From Unconsciousness to Consciousness


Osho begint dit boek from Unconsciousness to Consciousness, dat uit 1984 dateert, met het hoofdstuk: Understanding the Silence.
De wereld van de woorden, de taal en de begrippen staat lijnrecht tegenover de wereld van de stilte.Maar daardoor laat Osho zich niet tegenhouden.
Hij zegt: ‘I have been trying always to speak the unspeakable.’
Osho kon pas in Stilte gaan, toen hij wat hij noemt ‘zijn mensen’ gevonden had.
From Unconsciousness to ConsciousnessNa jaren van verbaal communiceren was er een groep sannyasins ontstaan die ook in stilte met de Meester konden communiceren.
In from Unconsciousness to Consciousness heeft Osho het over religie als de hoogste vorm van bewustzijn, de uiteindelijke bloei ervan.
En hij trekt daarom van leer tegen de gevestigde religies die alleen maar gebaseerd zijn op geloofssystemen en ons niet wakker schudden.
Heel veel vragen van sannyasins en andere belangstellenden worden door Osho in deze serie lezingen beantwoord.
En het zijn vragen die ook nu mensen nog bezig houden.

Het boek ‘From Unconsciousness to Consciousness’ is verkrijgbaar in de Boekhandel.

Review van het boek ‘From Unconsciousness to Consciousness’

In deze lawaaierige wereld is het moeilijk om nog Stilte te vinden. Zelfs in het Westen, dat toch aanmerkelijk minder dichtbevolkt is dan het overbevolkte Oosten, is dit steeds meer het geval.En respect voor stilte of voor de behoefte aan stilte is al decennia lang een ongewoon goed.

Lawaai is wat de boventoon voert en altijd lijkt te overwinnen. Zo heb ik Osho, die verschillende periodes in zijn leven in langdurige stilte heeft verkeerd, onder andere horen zeggen:

“My Silence is a Protest against the noise of the World.” Osho begint dit boek from Unconsciousness to Consciousness, dat uit 1984 dateert, met het hoofdstuk: Understanding the Silence.

De nieuwe uitgave van dit boek in 2008 is even fris als onweerstaanbaar, met de felroze bloem en het mysterieuze licht op de cover

Osho geeft deze talks nadat hij duizend driehonderd en vijftien dagen (Ruim 3 jaar dus) in stilte heeft verkeerd.Het spreken ervaart hij als tamelijk moeilijk na deze stilteperiode.Hij geeft aan het gevoel te hebben vanuit een totaal andere wereld te komen.

Het gaat hier al om een moeilijk materie, namelijk spreken over iets dat niet te bespreken is. Want: hoe kun je met woorden de Stilte benaderen waarin in feite helemaal geen plaats is voor woorden. De wereld van de woorden, de taal en de begrippen staat lijnrecht tegenover de wereld van de stilte.

Maar daardoor laat Osho zich niet tegenhouden.

Hij zegt: “I have been trying always to speak the unspeakable.”

De periode van stilte die hij hiervoor had, maakt dit moeilijker, maar het is nog altijd niet onmogelijk. Osho geeft ook aan, dat hij dit eerder bij de hand heeft gehad: terugkomen uit een fase van langdurige stilte. En hij koppelt daar een aanstekelijk verhaal aan over de stilteperiode die hij onmiddellijk na zijn verlichting in acht nam.

Hij sprak alleen het hoogst noodzakelijke uit en gebruikte daarom telegramstijl. Zijn vader die de post van zijn studerende zoon ook in deze stijl ontving, was hier allerminst gecharmeerd van.
Lees hoe een en ander met de nodige humor wordt beschreven.

Osho vertelt, dat de realisering van zijn wezen hem zo vervulde, dat hij alleen maar stil kon zijn. En dit had gemakkelijk zo kunnen blijven. Zijn hele wezen trok hem naar stilte.
Maar spreken is de manier om dingen over te brengen in de hedendaagse wereld.

Osho kon niet om woorden heen als hij de essentie van zijn visie met ons wilde delen. Hij zegt, dat er sprake was van continue spanning.

Zijn wezen trok hem naar stilte en hij duwde zichzelf in de richting van spreken. Osho kon pas in Stilte gaan, toen hij wat hij noemt ‘zijn mensen’ gevonden had.

Na jaren van verbaal communiceren was er een groep sannyasins overgebleven die ook in stilte met de Meester kon communiceren. In from Unconsciousness to Consciousness heeft Osho het over religie als de hoogste vorm van bewustzijn, de uiteindelijke bloei ervan.
En hij trekt daarom van leer tegen de gevestigde religies die alleen maar gebaseerd zijn op geloofssystemen en ons niet wakker schudden.

Heel veel vragen van sannyasins en andere belangstellenden worden door Osho in deze serie lezingen beantwoord. En het zijn vragen die mensen nog altijd sterk bezighouden. Osho gaat in dit boek op pittige wijze in op de externe God versus het goddelijke in jezelf. Verder geeft hij een alternatief voor de Tien Geboden om het leven meer ten volle te kunnen leven.

“Leef gevaarlijk, zet alles op het spel als het om je levensgeluk gaat. In het oude blijven hangen is voortijdig sterven.”
Steeds wijst Osho ons erop, dat wij zelf de verantwoordelijkheid dragen voor een totaal en levend bestaan.

Alleen het feit dat we geboren zijn, is niet genoeg. Daarna begint het pas. Meditatie brengt bewustzijn en laat ons volledig onszelf zijn.

Een duizendpoot loopt buiten een eindje te wandelen.Welnu, een duizendpoot heeft niet minder dan 1000 pootjes.

Een kikker zit verderop te kijken en hij kan zijn ogen niet geloven. Hij knippert verbaasd met zijn ogen over hoe dit mogelijk is….

Hij begrijpt er niets van, hoe de duizendpoot dit klaar speelt.
Hoe weet hij welke poot hij het eerst op moet trekken, welke daarna en hoe gaat het dan met de derde poot en de vierde? Duizend poten maar liefst!

Als je het nummer van de poot kwijt bent, raak je verstrikt in je eigen poten en zul je onderuit gaan.

De kikker richt zich op en springt op de duizendpoot af, houdt hem staande en vraagt hem: “Oom, ik wil u liever niet storen bij uw ochtendwandeling, maar ik zit met een zeer filosofisch vraagstuk dat ik niet kan oplossen. Ik ben maar een eenvoudige kikker, moet u weten. Alleen u kunt me hierbij helpen.” De duizendpoot vraagt: “Wat is het probleem?”

De kikker legt uit: “Het probleem is als volgt. Ik heb uw duizend poten gezien, want ik heb ze geteld. En de vraag is nu: hoe krijgt u dit voor elkaar?”

De duizendpoot ze: “Daar heb ik nooit over nagedacht. Ik ga proberen om uit te vinden hoe ik dit in praktijk breng. Ik heb er nooit over nagedacht- ik heb nooit naar beneden gekeken en mijn poten geteld. Je bent geweldig; je bent een wiskundige en een filosoof tegelijk.”
En de duizendpoot deed een poging en je kunt je voorstellen wat er gebeurde.

Hij struikelde onmiddellijk; al zijn duizend poten zaten in de war.
Hij werd heel chagrijnig en hij zei tegen de kikker: “Stel nooit meer zulke vragen aan iemand. Houd je filosofie maar voor jezelf! Idioot dat je er bent – ik heb mijn hele leven perfect kunnen lopen en niet alleen ik, miljoenen duizendpoten doen dit dagelijks uitstekend.

Niemand is er ooit gevallen zoals ik.

Maar nu ben ik bang, dat je zo’n vraagstuk in mijn hoofd hebt geschapen, dat ik niet meer in staat ben te lopen tenzij ik het oplos. Vertel jij me maar hoe ik hier vanaf kan komen.”
De kikker antwoordde: “Ik heb geen idee. Ik sta zelf voor een raadsel.
Ik stelde jou de vraag, omdat je een oudere duizendpoot bent, iemand met ervaring.
Elke dag maak je een ochtendwandeling. Als jij dit vraagstuk niet kan oplossen, wie dan wel? Ik ben maar een arme kikker.”

Het lijkt erop dat het hele leven van de duizendpoot bedorven was. Wat eerst gewoon ging, probeerde hij nu te organiseren.

Zo doen wij vaak ook met het leven. Het leven heeft haar eigen wegen.
Op het moment dat je alles wilt regelen, bederf je het.

Laat het leven haar gang gaan. Hou er geen vaste opvattingen op na over bijvoorbeeld liefde en vrijheid.
Laat het gebeuren en ervaar de dingen zoals ze op je af komen.