarbij oplettendheid en waakzaamheid worden ingezet als gereedschap om innerlijke transformatie te bereiken; technieken om in de turbulente wereld je centrum te bewaren.
Maar wat houdt dit Boek der Geheimen dan in werkelijkheid in? Een voel-je-goed-gids? Een oude filosofie? Een poort tot zelfverwerkelijking?
Deze soetra’s bieden een heel revolutionair concept – het oudste en tegelijk het nieuwste. Tantra is een van de oudste tradities en tegelijkertijd non-traditioneel, zelfs antitraditioneel, want tantra zegt dat als je niet heel en één bent, je je hele leven misloopt. In 80 toespraken laat Osho zijn licht schijnen op dit onderwerp dat zo vaak aanleiding is tot misverstand. En hij beantwoordt alle mogelijke vragen over hindernissen die mensen die meditatie beoefenen, tegenkomen.
Sleutels voor geheime deuren
Maar Het Boek der Geheimen is geen verzameling antwoorden, het is meer een bundel sleutels. Meteen aan het begin krijgt de lezer de verzekering dat deze set sleutels compleet is, dat geen enkele sleutel voor welke deur dan ook mist. Ook de sleutel voor de eigen deur is erbij, en het enige wat men hoeft te doen is ze een voor een te proberen totdat je die vindt die past. Doe dan die deur open en kijk zelf wat erachter verborgen ligt.
En als Osho zeg: ‘Maar de tijd van tantra is nabij’, betekent dat in déze tijd de mogelijkheid bestaat door meditatie en bewustwording de kwantumsprong te maken naar een nieuw tijdperk met een nieuwe mens. Wie is dan deze ‘nieuwe mens’?
Waar sociale normen uit politiek, religie, gezin en maatschappij van de vorige generatie steeds minder beantwoorden aan de realiteit van mensen van nu, wordt het voor steeds meer mensen vanzelfsprekend dat onze wereld een nieuw bewustzijn nodig heeft; een nieuwe mens met een nieuw bewustzijn.
Het Boek der Geheimen is zo’n poging een nieuwe context te scheppen, en gaat daarbij uit van de premisse dat de mens een potentie is, een zaadje waaruit een nieuwe toekomst groeien kan. De mens draagt het zaad van het oneindige in zich, en het enige wat nodig is, is een meditatieve omgeving waarin dat zaad kan ontspruiten. Net zoals een baby eerst een baarmoeder nodig heeft, heeft de nieuwe mens de baarmoeder van meditatie nodig om te ontwikkelen. Er is een sterke meditatieve omgeving nodig, van waaruit zich een nieuwe realiteit kan ontwikkelen. En deze nieuwe werkelijkheid is er niet een van zoethoudertjes, is niet gebaseerd op de een of andere ideologie, maar sluit aan op eigen existentiële ervaringen.
En één van die existentiële ervaringen is liefde. Natuurlijk niet het soort liefde ‘waarvan heel Parijs droomt’, en ook niet de liefde die door de media op een golf van softporno als ‘tantra’ op de markt gebracht wordt. Maar wel de wortels van de liefde ‘achter de liefde’; die zielstoestand van niet beoordelen en niet veroordelen van waaruit zich in de ware zin van het woord, de tantrische openheid van het werkelijke Zijn manifesteert.