The Fabric of Life


On the Songs of the Mystic Kabir

In het boek The Fabric of Life geeft Osho commentaar op de songs van Kabir. Osho heeft een aantal boeken aan de mysticus Kabir gewijd die zijn boodschap vooral via liederen naar buiten bracht. Op die manier, via songs, gaf Kabir The Fabric of Lifeuiting aan zijn verwondering over het bestaan en zijn inzichten erin. Ze zijn heel indringend in hun eenvoud. The Fabric of Life is pas veel later uit het Hindi in het Engels vertaald

Kabir was een eenvoudige handwerksman, een wever. Op de cover van het boek zie je een weefsel weergegeven, heel beeldend. “De stof van het leven zoals die geweven is,” zegt Osho “is een hele verfijnde.” “Als je de subtiliteit ervan gaat herkennen, zul je vervuld raken van dankbaarheid.” zo geeft hij aan.

In het boek gaat Osho o.a. in op vragen over: het verlangen naar persoonlijke vrijheid, de wijze waarop mensen communiceren, het geluk dat voorbij het verlangen ligt. Ook vertelt hij in detail over het ontstaan en het effect van de Osho Kundalini meditatie, een zeer interessant onderdeel.

Het boek The Fabric of Life is verkrijgbaar bij de Boekhandel of via internet.

Fragment of the Fabric of Life

“Kabir is unique. He gives hope to everyone – it is difficult to find a more ordinary person than Kabir. If Kabir can reach, then everyone can. Kabir is an utterly simple man; so even a simple-hearted person can have hope. Kabir is illiterate, which shows that being educated has nothing to do with truth. There is no way to know what caste or community he belonged to – maybe he was born into a Muslim family and was raised in a Hindu family. So caste and community have nothing to do with godliness.

Kabir lived as a householder. He was a weaver by profession, and so he would weave clothes and sell them in the marketplace. He never left home to go to the Himalayas. Godliness can be realized even at home, there is no need to go to the Himalayas. Kabir did not renounce anything – yet he found everything. So, leaving something behind cannot be a precondition for achieving. There is no precondition that you have to leave something behind in order to achieve something.

There is nothing extraordinary about Kabir’s life. To be extraordinary may be an embellishment for the ego, but it cannot reflect the beauty of one’s being. Kabir is not rich, neither is he knowledgeable, respected, educated or highly cultured. If a person like Kabir can attain the ultimate, there is no reason why you should be disappointed. Hence, Kabir gives much hope.” Osho