The Perfect Way


The Perfect Way: Extemporaneous talks given by Osho in Ranakpur, Rajasthan, India
This series of talks was given at Osho’s first meditation camp in Rajasthan. This is a provocative introduction to an extraordinarily ordinary man’s vision for humanity – a vision that continues to inspire people the world over who are searching for meditation, transformation and relaxation in the midst of the everyday challenges of their lives.

In The Perfect Way Osho answers fundamental questions about what meditation is, and how we can begin and sustain it in our lives. He does this with precision, thoroughness, humor, and compassion. Here is someone who knows, but who also knows how to convey what he knows. His genius in full flight, he points us as far as one can with words toward the inner world of the self, toward the zone of silence. 

“When there are no thoughts, it is then that we come to know the one hidden by our thoughts. When there are no clouds the blue sky is revealed. My friends, there is a sky within you as well.”

Leef in het Heden, Leef Natuurlijk, Leef Alleen

De cover van het boek The Perfect Way vertoont een oase van stilte en de spiegeling van peilloos diep water. Beide zijn symbolisch voor wat meditatie kan brengen.
The Perfect WayDit boek is een van de vroege werken waarin de beschrijving staat van een meditatie camp dat Osho houdt in de bergen van Rajasthan.
Bij het lezen van het boek komt de speciale en intieme sfeer over die door hem gecreëerd wordt als hij de deelnemers uitnodigt om zich helemaal te geven in de meditatie.
De uitgangspunten bij het meditatiekamp zijn er drie in totaal: Leef in het Heden, Leef Natuurlijk, Leef Alleen.
Een ander verrassend element dat dit boek aanreikt is, wat Osho Gedachten geboortebeperking noemt.

De subtitel bij de nieuwe uitgave van ’The Perfect Way’ is deze: 
“Het individu is die eenheid in het Geheel waardoor zowel evolutie als revolutie plaats kan vinden – jij bent die eenheid.” Osho

Het boek The Perfect Way is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet.

Review van het boek The Perfect Way

The Perfect Way is een echte klassieker van Osho. Het is zijn allereerste in druk verschenen boek. En het is leuk en aantrekkelijk om bij je te hebben of om cadeau te geven bijvoorbeeld.

Het is klein en handzaam van formaat. De cover vertoont een oase van stilte en de spiegeling van peilloos diep water. Beide zijn symbolisch voor wat meditatie kan brengen.

Dit boek is een van de vroege werken waarin de beschrijving staat van een meditatie camp dat Osho houdt in de bergen van Rajasthan.
Bij het lezen van het boek komt de speciale en intieme sfeer over die door hem geschapen wordt als hij de deelnemers uitnodigt om zich helemaal te geven in de meditatie.

Volgens Osho zelf heeft hij in dit boekje alles gezegd wat wij nodig hebben.
Maar, wij zijn zo in slaap, dat talloze woorden van hem daarna nog gevolgd zijn om ons op te wekken.
Meer dan zes honderd boeken zijn er verschenen op basis van Osho’s lezingen.

En nog altijd worden er boeken uit het Hindi vertaald. Dus, die bevatten uitspraken van de Meester die de meeste sannyasins nooit eerder hebben bereikt.

De inhoud van dit boek betreft de meditatiekampen die Osho begin jaren ’60 hield in de heuvels van Rajasthan, in India.
Het waren de eerste manifestaties van Osho’s nieuwe manier van werken in de tijd dat hij nog filosofieprofessor in Jabalpur was.

Wat mij in het begin al heel erg raakt, als ik dit boek lees, is de manier waarop Osho de mensen die op de meditatiekampen zijn afgekomen, toespreekt.
“In de eerste plaats wil ik jullie vragen om mijn liefde aan te nemen.”
Ondanks alle kennis, inzichten en wijsheid waarover hij beschikt, begint Osho dus niet die te poneren.
Hij geeft geen doelstellingen of uitleg over het meditatiekamp.
Nee, hij begint in de grootste eenvoud met zijn liefde aan te bieden en de toehoorders te vragen of ze die willen accepteren. Deze toespraak uit “The Perfect Way” heet
dan ook: “Luisteren met het hart.”

Met je hart luister je anders dan met je oren. Met je oren luister je meestal op een intellectuele manier, verstandelijk en analytisch.
Maar daar gaat het hier dus niet om.
“Ik heb in feite ook niets anders te geven, zegt Osho.
Ik wil de oneindige liefde met jullie delen die het zo dicht bij het goddelijke leven in mij geschapen heeft.”
En dit is wat ik zelf ook meer en meer ervaar: meditatie leidt tot liefde, tot steeds intensere en tot onverwoestbare liefde.

Osho gaat verder: “Ik zie de acceptatie in jullie ogen en de liefde die door jullie beantwoord wordt.
Daarom zijn we hier niet met velen, maar we zijn door liefde verbonden en daardoor zijn we een.”
En dan volgen de uitgangspunten bij dit meditatiekamp, drie in totaal: Leef in het Heden, Leef Natuurlijk, Leef Alleen.

Het volgende verrassende element dat dit boek aanreikt is, wat Osho Gedachten geboortebeperking noemt.
Dat is: beheersing van het ontstaan van gedachten.
“De gedachten zelf zijn niet het probleem” legt hij uit “Je moet er niet op uit zijn om je gedachten te vernietigen.
Want die gedachten hebben sowieso maar een kort leven. Gedachten sterven af, de een na de ander, maar de gedachtestroom op zich, het proces duurt voort.

Wat belangrijk is, is om het ontstaansproces van gedachten te begrijpen en je ervan te ontdoen. Want als je het tot stand komen eenmaal door hebt, vind je ook wel een weg om je ervan te bevrijden.”
Hoe ontstaat nu een gedachte? Een gedachte is het resultaat van onze reactie ten opzichte van de buitenwereld.
Gewoon kijken is niet hetzelfde als denken en als we alleen maar kijken, zal er ook geen gedachte ontstaan.

Maar zo zijn we niet bezig. Zodra we iets zien, geven we het een naam. We gebruiken woorden. En zodra er woorden aan te pas komen, is het denken ontstaan.
Daarom: als we de gewoonte laten varen van woorden aan onze ervaring te geven, dan stoppen we het ontstaan van gedachten.
En dat geeft Osho daarom ook aan als een van de belangrijkste leerpunten in dit meditatiekamp: laat dat wat je ziet niet meteen verloren gaan door er woorden over heen te strooien. En ga dat hier ook in praktijk te brengen. Probeer jezelf steeds ’terug te fluiten’: oh, nee, we zouden geen woorden gebruiken, we zouden puur ervaren!
Daarom is voor mij dit boek the PERFECT WAY een boek van: TERUG NAAR DE BASIS.

Kijk hoe je dingen tot stand brengt en voorkom dat.
Dan hoef je ze later niet, met erg veel pijn en moeite alsnog te vernietigen, omdat ze zo schadelijk voor je blijken te zijn.
In elk hoofdstuk van dit boek komen er van die basiskwesties aan de orde. Verfrissend om dat na jaren van meditatie eens goed tot je door te laten dringen.
En het is gewoon fijn om te lezen en terstond uit te proberen, ook!

Een Meester stelde zijn discipel eens een vraag over de Waarheid.
Dus deze discipel gaf antwoord en de meester zei daarop: “Ja, dat is juist.”
De volgende dag stelde de Meester dezelfde vraag. De discipel zei: “Daar heb ik gisteren al antwoord op gegeven.”
Waarop de Meester zei: “Beantwoord mijn vraag vandaag dan weer.” De discipel herhaalde zijn antwoord en de Meester zei: “Nee! Nee!”
De discipel was verbaasd en zei tegen zijn Meester: “Gisteren zei u “ja, dat is juist” en waarom zegt u dan vandaag “nee”?

En weet je wat de Meester antwoordde? “Gisteren was het “ja”, vandaag is het “nee.”
Bij dit verhaal gaat het erom, dat de discipel een stereotiep antwoord gaf; hij was vast geraakt in een patroon. En daardoor zat er geen leven meer in zijn antwoord, het was dood. Het antwoord was een deel van zijn herinnering geworden.
En het is uiteindelijk de bedoeling om onze ervaring opwekken, niet ons geheugen.

Tenslotte: voor in het boek staat een motto voor het meditatiekamp dat ik absoluut nog even wil noemen:
“Aarzel niet langer. We hebben maar vier dagen. Twee gaan er al op aan wensen, Twee aan wachten.”
Wacht niet als het om meditatie gaat en laat je leiden door degene bij wie je keer op keer ervaart dat hij/ zij meditatie IS.
Laat je verkwikken door The Perfect Way!