From Unconsciousness to Consciousness


After three years of Silence

From Unconsciousness to ConsciousnessOsho ends three years of silence and begins an entirely new phase of his work. He talks directly to those who are listening now, ruthlessly attacking the hypocrisy and will-to-power that hide behind the names of democracy, capitalism, religion, relationship, and the family. Sometimes shocking and always humorous, he exposes the lies to which society still so earnestly adheres.
With an extraordinary freshness, Osho ridicules the stories we tell to protect our egos, and inspires us to have the courage to go within and experience ourselves as we are.
“I am not against anybody. But my basic work is to expose before you all the diseases, the bondages, so that you are not caught in them, so you can remain free, so you can have a merger with existence, without any barrier.”

Nederlands

Osho begint dit boek from Unconsciousness to Consciousness, dat uit 1984 dateert, met het hoofdstuk: Understanding the Silence.
De wereld van de woorden, de taal en de begrippen staat lijnrecht tegenover de wereld van de stilte.Maar daardoor laat Osho zich niet tegenhouden.
Hij zegt: ‘I have been trying always to speak the unspeakable.’
Osho kon pas in Stilte gaan, toen hij wat hij noemt ‘zijn mensen’ gevonden had.
From Unconsciousness to ConsciousnessNa jaren van verbaal communiceren was er een groep sannyasins ontstaan die ook in stilte met de Meester konden communiceren.
In from Unconsciousness to Consciousness heeft Osho het over religie als de hoogste vorm van bewustzijn, de uiteindelijke bloei ervan.
En hij trekt daarom van leer tegen de gevestigde religies die alleen maar gebaseerd zijn op geloofssystemen en ons niet wakker schudden.
Heel veel vragen van sannyasins en andere belangstellenden worden door Osho in deze serie lezingen beantwoord.
En het zijn vragen die ook nu mensen nog bezig houden.

Het boek ‘From Unconsciousness to Consciousness’ is verkrijgbaar in de Boekhandel.

Review van het boek ‘From Unconsciousness to Consciousness’

In deze lawaaierige wereld is het moeilijk om nog Stilte te vinden. Zelfs in het Westen, dat toch aanmerkelijk minder dichtbevolkt is dan het overbevolkte Oosten, is dit steeds meer het geval.En respect voor stilte of voor de behoefte aan stilte is al decennia lang een ongewoon goed.
Lawaai is wat de boventoon voert en altijd lijkt te overwinnen. Zo heb ik Osho, die verschillende periodes in zijn leven in langdurige stilte heeft verkeerd, onder andere horen zeggen: “My Silence is a Protest against the noise of the World.”
Osho begint dit boek from Unconsciousness to Consciousness, dat uit 1984 dateert, met het hoofdstuk: Understanding the Silence.
De nieuwe uitgave van dit boek in 2008 is even fris als onweerstaanbaar, met de felroze bloem en het mysterieuze licht op de cover.
Osho geeft deze talks nadat hij duizend driehonderd en vijftien dagen (Ruim 3 jaar dus) in stilte heeft verkeerd.Het spreken ervaart hij als tamelijk moeilijk na deze stilte-periode.Hij geeft aan het gevoel te hebben vanuit een totaal andere wereld te komen.
Het gaat hier al om een moeilijk materie, namelijk spreken over iets dat niet te bespreken is. Want: hoe kun je met woorden de Stilte benaderen waarin in feite helemaal geen plaats is voor woorden. De wereld van de woorden, de taal en de begrippen staat lijnrecht tegenover de wereld van de stilte.
Maar daardoor laat Osho zich niet tegenhouden.
Hij zegt: “I have been trying always to speak the unspeakable.”
De periode van stilte die hij hiervoor had, maakt dit moeilijker, maar het is nog altijd niet onmogelijk. Osho geeft ook aan, dat hij dit eerder bij de hand heeft gehad: terugkomen uit een fase van langdurige stilte. En hij koppelt daar een aanstekelijk verhaal aan over de stilte-periode die hij onmiddellijk na zijn verlichting in acht nam.
Hij sprak alleen het hoogst noodzakelijke uit en gebruikte daarom telegramstijl. Zijn vader die de post van zijn studerende zoon ook in deze stijl ontving, was hier allerminst gecharmeerd van.
From Unconsciousness to ConsciousnessLees hoe een en ander met de nodige humor wordt beschreven.
Osho vertelt, dat de realisering van zijn wezen hem zo vervulde, dat hij alleen maar stil kon zijn. En dit had gemakkelijk zo kunnen blijven. Zijn hele wezen trok hem naar stilte.
Maar spreken is de manier om dingen over te brengen in de hedendaagse wereld.
Osho kon niet om woorden heen als hij de essentie van zijn visie met ons wilde delen. Hij zegt, dat er sprake was van continue spanning.
Zijn wezen trok hem naar stilte en hij duwde zichzelf in de richting van spreken. Osho kon pas in Stilte gaan, toen hij wat hij noemt ‘zijn mensen’ gevonden had.
Na jaren van verbaal communiceren was er een groep sannyasins overgebleven die ook in stilte met de Meester kon communiceren. In from Unconsciousness to Consciousness heeft Osho het over religie als de hoogste vorm van bewustzijn, de uiteindelijke bloei ervan.
En hij trekt daarom van leer tegen de gevestigde religies die alleen maar gebaseerd zijn op geloofssystemen en ons niet wakker schudden.
Heel veel vragen van sannyasins en andere belangstellenden worden door Osho in deze serie lezingen beantwoord. En het zijn vragen die mensen nog altijd sterk bezighouden. Osho gaat in dit boek op pittige wijze in op de externe God versus het goddelijke in jezelf. Verder geeft hij een alternatief voor de Tien Geboden om het leven meer ten volle te kunnen leven.

“Leef gevaarlijk, zet alles op het spel als het om je levensgeluk gaat. In het oude blijven hangen is voortijdig sterven.”
Steeds wijst Osho ons erop, dat wij zelf de verantwoordelijkheid dragen voor een totaal en levend bestaan.
Alleen het feit dat we geboren zijn, is niet genoeg. Daarna begint het pas. Meditatie brengt bewustzijn en laat ons volledig onszelf zijn.
Een duizendpoot loopt buiten een eindje te wandelen.Welnu, een duizendpoot heeft niet minder dan 1000 pootjes.
Een kikker zit verderop te kijken en hij kan zijn ogen niet geloven. Hij knippert verbaasd met zijn ogen over hoe dit mogelijk is….
Hij begrijpt er niets van, hoe de duizendpoot dit klaar speelt.
Hoe weet hij welke poot hij het eerst op moet trekken, welke daarna en hoe gaat het dan met de derde poot en de vierde? Duizend poten maar liefst!
Als je het nummer van de poot kwijt bent, raak je verstrikt in je eigen poten en zul je onderuit gaan.
De kikker richt zich op en springt op de duizendpoot af, houdt hem staande en vraagt hem: “Oom, ik wil u liever niet storen bij uw ochtendwandeling, maar ik zit met een zeer filosofisch vraagstuk dat ik niet kan oplossen. Ik ben maar een eenvoudige kikker, moet u weten. Alleen u kunt me hierbij helpen.” De duizendpoot vraagt: “Wat is het probleem?”

De kikker legt uit: “Het probleem is als volgt. Ik heb uw duizend poten gezien, want ik heb ze geteld. En de vraag is nu: hoe krijgt u dit voor elkaar?”
De duizendpoot ze: “Daar heb ik nooit over nagedacht. Ik ga proberen om uit te vinden hoe ik dit in praktijk breng. Ik heb er nooit over nagedacht- ik heb nooit naar beneden gekeken en mijn poten geteld. Je bent geweldig; je bent een wiskundige en een filosoof tegelijk.”
En de duizendpoot deed een poging en je kunt je voorstellen wat er gebeurde.
Hij struikelde onmiddellijk; al zijn duizend poten zaten in de war.
Hij werd heel chagrijnig en hij zei tegen de kikker: “Stel nooit meer zulke vragen aan iemand. Houd je filosofie maar voor jezelf! Idioot dat je er bent – ik heb mijn hele leven perfect kunnen lopen en niet alleen ik, miljoenen duizendpoten doen dit dagelijks uitstekend.
Niemand is er ooit gevallen zoals ik.
Maar nu ben ik bang, dat je zo’n vraagstuk in mijn hoofd hebt geschapen, dat ik niet meer in staat ben te lopen tenzij ik het oplos. Vertel jij me maarFrom Unconsciousness to Consciousness hoe ik hier vanaf kan komen.”
De kikker antwoordde: “Ik heb geen idee. Ik sta zelf voor een raadsel.
Ik stelde jou de vraag, omdat je een oudere duizendpoot bent, iemand met ervaring.
Elke dag maak je een ochtendwandeling. Als jij dit vraagstuk niet kan oplossen, wie dan wel? Ik ben maar een arme kikker.”
Het lijkt erop dat het hele leven van de duizendpoot bedorven was. Wat eerst gewoon ging, probeerde hij nu te organiseren.
Zo doen wij vaak ook met het leven. Het leven heeft haar eigen wegen.
Op het moment dat je alles wilt regelen, bederf je het.
Laat het leven haar gang gaan. Hou er geen vaste opvattingen op na over bijvoorbeeld liefde en vrijheid.
Laat het gebeuren en ervaar de dingen zoals ze op je af komen.

Impression of From Unconsciousness to Consciousness

“Communication is through words, and communion is through silence. 

“So these days of silence have been immensely fruitful. Now only those are left for whom my presence is enough, my being is enough, for whom just the gesture of my hand is enough, for whom my eyes are enough – for whom language is no more a need.
But today I have suddenly decided to speak again – again after one thousand, three hundred and fifteen days – for the simple reason that the picture that I have been painting all my life needs a few touches here and there to complete it, because that day when I became silent, everything was left incomplete. Before I depart from you as far as my physical body is concerned, I would like to complete it.
“I have been speaking to Hindus, to Christians, to Jews, to Mohammedans, to Jainas, to Buddhists, to Sikhs, to people belonging to almost all the so-called religions. This is for the first time that I am speaking to my own people: not to Hindus, not to Mohammedans, not to Christians, not to Jews. It makes a lot of difference, and only because of that difference can I give the finishing touch to the picture that I have been painting. What difference does it make? To you I can speak directly, immediately. To the Hindus I had to speak through Krishna, and I was not happy about it. But there was no other way, it was a necessary evil. To Christians I could speak only through Jesus. I was not at ease about it, but there was no other way. So one has to choose the least evil. Let me explain to you…
“I do not agree with Jesus on all points. In fact, there are many questions which I have left unanswered, because even to touch them would have been destructive to those Christians who had come to me. Now they are clean. People say that I am brainwashing people. No, I am not brainwashing people. I am certainly washing their brains – and I believe in dry cleaning! So I can say to you now exactly what I feel; otherwise, it was a burden on me.
“To speak on Mahavira was necessary because without that it was impossible to get any Jainas to hear me. And with Mahavira I do not agree on all points. In fact, my disagreement is on more points than my agreement. So I had to do a strange job: I had to choose those points on which I could agree, and not talk at all about those points on which I was absolutely against. And even on the points on which I have a certain agreement, I had to manage another thing: that was to give new meanings to their words, to give my meaning to their words. It was not their meaning. If Mahavira comes he will be angry; if Jesus comes he will be angry. If this whole crowd of Jesus, Mahavira, Buddha, Lao Tzu, Chuang Tzu meets me somewhere, they will all be mad at me because I have made them say things they would never have dreamed of. They could not. Sometimes I have even put meanings into their words which go basically against them. But there was no other way.
“The whole world is divided. You can’t find a single man who is clean. Either he is a Christian – he is carrying one kind of dirt; or he is a Hindu – he is carrying another kind of dirt. Now it is possible for me to say exactly and directly things which may even sound bitter.
“You have asked why I call my religion the first and perhaps the last religion.
“Yes, I call it the first religion, because religion is the highest flowering of consciousness. Up to now, man was not capable of conceiving of it. Even now, only one percent of humanity is barely able to conceive of it. The masses are still living in the past, burdened with the past, conditioned by the past. Barely one percent of mankind is in a state now to conceive of religion. All the old religions are based in fear. Now, a real religion destroys fear. It is not based on fear.” Osho